Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Snart går et større trafikprojekt i gang ved Stationsgade og parkeringspladsen for foden af Riis Skov. Foto: Jens Thaysen

Stort trafikprojekt begynder og nyt spisested åbner

Slår man ordet fortov op i Den Danske Ordbog, står der følgende betydning:

'Smalt område for fodgængere langs en gade eller vej, ofte forhøjet, afgrænset med kantsten ud mod gaden eller vejen'.

Definitionen stemmer bare ikke med forholdene i virkelighedens myldretid i Stationsgade, hvor beboerne må se sig først til venstre og så til højre efter vildfarne cyklister, før de træder ud på fortovet - enten det, eller også risikerer de at måtte springe for livet.

Det sker, fordi der i morgen- og eftermiddagskaosset opstår propper på den smalle vej, der dagligt lægger asfalt til tusindvis af cyklister og et stort antal pendlende bilister. Længe har lokale efterlyst løsninger, der kunne tvinge trafikken gennem beboelsesområdet et gear eller to ned, og nok har det taget sin tid, men Aarhus Kommune har nu lyttet.

Fra 22. maj sætter man nemlig gang i et større trafikprojekt på vejen, og passerer du som så mange andre igennem Stationsgade en eller flere gange ugentligt, vil din færden blive påvirket både på kort og lang sigt. Det kan du blive klogere på i nyhedsbrevets første artikel.

Har du rundet et andet trafikalt knudepunkt i Risskov, rundkørslen ved Risskov Skole, har du måske også bemærket ændringer i bybilledet. Guderne må vide, hvor længe lokalerne til den gamle frikirke efterhånden har stået tomme, men nu er restauratør Bijan Dizaj rykket ind med sit italienske spisested.

Han er egentlig uddannet ingeniør og forhenværende programmør, men i dag har han helliget sig kunsten at lave pizza, som de gør i Napoli - luftig, let og lige til at spise med fingrene.

Til slut slår vi smut forbi Bindesbøll Byen og omdannelsen af det gamle psykiatriske hospital, der snart synger på sidste vers. Kun ét tomt byggefelt resterer, men får beboerne i den nye bydel sig nogensinde et supermarked, en cafe eller måske sågar en restaurant?

Det spørgsmål, som en læser har stillet, forsøger jeg at besvare, for lokalplanen lægger op til det, men udsigterne ser ud til at kunne blive lange.

Søger du også svar eller ligger du inde med en undren, er du altid velkommen til at kontakte mig på krkie@risskovliv.dk eller 2090 6277.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Trafiksikkerheden skal forbedres for cyklister, bilister og beboere på Stationsgade med nyt trafikprojekt på vejen. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Du skal vænne dig til at sænke farten og semi-zigzagge gennem gaden: Snart ændrer Stationsgade sig for cyklister, bilister og beboere

Fra den 22. maj og cirka seks uger frem vil Teknik og Miljø udføre et trafikprojekt på Stationsgade, som gerne skulle tage noget af farten af de mange gennemkørende cyklister og bilister.

Den anbefalede hastighed sænkes til blot 20 km/t, mens der laves tydelige parkeringsbåse i begge sider af vejen, så trafikanter kommer til at skulle køre en mild form for slalomkørsel igennem gaden.

Derudover vil parkeringspladsen for enden af gaden også blive klart adskilt fra cykelstien for foden af skoven. Det står dog endnu uklart, om Aarhus Kommune vil tvinge pendlerne væk fra grusparkeringspladsen, som den lokale grundejerforening ønsker.

Fra 22. maj vil Teknik og Miljø påbegynde et trafikprojekt på Stationsgade. Det vil påvirke bilisters såvel som cyklisters færden på vejen.

Hvis du kører eller cykler igennem Stationsgade på din vej til og fra Aarhus, kan du godt begynde at vænne dig til at løfte foden fra speederen eller træde lidt lettere i pedalerne.

Fra 22. maj går Teknik og Miljø nemlig i gang med et større trafikprojekt på den smalle vej ved indgangen til Riis Skov.

Det sker efter mange års dialog med Grundejerforeningen Vejlby Krat, for beboerne i området har set trafiksikkerheden svinde ind i takt med, at vejen i myldretiden i stadig stigende grad bliver en flaskehals for cyklister, el-cyklister og bilisterne, der bruger parkeringspladsen for enden af gaden.

