Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Psykiatrisk Hospital, er nu blevet bygget om til lejligheder, men parkeringssituationen er ikke helt fulgt med mængden af biler, i området. Det mener borgere i og omkring området. Foto: Simon Bojsen

Biler søger parkering, men det bliver sværere, når der bliver bygget nye boliger i høj fart

De fleste af os kender det sikkert i en eller anden grad. Frustrationen over at skulle finde en p-plads i et tætbebygget område. Selv er jeg et meget roligt menneske, men når jeg har tøffet rundt i sneglefart og scannet hver en afkrog af veje og parkeringspladser for at finde et sted at stille bilen, kan jeg godt mærke at pulsen stiger, og min lunte bliver kort.

Den situation oplever borgerne også i Bindesbøll Byen. Området, der i gamle dage lagde ramme for Psykiatrisk Hospital, huser nu helt almindelige borgere uden sindslidelser. Men måske skal der alligevel psykologhjælp til for at dulme borgernes frustrationer, når de eller deres gæster skal finde et sted at stille bilen.

Jeg har taget en snak med borgere og institutioner i området for at få en status på, hvordan den øgede mængde af biler påvirker området.

Og fra parkerede biler til en historie med lidt mere fart over feltet. Et forsøg, der skal få biler til at køre langsommere på udvalgt strækninger, udskydes på grund af manglende udstyr.

Forsøget skal sænke hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t, på to strækninger i Risskov, ved hjælp af blødere tiltag end vejbump og chikaner. Men projektet, der skulle rulle afsted for fuld fart nu, bliver altså bremset.

Hos Grundejerforeningen Vejlby Fed, forholder formand Bent Hjorth sig kritisk på trods af, at han er glad for, at der sker noget.

I min sidste artikel kan du møde den nye købmand i REMA 1000 på Brassøvej. Han er ung, energisk og glæder sig til udfordringen – også selvom den afgående købmand tager 20 medarbejdere med fra butikken.

Billede af Simon Bojsen
Billede af skribentens underskrift Simon Bojsen Journalist
Facaden af Psykiatrisk Hospital. I gamle dage var psykisk syge indlogeret her. Nu er bygningen i brug til almindelig beboelse. Der bygges på livet løs. Foto: Simon Bojsen

Er du også ved at blive vanvittig over at lede efter p-plads ved Bindesbøll Byen? Du er ikke alene!

Behovet for p-pladser stiger i takt med at flere borgere rykker ind i Bindesbøll Byen, der i gamle dage dannede ramme omkring Psykiatrisk Hospital.

Nogle borgere rejser kritik over hvordan situationen bliver håndteret, og ved omkringliggende institutioner kan det også mærkes, at der er kommet flere biler til området.

De regler og retningslinjer, der er i lokalplanen for byggeriet, er overholdt, men alligevel frygter borgerne i området, at det bliver endnu sværere, når alt byggeriet er færdigt.

Borgerne i Bindesbøll Byen er frustrerede over parkeringsforholdene. De kæmper med at finde plads til egne biler, og når de får gæster bliver problemet kun større. På de omkringliggende veje og parkeringspladser kan det stigende antal biler også mærkes.

I gamle dage var det Psykiatrien i Risskov, men nu bor der rigtig mange mennesker uden sindslidelser i nybyggede og nyrenoverede lejligheder, og der er flere på vej. Mange mennesker medfører ofte mange biler, og for borgerne i Bindesbøll Byen er det ikke en undtagelse.

De mange biler skal jo også parkeres, og det sætter pres på området omkring det nye byggeri. Der holder flere og flere biler på vejene, og borgerne og boligadministrationen kommer på kreative løsninger for at komme problemet til livs.

I lokalplanen for det store byggeri, der i sidste ende kommer til at bestå af 1.200 boliger, er der angivet, hvor mange parkeringspladser, der skal være til rådighed pr. lejlighed. Nordstern, der er ejendomsudviklere og totalentreprenører, har stået for det meste af byggeriet, forklarer, at de har gjort, hvad de skulle for at imødekomme borgernes behov.

