Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Fire tidligere lejere fra Risskov Brynet er blevet slæbt i Boligretten af en af områdets store ejendomsadministratorer, DEAS.  Foto: Jens Thaysen

Stor udlejer i Risskov sagsøger sine lejere

Det er sjældent, jeg sigter efter at gøre folk rødglødende eller harmdirrende med min journalistik, men jeg havde held med det, da jeg beskrev den ulmende utilfredshed over flyttesyn og fraflytningsopgørelser blandt tidligere lejere i Risskov Brynet - som de uindviede kan læse mere om her.

DEAS' kommunikationsansvarlige "var rasende", kunne jeg forstå, da vedkommende ved en fejl kom til at sende en intern e-mail til mig. Det valgte jeg næsten at tolke som et kompliment. Det gjorde jeg ikke med den frustrerede besked, jeg modtog fra en tidligere lejer.

Vedkommende skrev i passivt aggressive termer, at jeg da for alt i verden ikke kunne skrive, at DEAS "lovede bod og bedring," når virksomheden sammen med AP Pension har sagsøgt mindst fire tidligere lejere, som udlejeren ellers har tabt til i Aarhus' huslejenævn.

I mine ører er det en mærkværdig måde at gå bodsgang på, så det har jeg set nærmere på i dagens nyhedsbrev. det viser sig dog, at der stikker mere under. Der er ikke noget uvant ved, at en udlejer er uenige med og anker afgørelser fra et huslejenævn og slæber tidligere lejere i Boligretten, som det også er tilfældet her.

Og modsat andre steder i landet taber DEAS sine sager fra Risskov Brynet i det århusianske huslejenævn, fordi nævnet finder, at ejendomsadministratoren har begået en formfejl i sine fraflytningsrapporter. Det mener DEAS ikke, at man har, og det står dem frit for at efterprøve sagen ved en anden retsinstans.

Men der er meget på spil. Vinder de, slipper de vel omtrent for at betale 150.000 kroner tilbage til de fire tidligere lejere, som man har tabt til i huslejenævnet. Det er også en slat penge, men det er ingenting i forhold til, hvad de risikerer at skulle betale tilbage, hvis de taber.

For bliver det udfaldet, kan samtlige lejere, der har boet i Risskov Brynet de sidste tre år, principielt bringe deres sag op i huslejenævnet. Har de oplevet samme formfejl, burde det også blive en formssag at vinde, og så kan de ende med at få betalt hele eller store dele af deres depositummer på mellem 30-40.000 kroner tilbage.

Nu ved jeg af omveje, at DEAS har haft mindst 250 fraflytninger alene det sidste år. Læg dertil, at der er tre års forældelsesfrist. Står alle disse tidligere lejere med et tilbagebetalingskrav, kan det for alvor blive en dyr affære.

Jeg ville gerne have spurgt DEAS, hvorfor man vælger at løbe den risiko og sætte røven i klaskehøjde, men deres svar er ikke meget værd - måske, fordi de stadig er rasende på mig.

Det er du forhåbentligt ikke. Skriv eller ring på krkie@risskovliv.dk eller 2090 6277, hvis du har en historie, du gerne så mig skrive.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Det kan blive knald eller fald for udlejeren DEAS, der administrerer omkring 400 boliger i Risskov Brynet, at stævne en række tidligere lejere. Foto: Flemming Krogh

DEAS slæber folk i retten efter tabte sager i huslejenævn - men taber de, kan det koste udlejeren dyrt

Når tidligere lejere fra Risskov Brynet bringer deres sag for det århusianske huslejenævn, så taber den store udlejer DEAS typisk sine sager - og skal betale tusindvis af kroner tilbage.

For DEAS har lavet en fejl i sine fraflytningsrapporter, vurderer det århusianske huslejenævn. Det mener DEAS dog ikke, at man har, og derfor er selskabet begyndt at sagsøge en række tidligere lejere, som ellers har vundet sine sager i huslejenævnet.

Nu skal Boligretten derfor tage stilling til, hvem der har retten på sin side. Det er potentielt højt spil, som udlejeren spiller, for taber man igen, så kan hundredvis af tidligere lejere måske også stå med et tilbagebetalingskrav på mellem 30-40.000 kroner.

En af de store udlejere i Risskov Brynet, DEAS, har sagsøgt fire tidligere lejere, efter at afgørelserne i det århusianske huslejenævn er gået imod udlejeren. Men taber DEAS nu i Boligretten, kan det ende med at koste dem dyrt.

