Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Foto : Jens Thaysen

Vil nyt projekt ødelægge Bellevue Strand for dig og mig?

Forestil dig, at du er en fisk, og mit anslag er en snøre, som gerne skulle svaje så fristende i vandet, at du bider på og læser videre.

Ormen, min madding, er en historie om ålegræs. Fy for fanden, den bider jeg sgu ikke på, så hellere sulte, tænker du måske, men du er heldigvis en fisk, og fisk er ikke ligefrem kendt for deres gode korttidshukommelse. Måske du glemmer, at det handler om ålegræs, hvis jeg fortæller dig, at havplanten potentielt kan ødelægge alletiders bedste badestrand, Bellevue, for dig og mig og alle andre århusianere.

Haps. Jeg håber, du er på krogen nu, for det er i hvert fald den frygt, som flere lokale foreninger står med, efter Danmarks Sportsfiskerforbund har søgt om tilladelse til at plante op til 10.000 kvadratmeter ålegræs på et område ud for Bellevue Strand og nordpå - naglet fast til havbunden med søm på otte centimeter.

Ålegræs er godt for havmiljøet, men sæt nu det ikke bliver i havet. Et af argumenterne imod er, at bølgepåvirkningen er så strid, at planter såvel som søm bliver flået op og driver ind på lavvande eller i land - så kan både lille Frederik og lille Fido måske få et søm i foden eller poten, og det er ikke en særlig rar tanke.

Men modstanden bunder i misforståelser, mener Danmarks Sportsfiskerforbund. Udplantningen er så lille, at du ikke får forplumret din dukkert som badegæst eller skal løbe spidsrod mellem tretommersøm i sandet, lyder forsvaret. Du får argumenterne for og imod projektet i dagens ene artikel.

Nu googlede jeg faktisk argumenter imod ålegræs og fandt ikke et eneste. Min søgemaskine viste i stedet den ene videnskabelige artikel efter den anden om, hvor godt ålegræs er for klimaet, fiskebestanden og havmiljøet.

Det er jo rationelle argumenter for, men er der bare den mindste risiko for, at byens bedste badestrand bliver forpurret, så forstår jeg godt, hvorfor man som lokal ender i sine følelsers vold. Følelser kan være irrationelle, men som kritikerne påpeger, så er der altså 8.000 kilometer kystlinje i Danmark.

Ville det ikke være mere logisk at se sig om efter et andet sted at plante ålegræsset?

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Bellevue er en dejlig sandstrand, og det skulle den helst forblive, mener modstanderne af et nyt projekt om at plante ålegræs ud for kysten i Risskov. (Arkivfoto).

Vil fiskerne ødelægge Bellevue Strand med ålegræs? - 'Ja' mener kritikerne, men det bygger måske på misforståelser

En konflikt er opstået i vandet ud for Risskov, da Danmarks Sportsfiskerforbund har søgt om tilladelse til at plante op til 10.000 kvadratmeter ålegræs i et område ved Bellevue Strand og Vejlby Hage.

Mens sportsfiskerne foretrækker grumset havvand med fiskeliv og ålegræs på sandbunden, frygter lokale foreninger, at udplantningen vil ødelægge badestrandens kvalitet og forpurre dens anvendelse for alle andre end sportsfiskerne.
Sportsfiskerforbundet har tidligere tilkendegivet, at de ville skrotte sine planer om et stenrev og udplantning af ålegræs ved Bellevue, men nu er det op til Kystdirektoratet, om de skal have tilladelse eller ej.

Kystdirektoratet skal nu tage stilling til, om der skal plantes op mod 10.000 kvadratmeter ålegræs ud for kysten i Risskov. Modstanden er stor fra flere lokale foreninger, der frygter, at Aarhus' måske bedste rekreative områder bliver oversvømmet af havplanter, men det er der ingen risiko for, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hvor badegæsten ønsker sig et klart og tangfrit badevand med sand under fødderne, foretrækker  sportsfiskeren mere grumset havvand med masser af fiskeliv, kryb og kravl og ålegræs på sandbunden.