- Vi har etableret det antal parkeringspladser, der er krævet i den foreliggende lokalplan, forklarer direktør for udvikling vest i Nordstern, Henrik Hoffmann.

Så der ér altså parkeringsmuligheder i det nye boligområde, og regler og retningslinjer er overholdt. Alligevel kan det være en kamp at få plads til alle bilerne i området. Især hvis beboerne får gæster til for eksempel fødselsdage, er der ikke mange muligheder for, at de kan parkere.

Tvivlsomme løsningsforslag

DEAS, som er boligadministrator for de lejligheder, der er placeret i det gamle Psykiatriske Hospital, har prøvet at imødekomme behovet for ekstra parkering i et brev, de har sendt ud til beboerne. De henviser til at benytte alternative parkeringsmuligheder.

Brevet fra DEAS, der beskriver hvordan de anbefaler at borgerne i området benytter parkering. Foto: Simon Bojsen

Nogle borgere rynker lidt på næsen over måden parkeringssituationen er blevet håndteret på.

- Det er dybt kritisabelt, at man ikke har tænkt på at sørge for flere pladser til gæsteparkering, når man skaber sådan et nyt boligområde, siger Rikke Kristiansen, der bor i Bindesbøll Byen, og fortsætter:

- Der er plads nok til, at vi selv kan parkere vores biler ved lejlighederne, men når der bor to personer med to biler i de fleste lejligheder, er det ikke til at få licens til gæster. Der er ikke tidsbegrænset parkering eller betalingsparkering. Derudover synes jeg, at det er lidt frækt, at boligadministrationen henviser til institutioner og ikke mindst kirken i nærheden.

Brevet informerer, om hvor mange pladser og parkeringslicenser, der er tilgængeligt for hvert lejemål i den flotte gamle hospitalsbygning.

Men skulle det ikke være nok, skriver de:

- Alternativ må jeres gæster parkere på de omkringliggende veje eller arealer, hvor der ikke er kontrol. Der er langs Ellen Jensens Gade 1-9 samt på de andre hovedveje, flere ukontrollerede pladser, der kan benyttes uden licens. Der er ligeledes parkeringsmuligheder ved kirken og de omkringliggende institutioner.

I baggrunden ses nogle af de parkeringspladser, der omtales i brevet fra DEAS. Foto: Simon Bojsen

Der er ikke noget forkert i, hvordan parkeringssituationen bliver håndteret, og reglerne for hvor mange parkeringspladser man skal tilbyde, er overholdt.

- Vi forsøger at imødekomme lejerne indenfor de forhold lokalplanen foreskriver, og vi er i løbende dialog med relevante aktører for at håndtere de forespørgsler og behov fra lejerne i området, lyder det fra DEAS Group.

Læs om ombygningen af Psykiatrisk Hospital og se den flotte billedserie her.

Bekymring hos naboerne

Men hos de omkringliggende institutioner og Risskov Kirke undrer de sig over, at sådan et brev bliver sendt ud. Især når de ikke selv har modtaget det føromtalte brev eller er blevet taget med på råd.

Hos Risskov Kirke, der er nabo til boligområdet, forklarer menighedsrådsformand, Rie Bangsgaard Vestergaard, at de også mærker det stigende antal borgere og behovet for parkeringspladser.

- Vi har ikke bemærket, at der er flere der bruger vores parkeringsplads, men det kan sådan et brev måske ændre på, siger Rie Bangsgaard Vestergaard og uddyber:

- Vi har lagt mærke til, at der holder flere biler på vejene på de omkringliggende veje, og det er også noget, vi taler om, når vi ser på byggeriet, der vokser.

