Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Støjsynderen fra havnen er udpeget

Vidste du, at wrestling er koreograferet? At Darth Vader er Luke Skywalkers far, og at Area 51 eksisterer, selvom CIA længe benægtede militæranlæggets eksistens?

Formentlig, for det er nogle af de dårligst holdte hemmeligheder i verden, og jeg har længe følt, at årsagen til den generende lavfrekvente støj fra Aarhus Havn var næsten lige så åbenlys.

For pilen har længe peget på de op mod 400 meter lange containerskibe. Adskillige kilder, der er udsat for støjen, var helt sikre i deres sag, og tjekkede man havnens anløbsliste, var der et besynderligt sammenfald mellem støjende dage og store skibe ved kajen.

Via min og min kollega fra Skåde-Højbjerg-Holmes ugentlige kontakt til Aarhus Havn fik man også mellem linjerne et indtryk af, at der vistnok var noget om snakken.

Nu er masken så blevet flået af den skyldige støjsynder. Aarhus Havn kan til citat konstatere sort på hvidt, at containerskibe i containerhavnen er skyld i den lavfrekvente støj, der generer indbyggere i Risskov.

Så langt, så godt, men det er en ringe trøst for de lokale, der lider af søvnløse nætter og i værste tilfælde har været nødt til at forlade hus og hjem for at få fred og ro. De efterspørger en løsning, og som du kan læse i dagens artikler, tager Aarhus Havn arbejdet med at kvæle støjen meget seriøst.

En løsning ligger bare ikke lige for og involverer også rederierne, så der kan gå lang tid, før støjgenerne løjer af.

Inden for en mere overskuelig tidshorisont vil Risskov dog miste en dagligvarebutik. På landsplan går Fakta-kæden bort og genopstår i nye klæder som 365 Discount-butikker, men for enkelte vil lyset forblive slukket.

Det gælder også en af de lokale Fakta-butikker. Coop har vejet den og fundet den for let, så til december er det farvel til Fakta i Veri Center.

Herfra skal også lyde et "farvel," men det er altså kun for nu. Jeg er tilbage i din indbakke i næste uge, og vil du have indflydelse på den næste omgang artikler, er du hjertens velkommen til at kontakte mig på krkie@risskovliv.dk eller 2090 6277.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Havnen har haft hyret et eksternt firma til at undersøge, hvad der forårsagede den lavfrekvente støj. Konklusionen af det arbejde er klar;  I Risskov er det containerskibene, der er skyld i støjgenerne. Aarhus Havn luftfoto 2022. Foto: Aarhus Havn

Aarhus Havn har fundet den skyldige:  Her er årsagen til den lavfrekvente brummen, der plager beboere i Risskov

Måske har du følt dig generet af den. Måske har du bare lagt ører til den og undret dig over, hvad der mon forårsager den lavfrekvente støj fra havnen, som du kan høre i Risskov?

Nu har Aarhus Havn i hvert fald endelig et svar. Støjsynderen i Risskov er containerskibene i havnen.

- Vi ved nu sort på hvidt, at det er skibe, der forårsager støjen i Risskov. Det kan være forskellige typer af skibe, men det er sandsynligvis nogle af en vis størrelse med store motorer, siger Carsten Kruse, der er kommerciel direktør ved Aarhus Havn.

Men da man ikke bare kan flytte en containerhavn, er løsningen ikke lige til.

Det kan du læse mere om her.

Aarhus Havn ved nu med sikkerhed, at det er containerskibe, der er skyld i den lavfrekvente støj, som generer borgere i Risskov. Løsningen er bare ikke lige til og skal formentlig findes i samarbejde med rederierne, for en containerhavn kan ikke bare flyttes.

Forestil dig, at der holder en lastbil i tomgang foran din hoveddør og brummer morgen, middag og aften.

Det lyder ikke særligt behageligt, vel?

Men det er cirka sådan, en lang række borgere i Risskov oplever den lavfrekvente støj fra Aarhus Havn, der i en årrække har forstyrret deres dagligdag og ødelagt deres nætter med sin enerverende summen.

Længe har pilen peget i retning af, at det er de store containerskibe i havnen, der er synderen, men Aarhus Havn har hidtil ikke kunnet bekræfte det endeligt. Før nu.

- Vi ved nu sort på hvidt, at det er skibe, der forårsager støjen i Risskov. Det kan være forskellige typer af skibe, men det er sandsynligvis nogle af en vis størrelse med store motorer, siger Carsten Kruse, der er kommerciel direktør ved Aarhus Havn.

Konklusionen bliver draget efter, at Aarhus Havn i samarbejde med et eksternt firma har analyseret støjen over de seneste måneder. Det har man blandt andet gjort ved at opstille forvoksede mikrofoner til at måle støjen forskellige steder i Aarhus - heriblandt i haven hos en Risskov-borger, der gennem lang tid har været ved at gå ud af sit gode skind på grund af støjgener.

Mikrofonen, som Aarhus Havn har haft opstillet i en privat have hos en Risskov-borger for at lave støjmålinger. Foto: Privatfoto

De støjende skibe skal findes

Katten er ude af sækken. Det er skibene, der støjer, men kilderne er forskellige, alt efter om man bor i Risskov eller Højbjerg, hvor flere borgere også er generet af støjen.

