Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Her er et billede af Plejehjemmet Hørgården, der i en årrække skal bruges til at genhuse elever fra Risskov Skole, mens folkeskolen udvides. Foto: Jens Thaysen

Her skal Risskov Skoles elever genhuses under udvidelsen

Tag lige et øjeblik og overvej denne strøtanke, som en tidligere elev fra Vejlby Skole ytrede til mig under et interview i sidste uge.

'Man skulle have revet Risskov Skole ned, solgt grunden og flyttet eleverne op på Vejlby Skole i stedet. Det var en god skole med masser plads og Nordens største idrætsanlæg i baghaven. Havde man gjort sådan, ville man ikke stå i den nuværende situation, hvor Risskov Skole mangler plads og grønne arealer til at udvide'

Ville det have givet mening set i bagklogskabens lys?

Jeg kan hurtigt finde en håndfuld modargumenter, men jeg synes faktisk, det er en interessant betragtning. Til RisskovLIV har rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), også tidligere erkendt, at det havde været belejligt, hvis Vejlby Skole stod endnu.

- Det er nemt at være bagklog, men jeg kunne da godt finde noget at bruge den til i dag, hvis vi havde haft den, sagde han tilbage i juni og tilføjede, at man jo eksempelvis kunne have brugt den til skolebørn fra Risskov Skole.

Too bad. I stedet står det nu klart, at en stor andel nuværende og kommende elever på Risskov Skole kommer til at modtage undervisning på Plejehjemmet Hørgården. En fløj med 27 ældreboliger skal bygges om, så eleverne de næste mange år kan sendes i eksil i utraditionelle klasseværelser.

Det kan man vende til noget positivt, og spinmaskinen kører da også. Rådmændene for Børn og Unge samt Sundhed og Omsorg er glade for, at man kan finde 'egnede' lokaler og taler samspillet og glæden, som unge og gamle kan få af hinanden, op. 'Se bare Generationernes Hus på Aarhus Ø'.

Og måske er det reelt nok. Den gængse løsning, når pladsen er trang, og en skole skal udvides, er at opstille pavilloner. Den fremgangsmåde ville sikkert også få en lunken modtagelse og optage endnu flere af de i forvejen begrænsede friarealer på Risskov Skole.

Så måske er det den bedste løsning. Måske er den den bedste af de værste løsninger, for det skærer lidt i mine øjne, når man er nødt til at sende skolebørn på plejehjem. Måske havde det været bedre at rive Risskov Skole ned eller som minimum have skånet Vejlby Skole.

Jeg udkom mandag, og nu udkommer jeg igen denne onsdag, for jeg synes, historien om Hørgården er vigtig. Forløber alt efter planen, får du nyt i din indbakke i starten af næste uge - måske med historien om, at Vejlby skal have nyt stadion og huse Superliga-kampe i en årrække.

Har du et tip, som du gerne vil have med i næste sending artikler, kan jeg fanges på krkie@risskovliv.dk eller 2090 6277.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Elever fra Risskov Skole kommer til at skulle undervises på Plejehjemmet Hørgården igennem en årrække, mens byggeriet af den kommende udvidelse af folkeskolen står på. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Mens udvidelsen af Risskov Skole står på, skal eleverne undervises i ældreboliger

Byggeri kan være en langvarig omgang, og mens Risskov Skole udvides, skal en andel af eleverne  allerede fra næste skoleår og en årrække frem genhuses på Plejehjemmet Hørgården - godt en halv kilometer fra folkeskolen ved foden af Vestre Strandallé.
Det er Sundhed og Omsorg, der har valgt at stille en længe bestående af 27 ældreboliger til rådighed, da der ikke som udgangspunkt er behov for at bruge lejlighederne til deres egentlige formål foreløbigt.

- Imens der tegnes, regnes og bygges på Risskov Skole er der brug for, at en del af eleverne modtager undervisning et andet sted. Det er helt oplagt at bruge den kapacitet, der er til rådighed på Plejehjemmet Hørgården, og jeg er rigtig glad for, at Sundhed og Omsorg kan se fordelene i et samarbejde, skriver rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), i et skriftligt svar til RisskovLIV.

Ældreboligerne skal ombygges, så de bliver egnet til undervisning, men allerede nu er der lagt op til, at pædagogikken skal gentænkes i de nye midlertidige klasselokaler.