Det er i den forskel i præferencer, at der nu er opstået en konflikt mellem flere lokale foreninger og Danmarks Sportsfiskerforbund. Hos Kystdirektoratet har sportsfiskerne nemlig søgt om lov til at plante op til 10.000 kvadratmeter ålegræs i vandet ud for Bellevue Strand og Vejlby Hage.

Men det forslag har cirka samme gang på jorden, som en fisk har på land, mener kritikerne. Et samstemmigt kor bestående af Vejlby Risskov Fællesråd, Grundejerforeningen Vejlby Fed og Digelaget Vejlby frygter nemlig, at udplantningen af ålegræs vil forpurre byens måske bedste badestrand for alle andre end sportsfiskerne.

- Jeg synes, det er noget svineri, at man skal til at eksperimentere i vandet ud for så kostbar en badestrand for hele Aarhus By. Der er i forvejen mangel på rekreative områder, så lad nu være med at gøre noget, der kan ende med at ødelægge kvaliteten af byens bedste badestrand, siger Erik Holk Poulsen, der er formand for Digelaget Vejlby Fed.

Her er en dykker ved at plante ålegræs i fjorden ved Horsens efter samme princip, som man måske vil gøre brug af i vandet ud for Risskov. Foto: Morten Pape, Scanpix

Tilliden til sportsfiskerne har lidt et knæk

Ifølge ansøgningen til Kystdirektoratet påtænker Danmarks Sportsfiskerforbund at plante ålegræsset i vandet 10-100 meter ud for kysten, hvor det skal nagles fast til sandbunden med søm på otte centimeter.

Men hvad nu, hvis hverken ålegræs eller tretommersøm bliver hængende på havbunden?

- Ålegræsset generer næppe nogen, hvis det bliver på sin plads, men vi kan allerede se, hvordan færgernes bølgepåvirkning bringer sand og sten op på lavvande og på stranden. Der ønsker vi altså ikke ålegræs, og vi ønsker slet ikke, at der skyller søm op på stranden, siger Erik Holk Poulsen, hvis tillid til Danmarks Sportsfiskerforbund ligger på et meget lille sted.

Det skyldes, at sportsfiskerne - efter et møde med digelaget og Grundejerforeningen Vejlby Fed i begyndelsen af 2022 - valgte at skrotte deres planer om at etablere et stenrev ud for Bellevue. Til samme møde besluttede man også at afstå fra projekter med udplantning af ålegræs.

Men nu ligger der altså en ansøgning om netop udplantning af ålegræs hos Kystdirektoratet, og det har taget Bent Hjorth, formand for Grundejerforeningen Vejlby Fed, med badebukserne nede.

- Jeg troede, vi var enige om, at stenrev og ålegræs ikke hørte til ud for Bellevue Strand, og så lider tilliden altså et knæk, nu hvor man alligevel har indsendt en ansøgning uden at gå i dialog med os, siger Bent Hjorth.

Formanden for Grundejerforeningen Vejlby Fed, Bent Hjorth, forstår ikke, hvorfor Danmarks Sportsfiskerforbund ikke har taget dialogen om den mulige udplantning af ålegræs, før man søgte om tilladelse hos Kystdirektoratet. Foto: Privatfoto

Men Bent Hjorth, man har jo vurderet, at havmiljøet kunne nyde godt af projektet. Er det vigtigere at tage hensyn til menneskene på stranden end det?