Punktum. Rikke Dahl troede det var sat, da hun kort før jul sidste år fik medhold i sin fraflytningssag ved Aarhus Huslejenævn.

Udlejeren DEAS, der administrerer AP Pensions knap 400 ejendomme i Risskov Brynet, havde gjort krav på 36.500 kroner til istandsættelse af hendes lejemål. I stedet afgjorde huslejenævnet, at udlejeren i stedet skulle betale 36.200 kroner tilbage til Rikke Dahl.

Sejr. Troede hun. For dagene gik, pengene udeblev, og kort før sidste frist for tilbagebetaling modtog hun i stedet en stævning i sin e-Boks.

- Det er jo vanvittigt. De har stadig en masse af mine penge, og de vil ikke godtage afgørelsen fra Aarhus Huslejenævn. Nu har de i stedet bragt os for Boligretten, siger Rikke Dahl til RisskovLIV.

Hun er ikke den eneste tidligere lejer i Risskov Brynet, der skal møde op i retten for at få trykprøvet afgørelsen fra huslejenævnet.

- Derfor kan du godt sige, at det er risikabelt af udlejer at bringe sagerne for Boligretten, men det kan også være, at man får medhold. Der er intet ualmindeligt i, at en udlejer anker sager fra et huslejenævn, hvis man er uenig, og det har en betydning, da man siden 2020 har haft pligt som udlejer til at advisere sine lejere, hvis man taber en sag. Oplysning om en tabt sag skal dog ikke sendes til tidligere lejere.

Hans Henrik Edlund, professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, samt formand for Huslejenævnet i Aarhus Kommune.

Mindst fire lejere er blevet sagsøgt

RisskovLIV har tidligere beskrevet, hvordan en lang række beboere fra det nybyggede kvarter i Risskov har følt sig trådt under fode af DEAS i forbindelse med fraflytning på grund af høje istandsættelseskrav på tusindvis af kroner - som i Rikke Dahls tilfælde, hvor udlejer gjorde krav på størstedelen af depositummet på 44.000 kroner.

Det har betydet, at enkelte tidligere lejere har bragt sagerne for huslejenævnet i Aarhus Kommune. Når det sker, taber DEAS typisk. Siden sidste sommer har udlejeren trukket det korteste strå i fire ud af fem fraflytningssager fra Risskov Brynet.

Men det er afgørelserne i disse sager, som DEAS er uenige i. Derfor er Rikke Dahl og tre andre lejere blevet sagsøgt. Sammen med et andet par, der også er blevet indkaldt, har hun nu anskaffet sig en advokat til at føre sin sag i Boligretten.

- Vi kontaktede vores advokat, og han sagde med det samme, at det var meget forventeligt, for hvis DEAS bare betaler os, så får de simpelthen så mange efterregninger fra tidligere lejere. Det er for at få sat en stopper for det, siger Rikke Dahl.

"Påkrævet vedligehold"

Kort sagt drejer alle sagerne sig om en forkortelse. Når du fraflytter et lejemål, skal der udarbejdes en flytterapport, hvor du sammen med en synsmand gennemgår alt fra gulv til loft for at vurdere, om der er mislighold. Nogle ting vil lejer hæfte for, andre ting hæfter udlejer for, hvilket krydses udførligt af på et skema.

Men i DEAS' fraflytningsrapport skriver synsmændene forkortelsen "pv" for "påkrævet vedligehold" ud for punkterne i skemaet. Men hvem hæfter så for det påkrævede vedligehold? - Det er her, spliden opstår, for Aarhus Huslejenævn vurderer ikke, at udlejeren gør det klart for lejeren, hvem der egentlig skal betale for hvad.

Her er et eksempel på "pv" i brug i en flytterapport fra Risskov Brynet. Intet sted i rapporten bliver det specificeret, at det er lejer, der hæfter for punkterne. Foto: Aktindsigt i afgørelse fra Aarhus Huslejenævn.

Det medfører, at DEAS taber og bliver pålagt at betale tocifrede tusindbeløb tilbage til de tidligere lejere som i Rikke Dahls sag.

Det store ejendomsadministrationselskab, der udlejer tusindvis af lejemål på landsbasis, ønsker ikke at udtale sig om verserende sager, men har tidligere berettet til RisskovLIV, hvordan man kun har oplevet problemer med "pv"-forkortelsen i Aarhus.

