Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Foto: Aart Architects

Her er Risskovs næste store byggeri måske på vej

Vejlbjergvej har været fanget i en tidslomme det seneste årti, mens resten af industrikvarteret langs Lystrupvej gradvist er blevet afviklet i forbindelse med byudvikling.

Dengang plejede jeg at traske turen over Torsøvej Station til Fitness World ved Ravnsøvej og tilbage igen med ømme stænger, og jeg husker stadig stilheden i kvarteret, som i ny og næ blev afbrudt af en enlig lastbil eller småstøj fra en automekaniker. Sjældent var der andre sjæle i syne.

Sådan er det stadig, men der kan være mere liv på vej til området. Ni grundejere mellem Mossøvej og Vejlbjergvej ønsker nemlig at igangsætte en ny lokalplansag, der skal erstatte det 51.000 kvadratmeter store erhvervsområde med op mod fem karreers boligbyggeri.

"Gør arbejdet færdigt" lyder deres appel til embedsværket og politikerne i Aarhus Kommune med en henvisning til, at Vejlbjergvej burde være den naturlige skillelinje for den store byomdannelse langs Lystrupvej.

For sådan som det er lige nu, lyder deres argument, er man godt i gang med at dirigere tung trafik op i de nybyggede kvarterer, hvor børn skal lære at cykle, og daginstitutioner er planlagt. Nå ja, der er såmænd også et økonomisk incitament bag ønsket om at byudvikle, og det er Morten Hauerbach, der repræsenterer grundejerne, ikke bleg for at erkende.

Bolden ligger nu ved Aarhus Kommune, der som en anden romersk kejser i Colosseum skal tomle op eller ned til projektet. For nok er der næsten stille som graven ved Vejlbjergvej i dag, men der er potentiel støjproblematik forbundet med at bygge nye hjem midt i de sidste rester af et erhvervsområde.

Det samme gælder måske i øvrigt, når man ønsker at bygge en havneudvidelse. Støj fra Aarhus Havn er allerede i dag en tilbagevendende gene for Jonna Poulsen fra Vejlby Fed. Gennem to år har hun lagt øre til den lavfrekvente brummen fra havnen, og det tærer efterhånden både på krop og sjæl at få sin dagligdag og nattesøvn spoleret af en dung-dung-dung-lyd.

Aarhus Havn har i skrivende stund stadig intet definitivt svar på, hvem støjsynderen er, men byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen vil nu også have sagen undersøgt nærmere - dels for at blive klogere på de menneskelige konsekvenser, men også fordi problematikken er relevant i forbindelse med den mulige havneudvidelse.

Har du noget, jeg skal undersøge nærmere? - Så må du gerne larme på linjen enten på 2090 6277 eller krkie@risskovliv.dk.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Ifølge Morten Hauerbach er det svært at udleje sine erhvervsejendomme ved Mossøvej og Vejlbjergvej på grund af den store byudvikling, der finder sted langs sidevejene til Lystrupvej. Mulige lejere frygter for at blive smidt på porten efter kort tid. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye, JFM

Hvor går grænsen? - Ni grundejere venter på grønt lys til at sætte gang i Risskovs næste store lokalplan

Der er blevet byudviklet meget langs Lystrupvej i de forgangne år, men er grænsen nået, eller kan man inddrage endnu et stykke af det gamle industrikvarter?

Det venter ni grundejere mellem Mossøvej og Vejlbjergvej nu på, at Aarhus Kommune tager stilling til. Blandt dem er Morten Hauerbach, der ikke mener, det er ideelt at stoppe byomdannelsen ved Latyrusvej - hverken for ham som grundejer eller for de nuværende og kommende beboere i de mange tilstødende byggerier.

- Jeg tror ikke, at beboerne i de nye boligbyggerier kigger ned på vores slidte erhvervsbygninger og tænker, at det er et skønt område, ligesom der kører masser tung trafik på samme vej, hvor små børn skal lære at cykle, og hvor man planlægger at placere en dagsinstitution, siger Morten Hauerbach.

Vejlbjergvej bør være den naturlige stoplinje for byomdannelsen af det gamle industrikvarter langs Lystrupvej, hvis man vil undgå at blande tung trafik med bløde trafikanter. Det mener ni grundejere, der nu afventer grønt eller rødt lys til at byudvikle mellem Mossøvej og Vejlbjergvej fra Aarhus Kommune.