- Jeg tror alle, at vi er interesseret i et godt havmiljø, men vi har så meget kystlinje i landet, så hvorfor gøre det ud for den bedste badestrand i Danmarks næststørste by? - Det kan godt være, at det er lidt ligesom med vindmøller; Alle kan lide dem, men ingen vil have dem tæt på egen baghave, men vi varetager altså hele byens badestrand, og kan man ikke plante dem et andet sted i bugten og stadig gavne havmiljøet? siger Bent Hjorth og tilføjer:

- Nu vil sportsfiskerforbundet gerne i dialog med os og er kede af, at de ikke har taget dialogen før. En fodfejl har gjort, at de ikke som først planlagt kan plante ålegræsset ud for Risskov Strandpark, og tidspres har betydet, at valget nu er faldet på Bellevue i stedet, lyder forklaringen.

Enkelte 'frimærker' med ålegræs

Men der er ikke tale om en hasteløsning, fortæller Erik Haar Nielsen, projektleder og marinebiolog for Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Det er rigtigt, at vi havde fået tilladelse til at plante ud for Risskov Strandpark, men det viser sig, at der bliver sandfodret i området, og så er det ikke muligt at gro ålegræs. Men jeg understreger, at vi ikke bare har flyttet området til Bellevue uden at lave analyser først, siger Erik Haar Nielsen.

- Der er ingen tvivl om, at vi skulle have forhørt os hos de lokale aktører først, men historisk data viser, at det giver mening at plante ålegræs i et område ud for Bellevue og nordpå, da der tidligere har været og er ålegræs her.

Han håber på at komme i dialog med nejsigerne, for han mener, at en stor del af kritikken bunder i misforståelser.

Det gælder eksempelvis omfanget af udplantningen. Kigger man på foreningens ansøgning til Kystdirektoratet, har sportsfiskerne bedt om lov til at plante ålegræsset inden for et stort område. Det er dog kun på et forsvindende lille areal af det store projektområde, at man håber på at kunne plante ålegræs - måske faktisk kun på et lille 'frimærke', der svarer til en gennemsnitlig parcelhusgrund på 1.000 kvadratmeter.

Det kan se voldsomt ud, men ifølge Erik Haar Nielsen fra Danmarks Sportsfiskerforbund planlægger man kun at plante ålegræs på enkelte bidder havbund i den nordlige ende af det grønne projektområde. Foto: Ansøgning til Kystdirektoratet

- Vi kan sagtens se, hvordan man kan misforstå og tænke, at vi vil plante ålegræs på hele det illustrerede område, men der er kun tale om nogle små frimærker på to til fem meter vand fordelt inden for det søgte område. Det er ikke sikkert, vi får beplantet hele det område, vi har søgt om, men selv hvis vi får plantet på alle de maksimale 10.000 kvadratmeter, så svarer det kun til to procent af det skitserede område på kortet, siger Erik Haar Nielsen.

Forskellen er minimal

Men Erik Haar Nielsen, er det ikke en fair bekymring, at ålegræsset, og måske endnu værre - sømmene - kan drive ind på lavvande eller på land?

- Det er rigtigt, at bladene på ålegræsset kan blive revet løs, når der i efteråret er meget røre i vandet, men mit argument er, at der allerede er ålegræs i vandet ud for kysten, så der kommer enkelte blade i forvejen, siger Erik Haar Nielsen og fortsætter:

- Vi ønsker at plante en noget mindre mængde, end der allerede er, så med et slag på tasken, så vil vores udplantning måske betyde, at der kommer et enkelt blad eller to mere, hver gang der strømmer 100 blade på land fra det eksisterende ålegræs. Hvad angår sømmene, ville jeg ikke mene, der var noget at frygte. Det er bevist, at det er den bedste måde at plante ålegræs på, og der er ingen eksempler på, at de er skyllet i land.

Men hvis det skulle vise sig, at badestrandene pludseligt bliver oversvømmet af havplanter eller det, der er værre, er Danmarks Sportsfiskerforbund gået i dialog med Aarhus Kommune om en løsning.

- Det er en tidlig dialog, men vi har kontaktet Aarhus Kommune for at undersøge, om de er villige til at tage ansvaret for at fjerne ålegræsset, hvis det viser sig at blive en stor problematik, siger Erik Haar Nielsen.

