Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Foto: Axel Schütt

Der bliver sat en stopper for støjen fra havnen

Sex sælger, men som jordens værste Casanova vil jeg i dagens skriv forføre dig med så pirrende og tillokkende ord som 'landstrøm' og 'lavfrekvent støj'.

Pas på blodtrykket!

Nej, vi kan hurtigt blive enige om, at sexfaktoren er lav, men jeg synes, emnet er vigtigt. Nu skal du høre hvorfor: RisskovLIV har over flere omgange sat fokus på den brummende motorstøj fra containerskibene i Aarhus Havn, der plager adskillige Risskov-borgere.

En pestilens, der giver søvnløse nætter, urolige dagstimer, og når støjgenerne i perioder er allerværst, driver det folk fra hus og hjem i deres søgen efter et stille øjeblik. Nu har jeg så en god og en dårlig nyhed til alle, der er påvirket af støjen.

Begynder vi i den opløftende ende, kan jeg nu berette, at støjen kommer til at stoppe. Aarhus Havn har konstateret, at man er nødt til at investere i et landstrømanlæg, så containerskibene i kajen kan forsynes med strøm fra Aarhus.

Et sådan anlæg gør, at skibene kan slukke for sine motorer. Det vil de facto betyde, at den lavfrekvente støj forsvinder, for uden motorstøjen er det slut med den enerverende brummen fra bugten.

Jeg ville selvfølgelig ønske, at jeg med min dækning af sagen kunne tage æren for den positive udvikling. Det kan jeg ikke. For om Aarhus Havn vil det eller ej, så kommer ny EU-lovgivning til at tvinge landets største erhvervshavn til at investere i landstrøm til containerskibe.

Før eller siden - og det bringer os så til den dårlige nyhed. Løsningen kommer, men som du kan læse mere om i dagens nyhedsbrev, kan der gå mange år, før skibene ved lovkrav skal kunne lades med landstrøm. Det er træls, men det hører med til historien, at Aarhus Havn fortsat arbejder på en midlertidig løsning.

Vi vender også et kommende byggeprojekt i Vejlby, der nu har ændret sig for tredje gang på tre år, og så ser vi nærmere på, hvordan et spil banko i et velhaverkvarter kan hjælpe med at forebygge børneægteskaber i fattigere dele af verden.

Vil du derimod dele noget med mig, så er jeg altid til at få fat i på krkie@risskovliv.dk eller 2090 6277.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Europa-Parlamentet ventes i år at vedtage ny lovgivning, der gør det til at krav, at Aarhus Havn skal kunne stille landstrøm til rådighed for containerskibe som dette.

Nu undersøger Aarhus Havn en løsning, der vil drukne den lavfrekvente støj helt - Men Risskov-borgere kan døje med støjgener mange år endnu

I 2030 vil det med garanti være slut med den lavfrekvente støj fra containerskibene i Aarhus Havn, der gennem en årrække har plaget borgere i Risskov.

Ny EU-lovgivning vil nemlig betyde, at Aarhus Havn til den tid skal kunne stille landstrøm til rådighed for de containerskibe, hvis motorstøj du måsker lægger ører til i Risskov.

- Når de ikke er tændt, er der ingen røg og ingen emissioner, og det fjerner også støjgenerne. De opstår, når maskinstøj kommer op af skibenes skorstene og bølger over vandet mod folk i Risskov, men der vil blive helt tyst med landstrøm. Der vil blive sat en stopper for den lavfrekvente støj, fortæller kommerciel direktør ved Aarhus Havn, Carsten Kruse.

Der er lang tid til 2030, hvis man får sin nattesøvn ødelagt af støjen, men Carsten Kruse tror på, at Aarhus Havn vil få landstrøm til containerskibe før deadline. I mellemtiden arbejder man sammen med rederierne videre på en 'mellemløsning', der skal dæmpe støjgenerne.

Aarhus Havn begynder snart at lave benarbejdet, der går forud for en stor investering i landstrøm til containerskibe. Et sådan anlæg vil med garanti sætte en stopper for den lavfrekvente støj, der plager borgere i Risskov, men der endnu gå mange år, før løsningen står klar til brug.