Hvor borgerne i Højbjerg hører den lavfrekvente støj fra skibe, der ligger ved en såkaldt ankerplads og venter på, at det bliver deres tur til at anløbe i Aarhus Havn, er det skibene i containerhavnen, hvis brummende motorer du hører i Risskov.

Ankerpladsen ud for Højbjerg

Når skibene kommer til Aarhus Havn, kan de nogle gange blive nødt til at vente på deres plads i havnen. Her bliver de henvist til en såkaldt ankerplads, hvor de kan ligge og vente til, at det bliver deres tur. Nogle gange ligger de der i timer, andre gange i flere dage.

Den ankerplads har i mange år ligget cirka en kilometer syd for Aarhus Havn – altså cirka ud for Højbjerg og Skåde.

- Selvom de ligger her, skal der bruges ret meget strøm til for eksempel køle- og fryseanlæg på containerskibene, og det kan forklare den støj, man kan høre i Højbjerg. Vi har undersøgt, om der var noget galt med skibene, men det var der ikke, siger Carsten Kruse.

Set med de Risskov-farvede briller er det ærgerligt, for det er mindre kompliceret at flytte en ankerplads end en hel containerhavn. Derfor skal løsningen i stedet findes med rederierne, hvis skibe er skyld i støjen. Det kræver i første omgang et stykke opklarende arbejde.

- Vi mangler stadig data fra rederierne, så vi kan identificere præcist, hvilke skibe der giver den lavfrekvente støj. Men vi er i gang med dialogen, for det er også op til rederierne at hjælpe med at finde en løsning, siger Carsten Kruse.

Flere har peget på, at støjen er tydelig, når de 400-meter lange Mærsk-skibe ligger i havn. Er det dem, støjen kommer fra?

- Det kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige præcist. Det kan være forskellige typer af skibe. Mikrofonen i Risskov har eksempelvis opfanget meget støj på en dag, hvor der lå tre skibe i havnen, og det er ikke til at sige, om det er det ene, det andet eller alle tre, der er skyld i støjen, siger Carsten Kruse.

Rederierne skal med ombord for at finde løsninger

Næste skridt er til gengæld uklart, når man engang er i stand til at udpege det eller de støjsyndende skibe.

- Når vi ved, hvilke skibe der er skyld i støjen, kan vi fortælle rederierne: "Kære venner, det er sådan her, tingene forholder sig. Hvad skal vi gøre ved det?", siger Carsten Kruse.

Vil det sige, at det er rederierne, der skal betale for at løse problemerne?

- Alt, hvad jeg læser mig til, viser, at lavfrekvent støj kun kan løses ved kilden, men nu skal vi identificere skibene, der forårsager støjen, og så kan vi konkret gå videre derfra, siger Carsten Kruse.

Hvad sker der, hvis rederierne ikke ønsker at samarbejde om en løsning?

- Det nægter jeg simpelthen at tro på. Jeg tror, det er i alles interesse, at det bliver løst.

Ingen hurtige løsninger

Via brancheforeningen Danske Havne kan jeg jo læse mig frem til, at landstrøm til skibene kan dæmpe støj. Aarhus Havn har investeret 46 mio. kroner i landstrøm til krydstogtskibene. Burde I ikke gøre noget lignende for containerskibene, hvis I er myndighed, når skibene befinder sig i havnen?

- Det er rigtigt, at det er os, der stiller infrastrukturen til rådighed, og måske er det løsningen. Viser det sig at være tilfældet, må vi se nærmere på det, for vi er åbne for alle løsninger. Vi har et problem, der generer borgere i Aarhus, og det skal vi have løst. Der er desværre ingen hurtige løsninger, siger Carsten Kruse.

Den udmelding glæder Mette Østergaard, bosat på Vejlby Fed, der gennem flere år har været påvirket af støjen fra containerskibene.

- Vi er flere, der længe har været overbeviste om, at skibenes dieselmotorer var skyld i støjen, og det er dejligt, at Aarhus Havn nu anerkender det og vil gøre noget for at løse problemet, siger Mette Østergaard.

Overlevelsesstrategier

Hun er i perioder så plaget af den lavfrekvente støj, at hun har måttet se sig nødsaget til at tilpasse sit liv bedst muligt til den.

- Støjen påvirker mig meget. Man går rundt i en konstant alarm-tilstand og venter på, at der kommer flere dage, hvor man ikke kan være i sit hus eller sove om natten, fordi et stort skib lægger til havn, siger Mette Østergaard og tilføjer:

- Det er vildt, at man er tvunget til at finde overlevelsesstrategier for at kunne leve sit liv; At man tjekker anløbslisten, tjekker vejrudsigten og krydser fingre for, at det ikke blæser ind over Risskov. Når det så blæser vores vej, har jeg nogle gange været nødt til at flytte ud af mit hjem.