Projektet hviler på støtte fra lokalsamfundet

Men som kritikerne ville sige, er der vel ingen grund til at risikere en 'stor problematik' ud for byens måske mest velbesøgte strand. Med omkring 8.000 kilometers kystlinje er det ikke kyststrækninger, som Danmark er fattig på.

Der er bare ikke mange bynære alternativer tæt på Aarhus, og netop distancen til Aarhus er et plus, lyder argumentet fra sportsfiskerne.

- Jeg kan ikke se, at der er en risiko ved projektet, og jeg kan ikke se, hvordan det skulle kompromittere alle de rekreative aktiviteter, der foregår ved og ud for strandene i Risskov. Vi kommer til at arbejde på dybt vand og mere end 100 meter fra kysten, og  jeg synes faktisk, det er  ideelt, at det er så bynært, for måske kan det skabe noget interesse for vores havmiljø og betyde, at flere borgere får et mere nært forhold til havet, siger Erik Haar Nielsen.

Men lige nu er der ikke lokal opbakning til projektet. Med det in mente, hvad gør I så, hvis Kystdirektoratet giver jer tilladelse til at plante ålegræs?

- Jeg synes, det er en uheldig situation, men skulle ansøgningen blive godkendt af Kystdirektoratet, kaster vi os ikke ud i at plante en masse ålegræs uden først at gå i dialog med dem. Selv med en tilladelse vil vi gerne samarbejde med lokale borgere.

Og hvad hvis de fortsat er modstandere af projektet efter en dialog?

- Jeg kan endnu ikke sige, hvad der sker, hvis vi ikke kan blive enige. Det kan jeg ikke forholde mig til endnu, hvor ansøgningen slet ikke er blevet godkendt, men skulle det komme dertil, håber jeg, vi kan finde fælles fodslag og måske få noget fedt ud af det, for projektet hviler i høj grad på, at lokalsamfundet er med, siger Erik Haar Nielsen.

Byggematador Olav de Linde ejer sammen med sin datter en række grunde i industriområdet langs Lystrupvej, og hans ejendomsselskab forventer at få lov til at bygge i samme omfang, som bygherren i den nu vedtagne lokalplan 1119. Foto: Nils Svalebøg

Bliv klogere på konsekvenserne af byrådets 'ja' til nyt stort byggeprojekt: Nu vil De Linde også bygge, mens Strandskolen vil mangle plads

Byrådet i Aarhus Kommune har vedtaget lokalplan 1119,  og et område bestående af småerhverv og enkelte villaer mellem Mossøvej og Latyrusvej skal nu erstattes af et boligbyggeri med omkring 300 lejligheder.

Men hvad er perspektiverne i endnu et nyt byggeri i 8240 Risskov?

I byrådssalen endte der med at være bred enighed om, at det planlagte byggeprojekt er godt, men samtlige partier har - hvis man skal tage deres udtalelser for pålydende - fået øjnene op for, at man måske ikke bare kan vedtage lokalplan efter lokalplan, uden at det også påvirker resten af Risskov.

Med denne artikel ser vi fremad og dykker ned i, hvordan den nu vedtagne lokalplan vil påvirke trafikken, Strandskolens kapacitet og de kommende byggerier langs Lystrupvej.

Lokalplan 1119 blev onsdag vedtaget af et bredt flertal i Aarhus Byråd, men under byrådsbehandlingen var der stor fokus på den betydning og de konsekvenser, byggeriet af yderligere 300 nye boliger langs Lystrupvej får for resten af Risskov.  Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Det tog sin tid, men onsdag den 22. marts blev dagen, hvor byrådet i Aarhus Kommune vedtog lokalplan 1119 for området mellem Mossøvej og Latyrusvej. Områdets småerhverv og murermestervillaer står dermed til at blive erstattet af et byggeprojekt bestående af mellem 270 og 300 boliger, et mindre erhvervsareal og måske en dagsinstitution.