Skilt ud for Vuggestuen Solsikken og børnehaven Under Bøgen. Skiltet blev opsat efter flere problemer med, at borgere, der ikke havde et formål ved institutionerne, benyttede pladserne. Det gjorde det svært for forældre og ansatte at parkere der. Foto: Simon Bojsen

I Vuggestuen Solsikken oplevede de store problemer, da byggeriet gik i gang til Bindesbøll Byen. Parkeringspladsen ud for vuggestuen blev brugt meget, og det gjorde, at forældre og ansatte ikke altid kunne finde plads til deres biler.

Anni Møller der er pædagogisk leder i Vuggestuen Solsikken fortæller, at de kiggede på forskellige løsninger, da de mærkede den øgede brug af deres parkeringsplads.

- Vi deler plads med børnehaven, Under Bøgen, og vi endte med at finde en løsning, hvor vi fik en fra teknisk afdeling i Aarhus Kommune til at lave skilte, der informerer om, at man ikke må parkere på vores pladser i arbejdstiderne medmindre man er ansat eller er forældre, siger Anni Møller.

Anni Møller, pædagogisk leder i Vuggestuen Solsikken. Her oplever de, at parkeringspladser og veje omkring daginstitutionen, bliver brugt oftere. Foto: Simon Bojsen

De to institutioner har brugsret over parkeringspladsen, og derfor måtte de altså godt markere, at pladsen ikke er til offentlig brug, forklarer Anni Møller, men understreger, at de ikke ser noget problem, i at folk bruger dem udenfor deres åbningstider.

- Ham, der skulle udforme skiltene, mente, at vi var for gode af os, men vi kan godt se, at der er behov for flere pladser i området. Når vi er færdige med at bruge dem i dagtimerne, ser vi ikke noget problem i at borgerne i området holder på vores pladsen.

Det er ikke kun hos institutionerne selv, at Anni Møller har bemærket den øgede brug af omkringliggende parkeringspladser og veje.

- Vi ligger lige op ad Risskov kirke, og når der er begravelse der, kan vi se, at har de et problem, for før kunne man holde frit på vejene rundt omkring, men det kan de ikke nu, for de er optaget.

Selvom Rie Bangsgaard Vestergaard ikke mener, at de har mærket så meget til flere parkerede biler endnu, kan hun godt frygte for fremtiden, når det kommer til parkering i de tidsrum, hvor kirken selv har behov for deres pladser.

Parkeringsskilt ved Risskov Kirke. Menighedsrådsformand, Rie Bangsgaard Vestergaard, frygter, at den øgede brug af parkeringspladserne i området kan ramle sammen med kirkens arrangementer. Foto: Simon Bojsen

- Vi er ikke dem der griber til våben først, men jeg kan da blive bekymret for, hvordan det kommer til at fungere på sigt, siger menighedsrådsformanden og fortsætter:

- Vi kan jo se på vores sognetal, at der flytter flere til området, og det betyder også, at kirken bliver brugt oftere. Så vi har flere dåb, flere bryllupper og flere begravelser. Det giver jo også et øget behov fra vores egen side i forhold til at skulle bruge parkeringspladsen og de omkringliggende veje. Og så er det jo ikke særligt sjovt, hvis der er optaget.

En næsten fyldt parkeringsplads ved Risskov Kirke. Når der er arrangementer såsom begravelser eller, dåb eller bryllup, kan det blive problematisk, hvis privatpersoner, der ikke skal bruge kirken holder på parkeringspladsen. Foto: Simon Bojsen
Nordre Strandvej, der skal indgå i et forsøg med lavere hastigheder. Foto: Google Streetview

Forsøg med lavere hastigheder på to veje i Risskov bliver bremset

Et forsøg med lavere hastigheder på udvalgte veje bliver udskudt.
Det bliver tidligst i august, at hastighedsgrænsen bliver sat ned til 40 km/t på Nordre Strandvej og Vikærsvej/Tjelevej. De to strækninger skal indgå i et forsøg med skiltning, der skal få bilister til at sænke farten.

Men der skal blandt andet bruges elektroniske fartviser tavler, og det tager noget tid at få dem til Aarhus Kommune. Derfor er projektet forsinket.