- Der er jo tale om ældreboliger, der nu skal bruges som klasselokaler, men vi forsøger at skabe nogle alternative undervisningsmiljøer, så  ombygningen bliver ikke med henblik på at etablere klasselokaler som
dengang, du og jeg gik i skole, fortæller Anne Marie Due Schmidt, bygningschef for Børn og Unge.

Risskov Skoles ledelse og skolens bestyrelse er som udgangspunkt positivt indstillet på, at eleverne fremover skal genhuses på et plejehjem, men anerkender samtidig, at der formentlig vil opstå benspænd undervejs.

Elever fra Risskov Skole skal gennem de næste mange år genhuses på Plejehjemmet Hørgården, mens den kommende udvidelse af folkeskolen finder sted.

Folkeskolen repræsenterer ét stadie af livet, plejehjemmet et andet, men i de næste år skal elever fra Risskov Skole vænne sig til at blive undervist klos op ad plejehjemsbeboerne på Plejehjemmet Hørgården. Forløber alt efter planen, møder skolelever ind til time på plejehjemmet allerede fra næste skoleår.

Børn og Unge har længe ledt med lys og lygte efter et passende sted at genhuse en andel af folkeskolens elever, mens den store udvidelse af Risskov Skole pågår de næste mange år. Muligheden for at bruge Bellevuehallen eller Risskov Bibliotek er også blevet belyst, men i stedet har Sundhed og Omsorg valgt at stille en fløj med 27 ældreboliger fra Hørgården til rådighed.

- Imens der tegnes, regnes og bygges på Risskov Skole er der brug for, at en del af eleverne modtager undervisning et andet sted. Det er helt oplagt at bruge den kapacitet, der er til rådighed på Plejehjemmet Hørgården, og jeg er rigtig glad for, at Sundhed og Omsorg kan se fordelene i et samarbejde, skriver rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), i et skriftligt svar til RisskovLIV.

-  Det er for mig at se en win-win-situation. På Hørgården venter nemlig ikke bare egnede lokaler, men også mødet mellem generationer. Skoleelever og plejehjemsbeboere får deres hverdag i nærheden af hinanden. Det kan give et værdifuldt perspektiv på tilværelsen for både unge og ældre og bringe meget godt med sig.

Hvilke elever skal efter planen møde til undervisning på Hørgården?

Det er allerede blevet besluttet, at hverken de yngste elever i 0-2. klasse eller afgangseleverne i 9. klasse skal undervises på Plejehjemmet Hørgården.

Har du en barn i eksempelvis  5. klasse, skal du ikke frygte, at vedkommende kommer til at skulle tilbringe et helt skoleår på Hørgården.

I øjeblikket er der lagt op til, at årgange på skift skal benytte sig af Hørgården til tema-forløb og større projekter.

Ældreboliger skal ombygges til store rum og værksteder

At elever fra Risskov Skole fremover får deres skolegang cirka 500 meter væk på Hørgården betyder ikke, at en eller flere plejehjemsbeboere må gå fra lejlighed og hjem. Aarhus Kommune skal til gengæld finde et andet sted at placere de ukrainske flygtninge, som senest har boet i de etværelseslejligheder, der fremover skal bruges til undervisning.

Der er altså ikke tale om klasseværelser i traditionel forstand, så selvom rådmanden betegner lokalerne som 'egnede', skal der en ombygning til.

- Der er jo tale om ældreboliger, der nu skal bruges som klasselokaler, men vi forsøger at skabe nogle alternative undervisningsmiljøer, så ombygningen bliver ikke med henblik på at etablere klasselokaler som dengang, du og jeg gik i skole, fortæller Anne Marie Due Schmidt, bygningschef for Børn og Unge.

Fløjen, hvor elever fra Risskov Skole fremover skal undervises, består kort fortalt af en lang gang med lejligheder langs. I øjeblikket er planen, at man sløjfer lejlighederne i hver sin ende af gangen, lægger dem sammen og skaber to store formidlingsrum. De resterende lejligheder vil i stedet blive brugt som grupperum og værksteder.

- Skolen vil gerne afprøve en anden type pædagogik, og det kan være, at nogle af erfaringerne herfra kan blive relevante og komme i spil i måden, vi udformer den kommende udvidelse, siger Anne Marie Due Schmidt.