Som RisskovLIV for nyligt kunne berette, tog Socialdemokratiet til det sidste forbehold over byggeriets højde mod parcelhuskvarteret på den modsatte side af Lystrupvej. I ellevte time valgte partiet dog at stemme for lokalplanen.

Det er ikke første, og det bliver næppe sidste kapitel, som RisskovLIV skriver om lokalplanen. Men i stedet for at skrive endnu en artikel om, at beboerne på Bynkevej ønskede højden på byggeriet sænket, eller endnu en artikel om at grundejerne i området var utilfredse med den syv år lange lokalplanproces, så kigger vi i dag fremad.

Den nu vedtagne lokalplan 1119 får nemlig også indflydelse på alt det, der foregår uden for det kommende byggeris matrikel - trafikken, Strandskolens kapacitet og de kommende byggerier langs Lystrupvej, der er i pipelinen.

Lad os dykke ned i det.

Den trafikale situation

Lystrupvej er allerede stærkt belastet, og prognoserne viser, at der vil ske en markant stigning i antallet af biler på indfaldsvejen over det næste årti. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Hvor byrådets partier var uenige om byggeriets højde, var der bred enighed om, at der skal findes en løsning på den trafikale situation på Lystrupvej.

Som Metin Lindved Aydin (R) påpegede i byrådssalen, er det måske ikke holdbart at fortsætte byudviklingen langs Lystrupvej, før man får løst de trafikale udfordringer på den stadigt mere belastede indfaldsvej.

- På Lystrupvej nord for Grenåvej kører der dagligt 13.900 biler. Til sammenligning kører der lidt færre på Marselis Boulevard fra Stadion Allé ned mod Strandvejen. Men den er firsporet, og Lystrupvej er smal og tosporet. Vi ser frem til en redegørelse fra Teknik og Miljø.

- Hvornår er de trafikale forhold på Lystrupvej så belastede, at vi ikke kan tillade yderligere bebyggelse?

Fra politisk side er der altså stor fokus på Lystrupvej. Det er der også fra forvaltningens side. Som du kan læse her, er man i øjeblikket godt i gang med at undersøge, hvordan man kan 'fredeliggøre' Lystrupvej.

Men allerede nu er det på tegnebrættet, at hastigheden på Risskov-delen af Lystrupvej skal sænkes fra 60 km/t til 50 km/t, såfremt Østjyllands Politi nikker godkendende til fartdæmpningen.

Derudover er der også en udbygningsaftale i lokalplan 1119, hvor bygherren Generator Group skal finansiere et såkaldt 'krydsningshelle' lige syd for krydset mellem Hedevej og Mossøvej. Det giver fodgængere og cyklister mulighed for at krydse og holde et trygt stop i midten af vejen. Anlægsprojektet forventes at koste omkring 250.000 kroner.

Der kommer enten en daginstitution eller flere almene boliger

I den nye lokalplan for området mellem Latyrusvej og Mossøvej er der afsat plads til, at der kan bygges en daginstitution. Viser det sig, at der ikke bliver behov for den, skal der opføres almene boliger i dens sted. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Flere lokalpolitikere bemærkede under byrådsbehandlingen, at det ville give god mening at tænke infrastruktur, børnepasning og skolekapacitet ind på forkant i stedet for at stå med et stort efterslæb, når først sidste mursten er lagt, og beboerne er flyttet ind i de nye boliger.

At områdets nye beboere også får børn, har man til en vis grad taget højde for i forbindelse med lokalplan 1119. I lokalplanområdet er der nemlig reserveret plads til en daginstitution, som, hvis Børn og Unge får behov for den, skal bygges ud mod Mossøvej.

Til gengæld er bygherren sluppet billigt ved kun at skulle opføre mindst 15 procent almene boliger i det kommende byggeri. Sidste år stemte et flertal i Aarhus Byråd for en målsætning om, at man bør sigte efter en procentsats på 25 procent i forbindelse med nyt byggeri.