Hele tanken med projektet er at få farten ned uden at bruge hårde fysiske virkemidler som bump og chikaner. I stedet skal det gøres ved farttavler og eventuelt striber på vejen.

I løbet af foråret var det meningen, at et eksperiment med fartdæmpende skilte skulle begynde.  Men Teknik og Miljø i Aarhus er løbet ind i problemer, og derfor bliver håndbremset nu trukket på projektet.

Du er sikkert vant til, at du må køre 50 km/t de fleste steder, når du kører rundt i byen. Men i fremtiden kan det ændre sig, og nålen i speedometeret skal vise 40 i stedet for 50. Derfor skal vejene Nordre Strandvej og Tjelevej-Vikærsvej indgå i et forsøg, der skal vise, hvordan man kan få bilerne ned i fart.

På Nordre Strandvej er der tale om en strækning mellem Birkevej og Themsvej, og derudover får et område der indbefatter Vikærsvej og Tjelevej også lov at prøve 40 i timen af.

På billedet ses de to strækninger, der bliver en del af det kommende forsøg med at sænke hastigheden. Til venstre ses strækningen på Vikærsvej/Tjelevej. Til højre Nordre Strandvej. Foto: Google My Maps

Men forsøget bliver desværre forsinket. Lars Clausen, der er specialkonsulent i Mobilitet i Aarhus Kommune, står i spidsen for forsøget og forklarer:

- Vi har nogle udfordringer i forhold til indkøb af de fartvisertavler, vi skal anvende. Det er ret lang produktionstid på dem, så lige nu håber vi på, at det bliver på den anden side af sommerferien. Omkring august-september.

Det handler ikke kun om at få sænket hastighederne, men også om at gøre det billigt forklarer Lars Clausen.

- Vi vil helst undgå at bruge alle kommunens penge, og fartbump er dyre at anlægge og sørge for, at de er, som de skal være, siger han og fortsætter.

- Derfor kommer vi til at gøre det her i faser, hvor vi arbejder med blødere tiltag.

Forsøgsordning fra Vejdirektoratet

16 strækninger i Aarhus Kommune er i alt udvalgt til at sætte farten ned til 40 kilometer i timen. Den viden, man samler ind om forsøgene, vil blive indrapporteret til Vejdirektoratet, som herefter skal analysere på målingerne.

De 16 strækninger, som er med i forsøget, kan du se her:

 1. Enghavevej, Viby

 2. Ormslevvej, Ormslev

 3. Rosenvangs Allé, Højbjerg
 4. Jegstrupvej, Jegstrup
 5. Byagervej, Beder
 6. Dr. Holsts Vej, Klokkervej og Haslevej, Åbyhøj
 7. Odensegade, Aarhus C
 8. Hans Broges Gade, Aarhus C
 9. Tilst Østervej-Bysmedevej, Tilst
 10. Tordenskjoldsgade, Trøjborg
 11. Tjelevej-Vikærsvej, Vejlby
 12. Nordre Strandvej, Risskov
 13. Hjortshøjvej, Skæring
 14. Skæring Hedevej, Skæring
 15. Bystævnet, Lystrup
 16. Grenåvej, Løgten

I 2024 vil der komme flere strækninger til, efter man har været i dialog med de lokale fællesråd om flere strækninger, hvor man med fordel kan sætte fartgrænsen ned.

I Risskov forholder formanden for Grundejerforeningen Vejlby Fed, Bent Hjort, sig en smule kritisk overfor forsøget.

- Når man vælger at lægge 40-zonen på en strækning, hvor der allerede er et kryds med lysregulering og et vejbump, kommer det nok ikke til at have den store effekt. Siger Bent Hjorth og uddyber:

- Mig bekendt, er der planer om et andet anlægsbyggeri, der skal gøre opmærksom på cyklister og fodgængere, på samme strækning. Når man fra kommunens side ligger to projekter oven i hinanden frygter jeg, at de kommer til at modarbejde hinanden.