Hvor går grænsen for den store byomdannelse, der i disse år finder sted i industrikvarteret på den vestlige side af Lystrupvej?

Det spørgsmål venter Morten Hauerbach nu på, at Teknik og Miljø tager stilling til.

Sammen med otte andre grundejere ønsker Morten Hauerbach nemlig at sætte gang i en ny lokalplansag, der skal ændre området mellem Mossøvej og Vejlbjergvej fra småerhverv bestående af alt fra autolakerere og revisorer til fem karréer med blandet boligbyggeri og erhvervsejendomme.

Spørger man Morten Hauerbach, der selv ejer tre grunde i klyngen, mener han ikke, at den naturlige grænse for byomdannelsen er nået endnu.

- Vi synes, der er et klart skel mellem vores små og mellemstore virksomheder og den tungere industri på den modsatte side af Vejlbjergvej, så vejen kunne udgøre en helt naturlig og defineret grænse for hele byomdannelsen langs Lystrupvej, siger Morten Hauerbach, der blandt andet ejer bygningen med bokseklubben Rules og fitnesscentret Strong Curves, til RisskovLIV.

Ni ud af ti grundejere i området mellem Mossøvej og Vejlbjergvej har tilkendegivet, at de er klar til at omdanne deres erhvervsbygninger til boligbyggeri. Selv uden fuldmagten fra den sidste grundejer er det muligt at lave et projekt eller potentielt opdele lokalplansarbejdet i to etaper, fortæller Morten Hauerbach Foto: Møllers grafiske hjørne

Tung trafik blandt bløde trafikanter

Han mener, at den nuværende linjeføring mellem de mange nye lokalplaner og det resterende industri i området er alt andet end ideel. Mossøvej er eksempelvis skillelinjen, der deler hans og de andre grundejere i områdets ejendomme fra lokalplanforslaget for Latyrusvej.

Det forslag, som du kan læse mere om her, indeholder op mod 370 nye boliger og en ny dagsinstitution, der planlægges opført ud mod Mossøvej. En vej, hvor der hver dag kører masser tung trafik.

- Jeg tror ikke, at beboerne i de nye boligbyggerier kigger ned på vores slidte erhvervsbygninger og tænker, at det er et skønt område, ligesom der kører masser tung trafik på samme vej, hvor små børn skal lære at cykle, og hvor man planlægger at placere en dagsinstitution, siger Morten Hauerbach og tilføjer:

- Set med mine øjne er øvelsen, at kommunen skal have færdiggjort omdannelsen af området, så den tunge trafik ikke bliver ledt lige ind i et beboelsesområde.

Du har selv mindst én velfungerende erhvervsbygning i området, så hvad er dit incitament til at ville omdanne det?

- Jeg har tidligere solgt to af mine ejendomme til byudvikling ved Arresøvej. Det var en god forretning, men det gav mig også blod på tanden og lyst til selv at tage del i det stadie, hvor man skaber noget. Jeg vil gerne skabe noget, der ikke fornærmer nogen, og som man kan være stolt af om fem såvel som om 30 år, lyder svaret fra Morten Hauerbach.

Her er en midlertidig skitse, der viser volumen på grundejernes byggeprojekt. Der er tale om et skitseprojekt, som kan ændres mange gange undervejs. I øjeblikket er planprocessen som bekendt ikke blevet accepteret af Aarhus Kommune. Foto: Aart Architects

Byrådsmedlem er positiv over for projektet

Med en placering i smørhullet mellem det mulige boligbyggeri ved Latyrusvej samt erhvervsbygningerne på den modsatte side af Vejlbjergvej og Lystrupvej har Morten Hauerbach svært ved at se, hvem der skulle være modstandere af hans og grundejernes byggeplaner.

En stopklods har tidligere været afstandskravene til blandt andet Post Nords Pakkecentral nær Torsøvej Station og den tungere industri på den modsatte side af Vejlbjergvej, men ifølge Morten Hauerbach er der taget højde for de mulige gener, som virksomhederne kan forårsage for fremtidige beboere.

- I øjeblikket støjer virksomhederne på den modsatte side ikke meget, men det er klart, at der kan ske udskiftning. Derfor har vi haft et ingeniørfirma til at lave støjberegninger, så vi har taget højde for, hvad der skal til af støjvolde og støjhegn, siger Morten Hauerbach.