- Vores fokus har ikke været at få biler og cyklister væk fra vejen. Vores udgangspunkt har været sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Der opstår propper på vejen i myldretiden, og blandingen af cyklister og bilister på så smal en vej fører til farlige situationer, siger Kirsten Malling, der er repræsentant for Grundejerforeningen Vejlby Krats trafikgruppe.

- Det hænder, at man hører ambulancer komme drønende, fordi nogen er blevet påkørt, så der sker ulykker. Derfor er vi glade, hvis farten bliver taget af trafikken.

Ændringerne, der gerne skulle gøre trafiksituationen på Stationsgade sikrere og mindre hektisk, kan du læse mere om herunder:

Parkeringspladsen for foden af Riis Skov

Flere biler på parkeringspladsen har en cykelanhænger bagpå. Et tydeligt tegn på, at flere pendlere stiller bilen her og tager de sidste kilometer til Aarhus på cyklen. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Vi starter, hvor anlægsarbejdet efter planen begynder den 22. maj - ved grusparkeringspladsen for foden af Riis Skov.

Her skal Teknik og Miljø etablere en klar ind- og udkørsel for bilisterne, så de bliver bedre adskilt fra cykelstien ved indgangen til Riis Skov og de bløde trafikanter.

- Vi laver en skillehelle ved parkeringspladsen for at sikre cyklister og bilister, så hele stien ikke bliver brugt til ind- og udkørsel. Jeg kan forstå, at der sker flere uheldige situationer her, så det er første punkt i projektet, siger Martin Kunstmann, der er projektleder ved Teknik og Miljø.

Det anbefales, at du kører langsommere

Den blå helle på vejen vil blive forlænget helt frem til den første sidevej på højre hånd af Stationsgade, så cyklister bliver flettet sikrere ind på vejen. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Du gør klogt i at tjekke speedometret eller displayet på din elcykel, når du fremover kører ind på Stationsgade, for den anbefalede hastighed på vejen sænkes til 20 km/t.

'20 kilometer i timen? - Det er usædvanligt,' tænker du måske, og det har du sådan set ret i.

- Det er atypisk, at man ønsker en hastighed på 20 km/t, men det er blevet skønnet i den tidligere projektering, at det er den optimale hastighed på så smal en vej med cyklister og parkerede biler, siger Martin Kunstmann og fortsætter:

- Det er dog kun tale om den anbefalede hastighed, så det er ikke ulovligt at køre 30 km/t, men normalvis følger folk anbefalingen.

Fremover vil en tavle på hjørnet mellem Harald Selmers Vej og Stationsgade pænt anbefale cyklister såvel som bilister til at sænke farten.

Parkeringsbåse og p-forbud

Hidtil har det været lovligt at parkere i den ene side af Stationsgade, men fremover vil der komme tydelige parkeringsbåse i begge sider af vejen. Et p-forbud vil da gøre det ulovligt at holde udenfor de markerede parkeringspladser. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Som situationen er i dag, parkerer pendlere, beboere på Stationsgade og deres gæster hulter til bulter i den ene side af vejen. Det bliver ændret, så det fremover bliver gjort lysende klart, hvor man må og ikke må parkere, fortæller Martin Kunstmann.

- Vi laver parkeringsbaner afgrænset af heller og synliggør dermed, hvor man lovligt kan parkere. I dag parkerer folk uhensigtsmæssigt, men nu kommer der i alt 19 pladser på vejen, som man kan parkere i, og der bliver lavet en p-zone, så man ikke må parkere udenfor banerne.

Der bliver etableret 15 pladser i den ene side af vejen, fire i den anden. Oprindeligt var der lagt op til, at gennemkørende trafik næsten skulle køre slalom mellem parkerede biler i først den ene og så den anden side af vejen.

Men helt så meget vil der dog ikke skulle zigzagges gennem Stationsgade.

- Med sideveje og overkørsler har det simpelthen ikke været geometrisk muligt, så man får ikke hele zigzag-fornemmelsen, men der vil stadig være et element af køren fra den ene side til den anden, så vi forventer stadigvæk, at projektet vil have en fartdæmpende effekt, siger Martin Kunstmann og tilføjer:

- Vi laver også en hævet flade ved parkeringspladsen nær Riis Skov for at sænke bilisterne og cyklisternes fart i krydset. Generelt er vi ikke ude på at forringe deres forhold, men hidtil har det været for nemt for bilister at nå ned til parkeringspladsen.