Bent Hjorth er formand for Grundejerforeningen Vejlby Fed, og han ser med kritiske øjne på forsøget med skiltning, der skal sænke farten på Nordre Strandvej. I baggrunden ses Nordre Strandvej Foto: Simon Bojsen

Han håber dog stadig at forsøget bærer frugt, så man kan udvide strækningerne.

- Misforstå mig ej, for jeg er glad for, at Nordre Strandvej er blevet udtaget til at være et sted, hvor man afprøver en lavere hastighed. Det har været et ønske fra grundejerforeningens side, fortæller han og fortsætter:

- I min optik giver det klart mest mening, hvis farten blev sænket på hele Nordre Strandvej, så man vidste, at man kørte ind i en fartzone.

Forsøgsordning i flere faser

Før de første skilte ser dagens lys på strækningerne ved Nordre Strandvej og Tjelevej-Vikærsvej i sensommeren, skal der indsamles data.

I løbet af denne måned vil der blive lagt kabler ud. Gennem kablerne bliver det muligt at indsamle data, der kan fortælle hvor hastighedsniveauet ligger uden skiltning. Når skiltene bliver sat op, bliver kablerne liggende, så man kan blive ved med at indsamle data for den nye situation på strækningerne.

Lars Clausen understreger, at dette ikke er et færdigt forsøg på at sænke farten på specifikke veje, men at vejene skal agere prøvekanin for at se, om disse tiltag kan have den ønskede effekt.

- Lige nu er meningen, at vi skal have de faglige briller på og indsamle erfaringer og evaluere på fartdæmpningen på de første 16 veje, og de er først og fremmest udvalgt, fordi de er forskellige fra hinanden og har forskellige karakteristika.

Forsøget foregår i fire faser.

Én fase med almindelige røde og hvide skilte der markerer, at her må du køre 40 km/t. Har det ikke den ønskede effekt, kommer der en fase med eltavler, der blinker, når man overskrider fartgrænsen.

Skulle det stadig ikke lykkes at sænke farten, kan fase tre måske klare jobbet. Her vil man benytte sig af at skabe en visuelt smallere vej ved hjælp af maling på asfalten.

I sidste ende må kommunen benytte sig af vejbump, som altså vil være fjerde og sidste fase, hvis alt andet slår fejl.

På den måde kan Lars Clausen og Teknik og Miljø i Aarhus sammenligne de forskellige datagrundlag og vurdere, hvordan man bedst får bilerne til at køre langsommere.

Borgerne skal nok blive hørt

I 2024 forventes det, at der er indsamlet data på alle vejene, der indgår i forsøget, heriblandt Nordre Strandvej og Tjelevej/Vikærsvej.

Når det sker, bliver borgerne i nærområdet inddraget og der skal planlægges hvilke veje, der også kan modtage en nedjustering af fartgrænsen.

- Det vil være en proces, hvor borgere og fællesråd kan byde ind med alle de strækninger, de kunne tænke sig at sætte hastigheden ned på, og de løsninger, de synes, der fungerer. Her bruger vi så erfaringerne fra forsøgsordningen til at kigge nærmere på strækningerne, forklarer Lars Clausen.

Det ser Bent Hjorth frem til.

- Jeg vil glæde mig til at komme med en begrundelse for, hvorfor man bør sænke farten på hele Nordre Strandvej, eller som minimum fra Ådalsvej til Rolighedsvej, siger han.

Kasper Hvass overtager nøglerne til REMA 1000 på Brassøvej tirsdag d. 18. April. Foto: Simon Bojsen

Nye kræfter på vej til REMA 1000 på Brassøvej

REMA 1000 på Brassøvej får ny købmand. Kasper Hvass på 29, overtager posten som købmand efter Lars Bundgaard.

Butikken kommer til at ligne sig selv på de fleste punkter, for Kasper Hvass mener ikke, at man skal ændre på noget der allerede fungerer. Han ser alligevel frem til at bringe sine erfaringer i spil.