Alternativet kunne være blevet pavilloner

Man får god tid til at gentænke pædagogikken, for der kan gå mange år, før den planlagte udvidelse af Risskov Skole på mere end 3.000 kvadratmeter kan indvies, men med genhusningen på plads kan Børn og Unge for alvor begynde at fokusere på det kommende byggeri.

- Første skridt var at finde et sted at genhuse eleverne, og nu har vi fundet en god midlertidig løsning, som Sundhed og Omsorg er indstillet på at stille til rådighed de næste 10 år, siger Anne Marie Due Schmidt.

- Kan du sige noget om, hvad tidshorisonten er?

- Nej, men byggeri er noget langsomt skidt, så har man børn på skolen eller skrevet op til skolen, så kan man godt begynde at indstille sig på, at de når at få erfaringer med Hørgården.

Kan protester fra forældre ændre på det?

- Vi skal jo tilbyde dem genhusning og placere eleverne et sted, men jo, protester kan altid flytte noget. Omvendt ville der også kunne komme protester, hvis vi valgte at opsætte pavilloner, som er den typiske løsning. Al forandring er svær, men det er sjældent, at vi er så heldige som her, hvor en anden magistratsafdeling har kunnet stille tomme lokaler til rådighed så tæt på Risskov Skole, siger Anne Marie Due Schmidt.

Ledelse og bestyrelse vælger at se positivt på det

Måske derfor har skolens ledelse og bestyrelse valgt at tage ja-hatten på i forhold til genhusningen på Hørgården. I en intern besked fra skoleleder Lene Brejnegaard fremgår det, at man håber på forældrenes opbakning til det sceneskifte, som en stor andel elever vil komme til at opleve i løbet af deres skolegang.

- Vi ser frem til at komme i gang med denne spændende proces og kan se rigtig mange muligheder for at udnytte situationen til også at indtænke skoleudvikling. Vi forestiller os, at vi igennem genhusningsårene kan indsamle erfaringer, som kan bruges i det nye skolebyggeri, skriver Lene Brejnegaard og fortsætter:

- Selvfølgelig bliver det også forbundet med benspænd, men i ledelsen og i bestyrelsen vælger vi at fokusere på mulighederne og ved fælles hjælp overvinde udfordringerne. Vi håber på jeres opbakning til dette spændende projekt. Da det kommer til at stå på i flere år, vil der formodentligt være rigtig mange årgange, der når at få oplevelsen ved at blive genhuset.

Ifølge skoleleder Lene Brejnegaard kan det blive presset at få klargjort lejlighederne i Hørgården til begyndelsen af næste skoleår, men det er det, man fra skolens ledelses side af planlægger efter. Foto: Privatfoto

Ingen mangel på ældreboliger

Mens genhusningen står på, vil Sundhed og Omsorg gå i tænkeboks og overveje, hvordan de midlertidige undervisningslokaler skal bruges i fremtiden, når udvidelsen af Risskov Skole står færdig, og eleverne er atter er tilbage på deres vante matrikel.

I øjeblikket er der ikke behov for flere ældreboliger i Risskov, og indflytningen kommer ikke til at påvirke den udvidelse af Hørgården, som byrådet i Aarhus Kommune vedtog i efteråret sidste år. I stedet ser rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde (V), en mulighed for, at beboerne på Hørgården kan få glæde af genhusningen.

- Der er få ting, der er så livsbekræftende som lyden og synet af glade børn, og derfor åbner vi gladelig dørene for Risskov Skole. I Aarhus har vi gode traditioner for at skabe mulighed for at unges og gamles livsverdener fletter sig ind i hinanden. Vi har det nybyggede Generationernes Hus på Aarhus Ø og nogen husker måske udsendelsesrækken ”180 dage på plejehjem”, hvor unge flyttede ind på et plejehjem i det nordlige Aarhus. Og nu om lidt, så skaber vi forhåbentlig en lille smeltedigel på Hørgården, skriver rådmanden i et skriftligt svar til RisskovLIV.

Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Anden konkurs på kort tid ved Nordre Strandvej: Risskov-butik blev ramt af 'den perfekte storm'

Først gik Restaurant Fedet begæret konkurs, og nu følger endnu en butik på Nordre Strandvej trop. Herretøjsbutikken Lund & Lendal lukker efter at have været ramt af uheldig timing næsten fra første til sidste åbningsdag.