Hvilken betydning får anlægsarbejdet for dig, der bruger Stationsgade?

Er du en del af den gennemkørende trafik eller bor på Stationsgade, kan du forvente, at det kommende trafikprojekt vil stå på frem til uge 28 - medmindre tidsplanen skrider. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Uanset om du passerer igennem Stationsgade på cykel eller siddende bag rattet på en bil, så vil anlægsarbejdet få en påvirkning.

- Det er ikke verdens bredeste vej, så vi kommer til at genere, og det kan desværre ikke være anderledes, da vi skal have plads til både mandskab og materiel. Vi kommer ikke til at spærre vejen af, men der vil blive lavet tiltag med nogle midlertidige bump, så anlægsarbejderne ikke bliver kørt over derude, siger Martin Kunstmann.

Derudover vil en del af parkeringspladsen nær Riis Skov blive brugt til opmagasinering af materiale til resten af anlægsarbejdet, og i en periode vil den blive spærret helt, mens der arbejdes på at adskille den fra cykelstien.

I alt kan du forvente, at arbejdet på Stationsgade vil stå på i knap seks uger - mellem uge 22 og uge 28.

Får pendlerne sparket fra parkeringspladsen nær Riis Skov?

I Grundejerforeningen Vejlby Krats trafikgruppe mener man at have rådmand Nicolaj Bangs ord for, at der skal indføres tidsbegrænset parkering på parkeringspladsen ved indgangen til Riis Skov.

Vi slutter, hvor vi også startede - nemlig ved parkeringspladsen for foden af Riis Skov.

For selvom Grundejerforeningen Vejlby Krat er glade for, at Aarhus Kommune har lyttet og nu igangsætter projektet på Stationsgade, savner beboerne i området stadig svar på, om der bliver indført tidsbegrænset parkering på parkeringspladsen nær Riis Skov eller ej.

I øjeblikket bliver den brugt af pendlere, der stiller bilen og fortsætter turen til Aarhus på cykel. Men så længe det sker, vil der fortsat opstå usikre situationer i myldretiden, mener Kirsten Malling fra grundejerforeningens trafikgruppe.

- Det er fint, at parkeringspladserne bliver brugt, men vi så gerne, at man fik pendlerne ud af Stationsgade. De kommer i myldretiden sammen med et utal af cyklister og skaber de propper, der fører til kaotiske og farlige situationer på vejen, siger hun.

-  Vi mener ikke, at ændringerne på Stationsgade kan stå alene uden, at man også indfører tidsbegrænset parkering. De to ting hænger uløseligt sammen.

Sammen med grundejerforeningens trafikgruppe mener hun, at rådmand Nicolaj Bang (K) har lovet, at der ville blive indført tidsbegrænset parkering på grusparkeringspladsen.

I et brev til foreningen, som RisskovLIV har fået indsigt i, skriver rådmanden for Teknik og Miljø blandt andet:

"Vi noterer os jeres ønske om tidsbegrænsning for parkeringspladsen ved Stationsgade gældende for tidsrummet klokken 7-17. Jeres ønske vil indgå i de videre overvejelser, såfremt banemyndighederne er indforstået med, at der etableres tidsbegrænset parkering på pladsen".

Matriklen med parkeringspladsen ejes enten af Banedanmark eller Aarhus Letbane, men begge har givet grønt lys til tidsbegrænset parkering.

Den endelige beslutning ligger derved hos Aarhus Kommune, men efter flere henvendelser til Teknik og Miljø har det ikke været muligt at få bekræftet før denne artikels deadline, om pendlerne i eftertiden skal se sig om efter et andet sted at stille bilen eller ej.

Risskov danner rammen for Bijan Dizajs anden restaurant, men han håber på at kunne åbne et tredje og sidste spisested på sigt. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Bijan gik fra programmør til pizzamager: Ejeren af Risskovs nye restaurant vil have dig til at spise på stedet - og helst med fingrene

Bijan Dizaj er manden bag Risskovs nyeste restaurant, som ligger i Neem Delis lokaler ved den gamle frikirke ved Risskov Skole.