For Mette Østergaard har støjen fyldt så meget, at hun også har brugt tilsvarende meget tid på at researche støjgener og forurening fra containerskibe. Derfor har hun også en opfordring til Aarhus Havn:

- I Hamborg Havn og på Grenaa Havn har man allerede landstrøm, og det kan undre mig meget, at man ikke har det i Aarhus Havn, når nu Aarhus markedsfører sig på at være en grøn by. "Kom nu, Aarhus" fristes man til at sige, for kan andre byer, kan vi vel også, siger Mette Østergaard og tilføjer:

- Med landstrøm undgår vi også både støj og luftforureningen fra skibenes dieselgeneratorer, der kører, når skibene ligger til kaj.

Havneudvidelsen vil måske fjerne skibsstøjen

Landstrøm kommer i spil, hvis havneudvidelsen bliver en realitet.

Det har været en af de større bekymringer hos de generede borgere, at støjen kun vil blive værre, hvis havnen vokser, og der kommer flere af de store skibe.

- Havneudvidelsen vil blive lavet med landstrøm over det hele. Det vil blive bygget ind i infrastrukturen fra start, så der vil være en anden teknologi, siger Carsten Kruse.

Veri Center mangler ikke dagligvarebutikker, og den hårde konkurrencesituation betyder nu, at Fakta lukker helt i stedet for at genopstå som 365 Discount-butik. Foto: Kim Haugaard

Lokal dagligvarebutik lukker: - Det var ikke en god forretning

Medmindre du er ude i ekstraordinært god tid, bliver det ikke i Fakta-butikken i Veri Center, at du skal handle ind til julemiddagen.

Til december drejer dagligvarebutikken nemlig nøglen rundt, og modsat resten af Fakta-kæden bliver den ikke omdannet til en 365 Discount-butik i stedet.

Coop har ikke vurderet, at det var investeringen værd at bygge butikken om.

- Det var ikke en god forretning i dag, og vores analyser viser typisk, at bygger man en forretning om og moderniserer den, så stiger omsætningen også. Det var ikke tilfældet for butikken i Veri Center, siger Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør for Coop.

Til december lukker Fakta-butikken i Veri Center helt, mens resten af Fakta-kæden bliver omdannet til 365 Discount. Konkurrencen lokalt i Vejlby-Risskov var så hård, at Coop ikke vurderede, at det ville være rentabelt at fortsætte.

Coop har gransket sin forretning og omdanner hele Fakta-kæden, men hvor butikken på Nordre Strandvej i disse dage omdannes til en ny 365 Discount-butik, har dagligvaregiganten vendt og vejet butikken i Veri Center - og fundet den for let.

Derfor lukker Fakta-butikken i shoppingcentret den 18. december.

- Som udgangspunkt var meningen, at alle Fakta-butikker skulle konverteres til 365 Discount, men vi har kigget nærmere på forretningen i Veri Center og vurderet, at det ikke gav mening at bygge den om. Derfor har vi besluttet, at den lukker, fortæller Jens Juul Nielsen, informationsdirektør for Coop.

Dermed bliver forretningen i Veri Center én af i alt 24 Fakta-butikker på landsplan, der ender med at dreje nøglen rundt. I de fleste tilfælde skyldes det, at de snart lukkede Fakta-forretninger ikke har størrelsen til at rumme 365 Discount-konceptets udvidede varesortiment.

Konkurrencen er for hård

Fakta i Veri Center er en undtagelse. I det lokale handelsmekkas lange korridorer ligger der allerede en Kvickly, en Netto samt en Rema 100-butik, mens Meny har lokaler på den modsatte side af Vejlby Ringvej.

Netop den tilspidsede konkurrencesituation har betydet, at Coop kaster håndklædet i ringen.

- Det var ikke en god forretning i dag, og vores analyser viser typisk, at bygger man en forretning om og moderniserer den, så stiger omsætningen også. Det var ikke tilfældet for butikken i Veri Center, siger Jens Juul Nielsen.

- Når vi kiggede på konkurrencesituationen og de nærliggende butikker i området, kunne vi se, at butikken skulle have et stort løft for at blive rentabel. Det kunne ikke betale sig, vurderede vi.

Hvad skal der så ske med lokalerne?

Så med sidste åbningsdag seks dage før juleaften er det næppe i Veri Centrets Fakta, at du skal foretage dine juleindkøb. Hvad der i stedet skal ske med de snart ledige lokaler, kan ejerne af indkøbscentret, NREP, endnu ikke sige.

- Vi fik besked om lukningen i sidste uge, så det er for tidligt at sige, hvad der skal ske med lokalerne. Det skal vi til at finde ud af nu, siger Mads Birkedahl, asset manager ved NREP.

Faktas lokaler er på 1.000 kvadratmeter, og den oplagte erstatning ville være en ny dagligvarebutik. Spørgsmålet er, om nogen vil vove skindet i så konkurrencepræget et dagligvaremarked.

- Konkurrencen er hård, men det nemmeste ville være, hvis en ny dagligvarebutik rykkede ind, men i princippet kan lokalet bruges til alt muligt andet. Det er på 1.000 kvadratmeter, så man kunne dele det op i flere enheder og forretninger, siger Mads Birkedahl.