Han vil blandt andet ligge stor vægt på frugt- og grøntafdelingen. Derudover vil han gerne sørge for, at der er en stor mængde basisvarer, så kunderne altid kan få fat i det basale.

Sidst men ikke mindst glæder han sig til at blive en del af lokalsamfundet, og han mener, at det er vigtigt at have en god tilstedeværelse på de sociale medier.

Der kommer en ny købmand til og den afgående købmand tager 20 medarbejdere med derfra.

Kasper Hvass har på trods af sin lave alder på kun 29 år, masser af erfaring med at være købmand. Faktisk har han været ansat hos dagligvarekæden i mere end halvdelen af sit liv. Han startede som ungarbejder, siden har han været i talentudviklingsforløb og har også været souschef under den afgående købmand, Lars Bundgaard. Han forlader posten som købmand hos en REMA 1000 på Trøjborgvej i Aarhus N for at overtage den nye stilling i Risskov.

Men det er ikke kun Lars Bundgaard der forlader butikken. Han tager nemlig 20 medarbejdere med sig til den nye butik. Det bringer en vis mængde udfordringer med sig hos den nye købmand.

- Det er altid svært at tackle en butik, som er så veldrevet som den her. Også fordi der ryger 20 medarbejdere med videre. Det er medarbejdere, der driver butikken. De er grundstenen, og det er dem kunderne er vilde med. En tomat er en tomat og en banan er en banan, men medarbejderne er dem kunderne vender tilbage for, siger Kasper Hvass.

Han glæder sig til at komme i gang i den nye butik, der holder lukket tirsdag den 18. april i forbindelse med overdragelsen af butikken. Kasper Hvass tager selv 14 medarbejdere med fra sin gamle butik, hvilket han er meget glad for.

- Det bliver fedt at komme i gang, og det kan faktisk være positivt at vi har en udskiftning i personalet. Nogle gange er det sundt, at man ikke skal overtage personalet fra en anden købmand, der plejer at gøre tingene på en anden måde.

Klar på nye udfordringer

Glæden over at overtage butikken på Brassøvej skinner igennem hos Kasper Hvass, der forlader posten som købmand i REMA 1000 på Trøjborgvej i Aarhus N efter fem år. Han ser frem til at videreføre den gode butik som Lars Bundgaard har styret indtil nu.

- Jeg har tidligere arbejdet som souschef for Lars Bundgaard, så meget af det jeg kan, har jeg også lært af ham. Mine gode kollegaer og jeg skal i fællesskab fortsætte det gode arbejde i butikken, som Lars gennem årene har bygget op, siger Kasper Hvass og fortsætter:

- Jeg vil bringe al min erfaring i spil i butikken, hvor et af de primære fokusområder bliver vores frugt- og grøntafdeling - det er nemlig vigtigt, at den er skarp og står snorlige. Derudover skal mine kollegaer og jeg forsøge at holde et højt niveau af basisvarer, så kunderne altid kan få det, de er på jagt efter.

Kasper Hvass er allerede i fuld gang med at lære den nye butik at kende, og da jeg møder ham, er han i fuld gang med at sætte varer på plads. Smilet er stort, og man kan mærke at han glæder sig til at overtage butikken fuldt ud. Foto: Simon Bojsen

Området omkring Brassøvej er i en rivende udvikling og indbyggertallet stiger. Som købmand er det en glædelig ting, der både bringer en masse kunder med sig, og giver mulighed for at blive en del af et voksende lokalsamfund.

- Den tungeste arv at løfte bliver næsten Facebookgruppen. De har været vildt gode til at inddrage kunderne, og til at bruge sig selv til at promovere butikken. Det er noget, vi meget gerne vil holde fast i, for som ny købmand, vil gerne holde fast i den gamle kundekreds og samtidig få flere ny kunder til at bruge vores butik, siger Kasper Hvass.