Med plads til 1.380 passagerer og 647 besætningsmedlemmer vil det britiske krydstogtskib Bolette være til at få øje på, når det kickstarter den århusianske krydstogtsæson med sit anløb i i Aarhus Havn den 13. april. Men du vil ikke kunne høre det, for Bolette støjer eller brummer ikke, mens det ligger til kaj.

Skibet vil være stille, da fartøjets dieselmotorer kan slukkes for i stedet at blive tilkoblet havnens nye landstrømanlæg til 45 millioner kroner. Ingen tændte motorer, mindre forurening - og slet ingen støj.

Særligt det sidste er relevant for de borgere i Risskov, der gennem en årrække har været plaget af de lavfrekvente støjgener fra containerskibe lagt til kaj. For snart begynder Aarhus Havn nemlig at undersøge, hvad det kræver at etablere et lignende landstrømanlæg til de støjsyndende fragtskibe.

- I andet kvartal af 2023 starter vi et forprojekt op, hvor vi skal se nærmere på, hvad kravene er til et landstrømanlæg til containerskibe. Formålet er blive klogere på, hvad det skal kunne, og hvad behovene er, fortæller Carsten Kruse, kommerciel direktør ved Aarhus Havn, og fortsætter:

- Det er desværre ikke bare som at lave en stikkontakt med tre stik, og det vil kræve en stor investering. Til gengæld får du to ting med ét produkt: Dels stopper den afbrændingen af fossile brændstoffer, og så sætter det en stopper for støjen.

Helt slut med lavfrekvent støj

RisskovLIV har over flere artikler beskrevet, hvordan adskillige borgere i Risskov gennem en årrække har fået deres dagligdag forstyrret og nattesøvn ødelagt af en lavfrekvent brummen fra Aarhus Bugten. I perioder har støjen været så slem, at en borger som Mette Østergaard har måttet flytte ud af sit hjem på Fedet for at få fred.

Flere havde begrundet mistanke om, at støjgenerne stammede fra containerskibene i Aarhus Havn. Efter længere tids undersøgelse kunne havnen i november sidste år ganske rigtigt bekræfte, at det er motorerne fra de op mod 400 meter lange fragtskibe, der forårsager den enerverende lyd.

Den er der endnu, hvis vind og vejr blæser motorstøjen fra et containerskib i Aarhus Havn mod Risskov, men med et landstrømsanlæg vil den helt forsvinde, garanterer Carsten Kruse.

- Skibenes hjælpemotorer holdes tændt, når de ligger i Aarhus Havn for at holde containere på køl og radarer, systemer og lys i gang. Kan man forsyne dem med strøm fra Aarhus i stedet, kan man ganske enkelt slukke for motorerne, siger Carsten Kruse.

- Når de ikke er tændt, er der ingen røg og ingen emissioner, og det fjerner også støjgenerne. De opstår, når maskinstøj kommer op af skibenes skorstene og bølger over vandet mod folk i Risskov, men der vil blive helt tyst med landstrøm. Der vil blive sat en stopper for den lavfrekvente støj.

Han kan allerede nu slå fast, at lydgenerne har en udløbsdato senest i 2030. For Europa-Parlamentet ventes i år at vedtage ny lovgivning, der stiller krav til, at blandt andet danske havne skal kunne stille landstrøm til rådighed for containerskibe senest i 2030.

Løsningen kan have lange udsigter

Til gengæld kan Carsten Kruse kun gisne om, hvorvidt borgerne i Risskov kan blive fri for støjgener før kalenderen viser 2031

- Nu går vi i gang med at afklare, hvordan et anlæg skal laves. Det skal så godkendes af bestyrelsen, inden der kan laves et udbud. Jeg kan ikke sige noget om, hvornår man vælger at lave investeringen, men det kommer senest i 2030, så det er bare med at komme i gang med arbejdet, siger Carsten Kruse.

Vil det sige, at folk i Risskov risikerer at måtte døje med støjgenerne frem til 2030, eller arbejder i stadig på en anden løsning sideløbende?