- På landsplan får DEAS medhold i mere end 90 procent af de sager, der ender i huslejenævnene. Men det er korrekt, at tallene ser anderledes ud i Aarhus, hvor vi i fire ud af fem afgjorte sager siden sidste sommer ikke har fået medhold. Det skyldes, at vi har anvendt en bogstavforkortelse i vores fraflytningsrapporter, som Huslejenævnet har vurderet, skaber ugennemsigtighed hos lejer.

- Vi er ikke enige i nævnets afgørelser, og vi har bedt Boligretten om at vurdere dette spørgsmål. Uanset dette har vi valgt at tydeliggøre vores fraflytningsrapporter og undgå bogstavsforkortelser for at undgå tvivl for fremtiden, lyder det tidligere svar fra DEAS.

DEAS løber en risiko

Men det kan blive som at skyde sig selv i foden for udlejeren at slæbe sine tidligere lejere for en domstol.

Der er gang i svingdøren i Risskov Brynet med mange til- og fraflytninger, og stadfæster Boligretten afgørelserne fra Aarhus Huslejenævn, kan hundredvis af tidligere lejere stå med en god og potentielt lukrativ sag, hvis de også har fået en flytterapport, hvor forkortelsen "pv" er blevet brugt.

- Der er tre års forældelsesfrist, så man kan i princippet godt forestille sig, at tidligere lejere kan komme med et krav om tilbagebetaling, hvis de bliver gjort opmærksomme på, at en afgørelse i Boligretten går imod udlejeren, siger Hans Henrik Edlund, professor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, og tilføjer:

- Derfor kan du godt sige, at det er risikabelt af udlejer at bringe sagerne for Boligretten, men det kan også være, at man får medhold. Der er intet ualmindeligt i, at en udlejer anker sager fra et huslejenævn, hvis man er uenig, og det har en betydning, da man siden 2020 har haft pligt som udlejer til at advisere sine lejere, hvis man taber en sag. Oplysning om en tabt sag skal dog ikke sendes til tidligere lejere.

Som formand for Huslejenævnet i Aarhus Kommune vil han indrette fremtidig praksis afhængigt af, hvilken vej afgørelsen falder i en sag som Rikke Dahls.

- Nævnet retter til, hvis Boligretten når frem til noget andet end de hidtidige afgørelser, men ellers vil tidligere lejere i princippet godt kunne genoptage deres fraflytningssag og få den bedømt efter de kriterier, som Nævnet nu har brugt, siger Hans Henrik Edlund.

RisskovLIV har via e-mail spurgt DEAS, hvorfor selskabet vælger at bringe en lille håndfuld afgørelser for Boligretten, når de i værste fald risikerer, at et stort antal tidligere lejere også kan stå med et krav om at få betalt store summer tilbage.

Hertil svarer DEAS blandt andet:

"Generelt kommenterer vi ikke på verserende sager, afgørelser eller eventuelle risici."

Ishusene ved Bellevue Strand og Åkrogen har fået ny forpagter, men tilværelsen som ishus-bestyrer kan blive kortvarig. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Det har været umuligt at få en 'gammeldaws' med guf i Risskov - men nu overtager restaurantejer de tomme ishuse ved Bellevue og Åkrogen

Boderne har stået tomme og forladte siden den sidste forpagter gik konkurs i september, men nu har den erfarne restaurantør fra Hornslet, Michael Fischer, fået nøglerne til og overtaget ishusene ved Bellevue Strand og Åkrogen.

- Vi blev kontaktet af Unilever, der ville høre, om vi ville forpagte to ishuse. Det lød spændende og var faktisk noget, min kone og jeg har overvejet gennem en årrække. Det ville vi gerne prøve, for det er
sæsonbetonet, vi kan godt lide sol, sommer og strand, og det kan vores børn i øvrigt også, fortæller Michael Fischer til RisskovLIV.

Men det bliver måske en kort fornøjelse. Michael Fischer har foreløbigt kun skrevet under på en kontrakt, der binder ham til ishusene for én issæson.

Det har fordele såvel som ulemper. Det nye forretningseventyr er forholdsvist risikofrit, men samtidig er det svært at lave de investeringer, der igen kan gøre ishusene til en succes.