Skulle det vise sig, at der ikke bliver brug for en daginstitution, lagde flere politikere til onsdagens byrådsmøde derfor vægt på, at der i institutionens sted skal opføres almene boliger.

I Strandskolens skoledistrikt, som lokalplanen hører ind under, er der i øjeblikket kun omkring to procent almene boliger.

Der dannes præcedens for kommende lokalplaner

Her er de tidligere skitser, som grundejerne mellem Mossøvej og Vejlbjergvej har sendt til Aarhus Kommune i forbindelse med en anmodning om at sætte gang i en ny lokalplan.  Foto: Aart Architects

Lokalplan 1119 var den seneste i rækken af flere nye lokalplaner for det tidligere så store industriområde langs Lystrupvej, men det bliver næppe den sidste.

Omkring Mosevej og Viengevej har entreprenørgiganten MT Højgaard sat skub i en lokalplanproces, som ikke for alvor triller endnu. Det samme gælder et stenkast fra den nu vedtagne lokalplan. RisskovLIV har tidligere beskrevet, hvordan grundejerne mellem Mossøvej og Vejlbjergvej, hvor fitnesscentret Strong Curves og bokseklubben Rules ligger, ønsker at sætte gang i et byggeprojekt.

Én af områdets grunde tilhører ingen ringere end byggematadoren Olav de Linde, ligesom datteren Marie de Linde også ejer en ejendom.

I forbindelse med høringsperioden for lokalplan 1119 afgav Esben Kjeldsen, direktør for Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S et høringssvar, hvori han blandt andet skrev:

- Det er således også vores forventning, at en godkendelse af lokalplan 1119 ikke vil begrænse mulighederne for udvikling af det resterende byomdannelsesområde, og at det ved godkendelsen af lokalplan 1119 også kan forventes, at bebyggelsesprocent, etagehøjder, vilkår med videre også vil være gældende for de kommende udviklingsprojekter i rammeområdet.

Der er tale om en forventning og ikke et krav, men hvis der sættes gang i en ny lokalplan for området mellem Mossøvej og Vejlbjergvej, er det klart, at man vil skele til højden og drøjden på byggeriet i lokalplan 1119.

Står Strandskolen også overfor en større udvidelse ligesom Risskov Skole?

Prognoserne viser, at Strandskolen næsten kommer til at mangle samme antal klasselokaler, som Risskov Skole gør. Aarhus Byråd har i budgetforliget for 2023 afsat 153 millioner kroner til at udvide Risskov Skole. Spørgsmålet er, om Strandskolen skal udvides tilsvarende i en ikke så fjern fremtid. Foto: Jens Thaysen

Under punktet "Skoleforhold" står der i lokalplan 1119 følgende:

"Området ligger i skoledistriktet for Strandskolen, der forventes fortsat at have tilstrækkelig med kapacitet til at modtage de kommende elever som følge af planerne for området."

For nuværende er det måske rigtigt, men beregningerne fra Børn og Unge og Borgmesterens Afdeling viser, at kommunens prognoser taler et andet sprog på sigt.

I RisskovLIVs spalter har man kunnet læse mangt og meget om udvidelsen af Risskov Skole, hvor man ifølge kommunens tal vil mangle 12 undervisningslokaler i 2031/2032. Ifølge den samme opgørelse vil Strandskolen tilsvarende mangle 11 lokaler til den tid - men selvom der er flere lokalplaner på vej i skoledistriktet, har undertegnede endnu ikke hørt en udvidelse af Strandskolen omtalt.

Som Steffen Wich fra Socialdemokratiet bemærkede, risikerer både Risskov Skole og nu Strandskolen at miste sine grønne arealer i jagten på undervisningslokaler til en voksende elevskare:

- Nu skal vi ødelægge udearealet for to skoler til trods for, at vi allerede har ødelagt Vejlby Skole.