- Jeg tror, landstrømmen kommer før 2030, men vi arbejder også parallelt på en anden løsning i samarbejde med rederierne. Jeg kan ikke sige så meget endnu, men der bliver testet ny teknologi, der i hvert fald kan dæmpe støjen. Hvor meget, kan jeg ikke sige, fortæller Carsten Kruse.

Du har tidligere sagt, at en løsning skulle findes i samarbejde med rederierne. Er de åbne for at finde en løsning?

- Der er ikke blevet besluttet noget endnu, men rederierne er klar, og den nye teknologi kan blive en form for mellemløsning, før den definitive løsning på støjen, landstrømmen, er på plads, siger Carsten Kruse.

Mellem Tranekærparken, Veri Parken og nybyggeri på hjørnet mellem Vikærsvej og Tranekærvej ligger fem villagrunde - i hvert fald lidt endnu. Skråfoto.dk

Antallet af lejligheder halveres for at give mere plads til familier: Nyt forslag ændrer byggeprojekt for tredje gang

Fem villaer står tilbage på Vikærsvej og hjørnet til Tranekærvej, selvom området i den gamle del af Vejlby Landsby i disse år gennemgår en stor forvandling.

Spørgsmålet er, hvor længe de bliver stående. Thybo Ejendomsudvikling har i en årrække arbejdet på et byggeprojekt på de fem villagrunde, og i det seneste udkast er der lagt op til et etagebyggeri i tre til fem etager.

Tidligere lagde ejendomsudviklerne op til, at der skulle bygges mere end 100 ungdomsboliger på grundene, men projektet har ændret sig, så det nu i højere grad også er rettet mod børnefamilier.

En lokalplansproces er i gang, men den er endnu på så tidligt et stadie, at intet står skrevet i sten endnu.
 
- I det seneste forslag har arkitekten arbejdet med et byggeri i varierende højde på tre til fem etager, men det er ikke fastlagt. Det skal passe ind i området, der er der i forvejen. På den modsatte side af Vikærsvej har vi et byggeri i tre etager plus en udnyttet tagetage, så har vi det høje byggeri i Veri Parken ved Tjelevej, mens Tranekærparken ligger øst for i op til fem etager, siger Tine Lindhardt, der som byplanlægger for Planafdelingen i Aarhus Kommune er tilknyttet projektet.

I det seneste udkast er der lagt op til, at et byggeprojekt på Vikærsvej skal være en pose blandede bolsjer af boligtyper, der appellerer til unge såvel som familier. Det kan dog nå at ændre sig endnu.

Først foreslog Thybo Ejendomsudvikling at opføre et byggeprojekt, der skulle omdanne de fem tilbageværende villagrunde på Vikærsvej til 68 studieboliger.

Det blev senere ændret. I anden omgang foreslog selskabet i stedet, at man opførte 158 ungdomsboliger langs vejen i Gl. Vejlby.

Kort før jul kunne ejendomsudviklerne så præsentere Planafdelingen i Aarhus Kommune for et tredje skitseforslag fra Tegnestuen Arken, der halverer antallet af boliger til 81.

- I det seneste forslag fra arkitekten er der lagt op til en større blanding mellem boliger til unge og boliger, der er egnede til familier. Teknik og Miljø har vurderet, at der i forvejen var mange kollegieboliger i området, så i stedet er der fokus på at lave en sammensætning af boligtyper, der matcher beboersammensætningen i området, fortæller Tine Lindhardt, der er tilknyttet projektet som byplanlægger fra Aarhus Kommune.

Området, hvor Thybo Ejendomsudvikling i øjeblikket foreslår at bygge 81 lejligheder i varierende størrelse, er her illustreret afgrænset med hvidt. Foto: Tegnestuen Arken

Intet er fastlagt endnu

Men det kan ændre sig igen, for der kan endnu gå lang tid, før den første byggesten bliver lagt. Byggeprojektet er i så tidligt et stadie, at man endnu er ved at afklare, hvorvidt der skal udarbejdes en ny lokalplan for området eller ej.

- Det endelige plangrundlag er i øjeblikket ved at blive afklaret mellem Teknik og Miljø, arkitekten og bygherren. Derefter er det en politisk beslutning, om det er et projekt, vi skal arbejde videre med, siger Tine Lindhardt.