Michael Fischer har i en årrække gået med et ønske om at blive ishusbestyrer. Som ny forpagter af isboderne ved Bellevue Strand og Åkrogen får han nu chancen, men da det kan blive en kort fornøjelse, skal du ikke forvente store ændringer på menukortet.

De isnende temperaturer taget i betragtning virker en varm kop kaffe at lune sig på mere tillokkende end en softice, men når vinteren går på hæld, våren vender tilbage, vil du atter kunne få årets første is ved ishusene ved Bellevue eller Åkrogen.

Siden den tidligere forpagter af de 11 ishuse i Aarhus Kommune, Henrik Mensch, i september gik konkurs, har skodderne været slået for ved de lokale isboder. Sidenhen har isgiganten Unilever, der siden 1990'erne har dannet parløb med Aarhus Kommune om driften af ishusene, arbejdet på at indgå aftaler med fem nye forpagtere.

Sådan én er nu også fundet for ishusene ved Bellevue og Åkrogen. Michael Fischer, der gennem 22 år har drevet Restaurant Amanda i Hornslet, er manden, der nu skal sørge for, at der atter serveres is til de besøgende ved strandene i Risskov.

- Vi blev kontaktet af Unilever, der ville høre, om vi ville forpagte to ishuse. Det lød spændende og var faktisk noget, min kone og jeg har overvejet gennem en årrække. Det ville vi gerne prøve, for det er sæsonbetonet, vi kan godt lide sol, sommer og strand, og det kan vores børn i øvrigt også, fortæller Michael Fischer til RisskovLIV.

Intet nyt under solen på menukortet

Selvom han har fået nøglerne til de to ishuse nu, åbner han først tidligst til påske. Det er især ishusenes åbningstid, der reguleres af krav fra kontrakten mellem Unilever og Aarhus Kommune, men ifølge aftalen behøver Michael Fischer ikke holde åbent dagligt før fra den 31. maj.

Uanset om første åbningsdag bliver til påske eller tidlig sommer, er der ting, der skal på plads først.

- Unilever er ved at klargøre, tømme og rengøre lokalerne. Når de er færdige, kan vi gøre det sidste klar og sætte vores præg, så vi kan indrette køkkenener, siger Michael Fischer.

Som mangeårig restauratør har han masser erfaring med at servere is, softice og vafler, mens han med egne ord har "lavet en milliard sandwich, pommes fritter,  pølser og burgere". Det er en opskrift, der har fungeret gennem 22 år.

Derfor har Michael Fischer heller ikke planer om at ændre stort på den.

- Indholdet vil for det meste være, som man kender det. Der vil stadig være is, fritter og pølser, men der kan også komme sundere alternativer som paninier og sandwich på menuen, mens vi selvfølgelig sigter efter at have et varieret udvalg af kolde og varme drikkevarer, fortæller han.

En smagsprøve

På den længere bane kan det være, udvalget ændrer sig mere - såfremt der bliver en længere bane.

Livet som ishus-bestyrer i Risskov kan blive en kort fornøjelse, for den eksisterende aftale mellem Aarhus Kommune og Unilever udløber ved udgangen af 2023. Derfor er Michael Fischer også kun bundet til en kontrakt for én issæson.

Det har fordele såvel som ulemper. Risikoen er lille, hvis det som for den tidligere forpagter viser sig at være en dårlig forretning. Til gengæld er det sværere at kaste sig ud i store investeringer, der kan gøre ishusene til en succes, når man ikke ved, om man er købt eller solgt om et år.

- Vi ser os selv drive ishusene gennem mange år, men viser det sig at være mindre spændende, kan vi med den nuværende kontrakt trække stikket efter et år, siger Michael Fischer og fortsætter:

- Det kræver investeringer uanset, men det er klart, at vi ikke køber softice-maskiner til en kvart million, når det kun er for en sæson. Vidste vi, at vi skulle drive stedet gennem flere år, ville det måske se anderledes ud, men nu smager vi på det. Resten er ude af vores hænder, men jeg er sikker på, at vi nok skal skabe en god issæson.

Det skal du også vide: Nyt boligprojekt med 300 boliger skal i byrådet onsdag, mens Aldi-butikkers skæbne er uvis

Kort nyt fra Vejlby Risskov, som du måske også har gavn af at vide.