Med sin beliggenhed langs hovedpulsåren i Risskov har den uddannede ingeniør, der i 2020 åbnede sit første surdejspizzeria i Aarhus Midtby, længe haft kig på stedet.

- Jeg kørte forbi rundkørslen for en del år tilbage, da Neem Deli lige var åbnet. Jeg kan huske, at jeg blev meget misundelig, for allerede dengang tænkte jeg, at det sted gerne måtte blive mit, siger Bijan Dizaj.

Modsat Neem Deli, der hovedsageligt gjorde sig i takeaway, håber Bijan Dijaz, at lokale vil spise i restauranten - og allerhelst med fingrene.

Længe har lokalerne ved rundkørslen ved Vestre Strandallé stået tomme, men i sidste uge åbnede Bijan Dizaj sit andet surdejspizzeria i ejendommen, hvor du tidligere kunne hente takeaway fra Neem Deli.

'Takeaway er vejen, sandheden og livet".

Sådan lød formularen på facaden af den gamle frikirke i rundkørslen ved Vestre Strandallé, da den indtil coronakrisen lagde lokaler til det asiatiske takeaway-sted Neem Deli.

Men nu har Bijan Dizaj netop åbnet nyt surdejspizzeria i runddelen, og selvom han ikke tager direkte afstand til forgængerens remse, så han helst, at gæsterne valgte at spise på stedet frem for at tage maden med hjem.

- Jeg har ikke lyst til, at det skal være lutter takeaway. Jeg har lyst til, at folk sidder i restauranten eller på terrassen og nyder maden, for vi har en god beliggenhed. Restauranten ligger højt, der er solskin, mennesker og liv, siger Bijan Dizaj til RisskovLIV.

Med en fortid som programmør er Bijan Dizaj god til at udvikle koncepter, men når man kaster sig ud i livet som selvstændig, bliver man nødt til at kunne klare alt - også det praktiske som at lave pizzadejen. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Risskovs nye pizzeria hedder Surdejspizzeria. Det kan lyde generisk, men du kan ikke kalde det falsk varedeklaration, for det er pizza lavet på surdej - det er pizza napoletana med sine tykke kanter og luftige og lette konsistens.

Den er lige til at røre, og Bijan Dizaj opfordrer da også sine gæster til at skære pizzaen for med saks og spise den med fingrene.

- Det er kvalitetspizza på gode råvarer, der ikke ligger tungt i maven, som om man lige har spist en ko. Vi spiser selv pizzaen med fingrene, og det opfordrer jeg også gæsterne til at gøre, for så kan du rigtig mærke, hvad du spiser, siger Bijan Dizaj.

Hænderne i pizzadejen

Han er uddannet ingeniør og har i årtier arbejdet som programmør, så Bijan Dizaj er mere vant til at sætte ting i system end at stå med hænderne i dejen. Men det har han i bogstaveligste forstand haft, siden han i 2020 blev selvstændig og åbnede sin første restaurant i Frederiksgade.

- Når man er selvstændig og ene mand, bliver man nødt dyppe hænderne i dejen og gøre alt selv, så jeg har knoklet i 10-15 timer om dagen i lange perioder helt uden eller til en meget lille løn, siger Bijan Dizaj.

Pizzaovnen er importeret fra Napoli og har kostet knap 120.000 kroner, fortæller Bijan Dizaj. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Arbejdstiden er uændret her knap tre år senere, men i dag har restauratøren syv ansatte - og to spisesteder, nu hvor den nye restaurant er åbnet i Risskov. Et sted, hvor han i årevis har haft en drøm om at åbne forretning.

- Jeg kørte forbi rundkørslen for en del år tilbage, da Neem Deli lige var åbnet. Jeg kan huske, at jeg blev meget misundelig, for allerede dengang tænkte jeg, at det sted gerne måtte blive mit, siger Bijan Dizaj.

Nu bød chancen for at leje sig ind i ejendommen, og så slog Bijan Dizaj til, selvom det er magre år i restaurationsbranchen.