Men ligesom sine forgængere lægger det seneste skitseforslag op til, at fem villaer må lade livet for et etagebyggeri. Lignende byggeplaner på Agerbæksvej fik den tidligere rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo (KF), til at stejle med en udmelding om, at opkøb af villaer med etagebyggeri for øje ikke hører hjemme i 'velfungerende villakvarterer'.

Spændet mellem de mange høje byggerier

I samme ombæring udtalte Steen Stavnsbo dog, at den resterende håndfuld villaer på Vikærsvej ikke faldt i den kategori.

- Der er tale om et område, der efterhånden har mere karakter af etagebyggeri end villakvarter, så der kan jeg bedre se det greb blive brugt, sagde Steen Stavnsbo til RisskovLIV sidste år.

Sidenhen er der sket udskiftning på rådmandsposten, men hidtil har det ikke haft nogen betydning for det foreslåede byggeprojekt på Vikærsvej, fortæller byplanlægger Tine Lindhardt.

I øjeblikket handler det derfor snarere om at klarlægge, hvordan man bedst placerer et nyt etagebyggeri mellem de eksisterende.

Intet er som bekendt fastlagt endnu, men sådan forestiller arkitekterne fra Tegnestuen Arken, at situationsplanen til det kommende byggeri kan se ud i sit seneste skitseforslag. Foto: Tegnestuen Arken

- I det seneste forslag har arkitekten arbejdet med et byggeri i varierende højde på tre til fem etager, men det er ikke fastlagt. Det skal passe ind i området, der er der i forvejen. På den modsatte side af Vikærsvej har vi et byggeri i tre etager plus en udnyttet tagetage, så har vi det høje byggeri i Veri Parken ved Tjelevej, mens Tranekærparken ligger øst for i op til fem etager, siger Tine Lindhardt og tilføjer:

- Det giver et spænd, og nu skal vi afklare, hvordan dette byggeri bedst spiller ind i området, der omgiver det.

Ifølge byplanlæggeren ventes afklaringsarbejdet at vare mindst en række måneder endnu.

Foto: Zonta Aarhus II

Fest med god samvittighed: Derfor er der en million gode grunde til at spille banko og drikke bobler i Bellevuehallen

Det kan stadig være svært at begribe, at vi lever i en verden, hvor børn bliver gift væk til fuldvoksne mænd, men hvem skulle også have troet, at et spil banko i Bellevuehallen kunne være med til at forebygge det?

For det kan det. Denne fredag er det ottende gang, at frivillige fra den lokale Zonta-organisation byder på banko og bobler, men det velgørende arrangement har aldrig været mere populært. Og når hele 600 deltagere jagter fuld plade, bliver der indsamlet et millionbeløb, der kan gøre en stor forskel for kvinder verden over og i Aarhus.

- En tredjedel af de indsamlede midler går til FN-projekter, der blandt andet bekæmper vold mod kvinder og indgåelsen af børneægteskaber. Resten af pengene går til lokale projekter i Aarhus, siger Heidi de Feuth, der er forkvinde for Zonta Aarhus II.

Banko & Bobler i Bellevuehallen er så succesfuldt et arrangement, at Zonta Aarhus II regner med at kunne give en millionstor håndsrækning til velgørende projekter verden over og lokalt i Aarhus efter fredagens fest. Billetterne er blevet flået væk, men selvom man sagtens kunne lave et endnu større velgørenhedsarrangement, er der ikke planer om at 'ryste posen'.

Hvem skulle have troet, at et spil banko også kunne være bistand?

Men når 600 deltagere fredag stimler sammen i Bellevuehallen for at brøle 'banko' og drikke sig småberusede i champagnens gyldne dråber, samles der samtidigt et millionbeløb ind til bekæmpelsen af børneægteskaber i ulande og buskort til mindrebemidlede piger og kvinder i Aarhus.

- Når fredagens arrangement er ovre, vil jeg gætte på, at vi runder en million kroner i indsamlede midler via vores banko-arrangementer i Bellevuehallen, siger Heidi de Feuth, der som forkvinde for Zonta Aarhus II arrangerer 'Bobler & Banko' sammen med klubbens 38 kvindelige ildsjæle.