Ny byggeprojekt med 300 boliger ventes vedtaget onsdag

Sådan er byggeriet ud mod Lystrupvej skitseret i lokalplan 1119. Foto: Fra lokalplan

Til onsdagens byrådsmøde skal lokalpolitikerne beslutte, om der skal bygges omkring 300 nye boliger i tre-fem etager på arealet langs Lystrupvej, hvor blandt andet Jakob Tømrerfirma, Risskov El og VVS samt seks murermestervillaer fra 1950'erne i dag ligger.

Lokalplan 1119 er nemlig på byrådets dagsorden, og meget tyder på, at lokalplanen bliver endeligt vedtaget i sin nuværende form. Magistraten anbefaler efter sit møde denne mandag, at man giver byggeriet det grønne lys.

Under den offentlige høringsfase har der 16 høringssvar, hvoraf flere omhandler vejstøj, dårlig trafikafvikling på Lystrupvej, manglende parkering samt en byggehøjde, der står til at blive på mellem 17-20,5 meter ud mod Lystrupvej og villakvartererne på den modsatte side af indfaldsvejen.

Som vejforeningen på Bynkevej blandt andet skriver i sit høringssvar:

-  . Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at det skulle være muligt at bygge højere end byggeriet ved Rema-blokken. Rema-blokken er 12-13 meter høj og er allerede i den højde til stor gene for mange naboer. De 18-21 meter høje bygninger i lokalplanen vil medføre endnu flere indbliks- og skyggegener og er på ingen måde i harmoni med overgangen til eksisterende bebyggelse

En lokal Aldi-butik er solgt til Rema 1000 - mens en går uvis skæbne i møde

Den nye Aldi-butik fra 2020 ved Ravnsøvej er ikke blandt de 114 forretninger, som Rema 1000 overtager. Foto: Jens Thaysen

Beboerne i det nybyggede kvarter ved Vejlby Centervej, 'Skejbyen', bliver en Aldi-butik fattigere, men de formentlig se frem til, at butikken på Kamma Klitgårds Gade genåbner som en Rema 1000-forretning i 2023.

Fredag kom det frem, at den tyske dagligvarekæde trækker sig helt fra det danske marked og sælger 114 af sine 188 butikker til Rema 1000. En af disse er butikken i Skejbyen.  Den kan dog nå at skifte hænder på ny, fortæller Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000, til BT.dk.

- Det er ikke sådan, at man bare kan tage det nuværende antal Rema 1000-butikker og lægge 114 oveni. Vi vurderer selv, at det ender med, at der kommer mellem 60 og 80 nye Rema 1000-butikker. Resten bliver solgt videre til andre aktører, forklarer Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000 til BT.dk:

- Noget af det vil være i form af en normal ejendomshandel. Og så vil der være tilfælde, hvor vi overtager en Aldi i en by, hvor vi har en Rema 1000 i forvejen, og hvor Aldi-butikken har en bedre beliggenhed end vores nuværende butik. Så flytter vi ind i den Aldi, vi har købt, og sælger det gamle lokale.

Aldi-butikken på Ravnsøvej er ikke blandt de 114 butikker, der nu overtages af Rema 1000. Ifølge Avisen.dk er det dog sikkert, at Aldi enten videresælger eller lukker butikken i det nye år.

Populær Risskov-restaurant udvider

Sharif og Nadja Marjan fra Melværk. Den populære Risskov-restaurant udvider og flytter ind i et 300 kvadratmeter stort lokale på Aarhus Ø. Foto: Kasper Kudsk Baymler

Tilbage i april kunne RisskovLIV berette, hvordan Restaurant Melværk blev kåret som Danmarks bedste pizzabager i kategorierne "Danmarks Bedste Gourmet Pizza" og "Danmarks Bedste Dessert Pizza" til Foodexpo i Messecenter Herning.

Og god pizza sælger. Så meget, at restauranten nu har fået vokseværk og åbner ny restaurant i Nicolinehus på Aarhus Ø til foråret. Det skriver Århus Stiftstidende.

- Tanken var at udvide butikken i Risskov ved at rive en væg ned og dermed få mere plads i køkkenet, men så blev vi kontaktet af Peter Hildebrandt fra Nicolinehus, som synes, at det ville være en fantastisk idé, hvis Melværk rykkede derned, siger Nadia Marjan, der ejer Melværk sammen med manden Sharif, til Århus Stiftstidende.

Ægteparret holder fast i adressen ved Risskov Brynet, hvor det fortsat vil være muligt at spise og bestille de berømte pizzaer.