Butikken åbnede i marts 2020, men var knap nok kommet fra start, før butikken kort tid efter måtte lukke ned i forbindelse med landets første store nedlukning under coronakrisen.

Nu må butikken så dreje nøglen om, og det skyldes i høj grad, at det ikke har været muligt at finde en løsning med Skat og Gældsstyrelsen på tilbagebetalingen af forretningens coronalån.

- I en tid, hvor vi rykkede meget tættere på vores samarbejdspartnere og leverandører, er jeg enormt ked af og rigtig ærgerlig over, at det ikke var muligt at finde en løsning med Skat og Gældsstyrelsen, siger Christian Lund, indehaver af Lund & Lendal.

Indehaveren af Lund & Lendal, Christian Lund, har måttet begære forretningen konkurs. Krig, pandemi og tilbagebetaling af coronalån har betydet, at det ikke var muligt at fortsætte, selvom han er overbevist om, at en herretøjsbutik i Risskov har sin berettigelse.

Der er god timing, dårlig timing, og så er der den svært uheldige timing.

Sidstnævnte kender Christian Lund, indehaver af Lund & Lendal, alt til. Han åbnede sin herretøjsbutik den 1. marts 2020, men nåede aldrig at få vind i sejlene. I stedet kom han hurtigt i strid modvind.

Først kom coronapandemien, så blev forbrugertilliden ramt, og nu er Lund & Lendal begæret konkurs.

- At åbne kort før coronanedlukningen er dårlig timing, men det blev tilmed starten på den perfekte storm med tre år med samfundsmæssige udfordringer. Det havde ingen set komme, og det er svært at være rustet til som nyåbnet butik, fortæller Christian Lund.

Den mindre enkle forklaring er, og her er vi igen ved den uhensigtsmæssige timing, at Christian Lund var blandt de uheldige erhvervsdrivende, der faldt pladask mellem to stole i forhold til at modtage de offentlige hjælpepakker under coronakrisen.

Som helt nyopstartet forretning var det ikke muligt at få lønkompensation, for med mindre end 20 åbningsdage før den første store nedlukning, var der endnu ikke nogle lønudgifter at fremvise. I stedet optog Lund & Lendal et coronalån for at holde sig oven vande.

Christian Lund (tv) og hans tidligere partner, der også lagde navn til forretningen, Lasse Lendal. Foto: Lund & Lendal

Tilbagebetaling af coronalån tog livet af Lund & Lendal

Men i stedet for at give Christian Lund muligheden for at vende skuden, laver Gældsstyrelsen og Skat nu inkasso, mens krisen stadig kradser. Tilbagebetalingsmulighederne, eller manglen på samme, er ifølge Christian Lund hovedårsagen til, at Lund & Lendal har måttet begære sig konkurs.

- I en tid, hvor vi rykkede meget tættere på vores samarbejdspartnere og leverandører, er jeg enormt ked af og rigtig ærgerlig over, at det ikke var muligt at finde en løsning med Skat og Gældsstyrelsen, siger Christian Lund.

Var Lund & Lendal ikke blevet væltet omkuld af en perfekt og vedvarende storm, føler Christian Lund sig overbevist om, at der er grundlag for at banke en sund herretøjsforretning i Risskov på benene.  Når tiden en sjælden gang arbejdede i butikkens favør, var der masser opbakning fra lokalsamfundet.

- Jeg vil igen gerne takke vores kunder for den opbakning, der er vist hele vejen. Tak for de gode stunder og relationer der er skabt i butikken. Det er jeg dybt taknemlig for, og jeg håber at kunne bibeholde alle relationerne i fremtiden, siger Christian Lund og fortsætter:

- Vores historie til trods, så er jeg ikke i tvivl om at en herretøjsbutik har sin berettigelse på Nordre Strandvej og jeg håber da, at nogen sidder med modet til at berige Risskov med et nyt koncept.

Det er nu op til kurator at klarlægge, om der kunne være potentielle købere, der vil overtage konkursboet og fortsætte, hvor Christian Lund slap. Selv vil han gå nogle lange gåture rundt om Egå Engsø og fundere over, hvad der nu skal ske.