Deres formål er at gøre en forskel for kvinder verden over, men også lokalt.

- En tredjedel af de indsamlede midler går til FN-projekter, der blandt andet bekæmper vold mod kvinder og indgåelsen af børneægteskaber. Resten af pengene går til lokale projekter i Aarhus, siger Heidi de Feuth og tilføjer:

- De går eksempelvis til krisecentrene og skal bruges til at give et efterværn til de kvinder, der flytter fra krisecentre og står uden noget som helst. Det kan også gå til at støtte kvinder under uddannelse, der mangler bøger, computer eller buskort, fordi de vokser op i familier, hvor muligheden for støtte er små.

Heidi de Feuth og medlemmerne af Zonta Aarhus II har knoklet for at samle præmier ind fra i alt 105 forskellige sponsorer. Lokale fra Risskov bakker også massivt op, og Heidi de Feuth vurderer, at cirka 30 procent af præmierne tildeles af erhvervsdrivende fra lokalområdet. Foto: Zonta Aarhus II

Ny salgsrekord

'Banko!'

Det kan medlemmerne af Zonta Aarhus II tillade sig at råbe, uanset om de får fuld plade og vinder én af fredagens mere end 280 forskellige gevinster eller ej. De har nemlig banket et vinderkoncept på benene, der er så succesfuldt, at det kopieres af andre danske Zonta-klubber.

For hvor der allerede var fulde huse til klubbens første arrangement for otte år siden, bliver billetterne i dag revet væk, som var det en Rolling Stones-koncert.

Zonta-organisationen

  • Zonta arbejder for en verden, hvor kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder, og hvor alle kvinder har mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.
  • En verden, hvor kvinder har adgang til alle ressourcer og er repræsenteret i besluttende organer og erhverv på lige fod med mænd.
  • Zonta Aarhus II blev stiftet i 1995 som en afdeling under Zonta International. Klubben består pt af 37 kvinder, der alle har drive og overskud til at gøre en forskel for andre kvinder. Zonta Aarhus II er et handlekraftigt, dynamisk og inspirerende netværk, som giver medlemmerne modspil, samvær og både sociale og faglige relationer.
  • Zonta Aarhus II er meget aktiv og støtter små som store velgørenhedsprojekter på både lokalt, nationalt og internationalt plan,
Zonta Aarhus II

- Vi har altid haft held med at sælge alle 600 billetter, men det går hurtigere år for år. Under to timer tog det kun, så var samtlige blevet revet væk i år. Folk står på venteliste, og der er mange gengangere, der kommer igen og igen, fordi de har en fed aften, fortæller Heidi de Feuth.

Det er ingen hemmelighed, at det mest er kvindekønnet, der er repræsenteret til banko-arrangementet i Bellevuehallen, men det er efterhånden ikke et særsyn også at se mænd om bankobordene.

- Det er jo flest kvinder, der kommer for at få sig en festlig aften, men igennem årene er de også begyndt at slæbe deres mænd med. Nu siger jeg 'slæbe', men det er aldrig noget problem at få folk til at støtte op, for det er jo fede præmier og ikke bare en pose kaffe, man kan vinde, siger Heidi de Feuth.

Vælger ikke at udvide

Hvis man valgte at ryste posen og afholde begivenheden et større sted end Bellevuehallen, er hun heller ikke i tvivl om, at man sagtens kunne samle et langt større antal banko-spillere. Men større er ikke nødvendigvis bedre, og der er grænser for, hvor meget man kan tære på de frivillige kræfter.

- Vi kunne godt gøre det større, men det ønsker vi ikke. Vi vil hellere have udsolgt hurtigt end at måtte knokle for at få fulde huse, siger Heidi de Feuth.

- Vi kunne også afholde arrangementet to gange om året, men så går glansen og noget af oplevelsen af det. Man må heller ikke underkende, at der ligger et ekstremt stort stykke frivilligt arbejde bag begivenheden, og vi ønsker heller ikke at ødelægge engagementet fra vores medlemmer.