- Det er hårde tider at være restauratør, og man bliver nødt til at knokle, hvis det skal løbe rundt. Derfor kan du også godt sige, at der er risici i at åbne ny restaurant i Risskov nu, men livet er fyldt med risici, og man kan ikke sidde som 70-årig og fortryde, at man ikke slog til, siger Bijan Dizaj og fortsætter:

- Jeg har misset chancen én gang med denne ejendom, og jeg ville ikke gøre det igen. For potentialet er stort, og selvom der er konkurrence, er mit indtryk, at der er plads til en restaurant som vores i Risskov, hvor der er plads til kvalitet.

Bindesbøll Byen er ikke langt fra at stå færdig, men beboerne må efter alt at dømme undvære en dagligvarebutik. Foto: Jens Thaysen

En læser undrer sig: Kommer der nogensinde et supermarked eller en café i Bindesbøll Byen?

Byggeriet af omkring 1.200 boliger i Bindesbøll Byen er næsten færdigt, men får den nye bydel med sine mange nye beboere sig nogensinde et supermarked?

Det har en læser spurgt RisskovLIV om. Det skuffende svar, hvis man savner et sted at foretage sine indkøb i nærheden, er, at der ikke er planer om at indrette en dagligvarebutik i det tidligere psykiatriske hospital.

 En mindre dagligvarebutik i den fredede eller bevaringsværdige del af Bindesbøll Byen var ellers indtænkt i lokalplanen, men ifølge bygherrerne i området har det i praksis ikke været muligt at etablere et supermarked.

Og i dag vil det kræve, at der bliver vedtaget en helt ny lokalplan for området, hvilket kan være en både langvarig og omstændelig affære.

Så som det ser ud nu, må beboerne i Bindesbøll Byen fortsætte med at benytte indkøbsmuligheder i Veri Centret eller Coop 365-butikken nær Bellevuehallen, som begge ligger et par kilometer væk.

Lokalplanen for omdannelsen af det tidligere psykiatriske hospital i Risskov tillader en dagligvarebutik, men kommer der nogensinde et supermarked til den nye bydel med flere tusinde beboere?

Forestil dig, at du står i dit nye køkken i din ligeså nye lejlighed i Bindesbøll Byen. Du har køkkenforklædet på og er fedtet ind i griseflæsk, da det slår dig, at du er løbet tør for æg til din frikadellefars.

Fandens. Nu ville det være belejligt, hvis der lå en dagligvarebutik i Bindesbøll Byen, men de nærmeste indkøbsmuligheder er enten i Veri Centret eller Coop 365-butikken nær Bellevuehallen, som begge ligger et par kilometer væk

Måske derfor har flere lokale også spurgt RisskovLIV, om en dagligvarekæde nogensinde flytter ind i det nybyggede boligområde?

Jeg kan afsløre, at man ikke skal gøre sig store forhåbninger.

For i dag er der fortsat ingen planer om at etablere et supermarked i det gamle psykiatriske hospital, og det sker næppe på sigt, selvom byggeriet af den nye bydel bestående af knap 1.200 boliger er ved at være afsluttet.

Det fortæller Henrik Hoffmann, udviklingsdirektør for Nordstern, der står for sidste etape af opførslen af Bindesbøll Byen - omkring 240 lejligheder langs Bindesbøll Allé.

- Der er ingen planer om at få en dagligvarebutik. Vi arbejder på områdets sidste byggefelt. Alle andre er blevet bebygget med boliger, og lokalplanen tillader ikke, at vi skaber plads til en butik, siger Henrik Hoffmann og tilføjer:

- Det er efterhånden flere år siden, at lokalplanen for omdannelsen af psykiatrisk hospital blev vedtaget, men jeg kan huske, at en dagligvarebutik var på tegnebrættet dengang. Det var der imidlertid ikke gehør for, og det vil kræve en ny lokalplan, hvis vi skal have lov til så væsentlige ændringer nu.

Nordstern er i gang med at bygge de sidste knap 240 boliger i Allébyen, og så er Bindesbøll Byen faktisk fuldendt. Den vedtagne lokalplan for området tillader kun, at et eventuelt supermarked, en cafe eller lignende opføres i det, der på kortet er navngivet 'Renæssancebyen'. Foto: Lokalplan 1031

En lille butik var indtænkt i lokalplanen

Det er atypisk for byudviklingen i Risskov, at der i Bindesbøll Byen ikke følger butikker med til områdets daglige forsyning. Risskov Engby langs Lystrupvej har en Rema 1000-butik. Skejbyen nær Skejbygårdsvej havde en Aldi, der er blevet opkøbt af Rema 1000, mens Risskov Brynet har både en Netto og en Meny.

I lokalplan 1031 for omdannelsen af psykiatrisk hospital har det formelt også været muligt at opføre en mindre dagligvarebutik. I lokalplanen står der:

"Ud over boliger gives der mulighed for at etablere en mindre butik til lokalområdets daglige forsyning inden for delområde 1, Renæssancebyen. Denne forventes placeret sammen med eventuelle andre service- og kulturelle funktioner som f. eks. café og galleri".

I praksis har det dog ikke været muligt at bygge et supermarked i den bevaringsværdige og fredede del af den nye bydel, der er blevet døbt Renæssancebyen.  Det fortæller Jørn Frøsig Johansen, der har istandsat dele af det bevaringsværdige byggeri og omdannet dem til ejerlejligheder.

- Turbinehallen, den gamle bygning med skorstenen, der ligger på venstre hånd, hvis man kører ad Bindesbøll Allé, var den eneste, der var udpeget til at kunne bruges til butik. Derfor undersøgte vi også, om der kunne indrettes en dagligvarebutik i bygningen, siger Jørn Frøsig Johansen og fortsætter:

- Logistikken kunne bare ikke gå op, og det var simpelthen så kringlet at lave den om, at det slet ikke kunne lade sig gøre.

Det var denne bygning, der ifølge Jørn Frøsig Johansen var udpeget til at kunne indrettes som dagligvarebutik. Foto: Google Street View

Bygherre undersøgte muligheden i den bevaringsværdige del af byen

Men Jørn Frøsig Johansen er ikke den eneste bygherre i Renæssancebyen. Problemet, hvis man som beboer i Bindesbøll Byen savner et supermarked, er, at den anden bygherre er boligforeningen AAB.

Som du kan læse mere om her, er AAB godt i gang med at indrette 232 boliger i den ældste og fredede del af det tidligere sindssygehospital - men som almen boligorganisation er man også begrænset til kun at bygge ting, der giver folk tag over hovedet.

- Der kommer mange naboer og beboere fra Bindesbøll Byen og spørger os, om der kommer et supermarked, men vi må ikke opføre et. Vi bygger almennyttige lejligheder og ikke cafeer, fortæller Svend Nielsen, der er projektleder for AAB i Bindesbøll Byen.

Den århusianske boligforening betalte 75 millioner for en stor del af den gamle bygning. Siden da har det ikke været til at rokke på, at der skal være almene boliger og ikke dagligvarebutikker i de gamle sengestuer.

- Det er politik. Nogen har besluttet, hvordan et område skal indrettes, og vi er blevet tilbudt og har købt et vist antal kvoter, som der skal bygges almene boliger på. Vi kan eksempelvis ikke sælge en del af projektet fra nu, så man kan bygge en dagligvarebutik i stedet, for så ville vi pludseligt blive til bolighajer, siger Svend Nielsen og tilføjer:

- Så politisk skulle man i lokalplanen have udpeget de bygninger, der skulle bruges til butik eller café.

En gordisk knude uden en ny lokalplan

Konklusionen er, at der IKKE kommer et supermarked, en 7-Eleven, en cafe eller en restaurant til Bindesbøll Byen, medmindre der bliver vedtaget en ny lokalplan for området. Den gældende lokalplan for området tillader nemlig ikke, at Nordstern opfører en butik i sidste etape af den nye bydel.

På papiret var det muligt at bygge en lille dagligvarebutik eller lignende i en af de bevaringsværdige bygninger, som i dag er omdannet til ejerlejligheder. Ifølge Jørn Frøsig Johansen kunne det dog ikke lade sig gøre at indrette supermarked i den bygning, der var udpeget til at huse en butik til områdets daglige forsyning.

Og da AAB er underlagt Almenboligloven, kan boligforeningen heller ikke udvikle andet end boliger i Renæssancebyen. Det er altså en gordisk knude, medmindre en aktør viser sig villig til at sætte gang i en ny lokalplansproces.

Så bor du i Bindesbøll Byen og står i en situation, hvor du mangler æg til frikadellefarsen, må du vænne dig til at tage turen til Nordre Strandvej eller Veri Centret - eller bede naboen om almisser.