Den stiplede linje viser området til byudvikling, mens den røde farve viser området med Post Nord Pakkecentralen. Den ligger i en såkaldt konsekvenszone, der stiller større miljømæssige krav til byggeri i nærheden. Foto: Aart Architects

Beregningerne er kommet Teknik og Miljø i hænde, og forsamlingen af grundejere afventer nu et svar på, om kommunen og rådmand Nicolaj Bang (KF) kan give grønt lys til at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området.

Den vurdering ønsker Gert Bjerregaard (V) også først at se, inden han tager endeligt stilling til projektforslaget, men som udgangspunkt af medlemmet af Teknisk Udvalg positivt stemt over for ideen om at fortsætte byomdannelsen langs Lystrupvej.

- Jeg synes, det giver god mening at rykke på grænsen for byomdannelsen, så den tunge trafik ikke bliver ledt op i et område, hvor der fremover også vil være boliger og dagsinstitutioner, siger Gert Bjerregaard og tilføjer:

- Det er noget gammelt industri, der ligger i området, så set med mine øjne ville det være en forskønnelse at bygge boliger og lave en naturlig afgrænsning ved Vejlbjergvej, men det er klart, at der er nogle støjmæssige hensyn, som der skal være helt styr på.

Jonna Poulsen ønsker ikke at stå frem med billede, da hun tidligere er blevet fejlciteret af et landsdækkende medie. I stedet må I nøjes med et billede af et af de containerskibe, som Jonna Poulsen mener, står bag støjen fra Aarhus Havn.  (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Jonna får sin nattesøvn ødelagt ugentligt: - Det er ligeså slemt som generne fra branden ved Studstrupværket

Først troede Jonna Poulsen, at det var en fiskekutter, men efter to år med en lavfrekvent dung-dung-dung-støj fra Aarhus Havn er Risskov-borgeren overbevist om, at containerskibe er støjsynderen.

Hun anerkender, at hun måske er en smule støjfølsom, men efterspørger handling fra Aarhus Havn, for støjen forstyrrer hende både nat og dag.

- Jeg forstår godt, hvordan folk kan være trætte af røgen og lugten fra branden ved Studstrupværket, men det her er altså ligeså slemt. Du får vitterligt ikke din nattesøvn, siger Jonna Poulsen til RisskovLIV.

Nu begynder én politiker i Aarhus Byråd også at brumme lidt. Løsgænger Jakob Søgaard Clausen har blandt andet efterspurgt svar fra Aarhus Kommune på, hvilke sundhedsskadelige konsekvenser støjen fra havnen kan have - og hvad den omdiskuterede havneudvidelsen kan få af betydning for de støjgener, som Jonna Poulsen oplever.

Jonna Poulsen er en af de borgere, der ofte får sin dagligdag og nætter forstyrret af en enerverende lavfrekvent støj fra Aarhus Havn. Sådan som støjen tærer på hende, ønsker byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen svar fra Aarhus Havn, så man kan få afdækket de sundhedsmæssige konsekvenser ved støjen.

Jonna Poulsen har aldrig haft en interesse for det maritime, ligesom hun heller ikke plejede at gå mere op i vind og vejr end den almene dansker.

Men gennem en årrække har hun tillagt sig en uønsket vane med at tjekke både anløbslisten for Aarhus Havn og vindretningen.

Hun er nemlig én af de borgere i Risskov, som ofte får sin dagligdag og nattesøvn forstyrret af en monoton og brummende støj fra Aarhus Havn.

- Jeg registrerer, når jeg bliver forstyrret, og så går jeg ind og tjekker anløbsliste og vindretning. Ganske rigtigt stemmer det altid overens med, at der ligger et stort containerskib i Aarhus Havn, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes, nogen fra havnen burde prøve at slå et telt op i vores have, så de kunne se, om de kunne sove fra det. I sidste uge kunne jeg ikke være i min egen have på grund af støjen.

Ørepropper hjælper ikke

RisskovLIV har tidligere beskrevet, hvordan Aarhus Havn og Aarhus Kommune gennem det seneste års tid har modtaget adskillige klager over en enerverende og brummende støj fra borgere i Højbjerg, Midtbyen samt Risskov.

Som det fremgik på Facebook, lagde adskillige borgere i bydelen øre til lyden i weekenden mellem 23. og 25. september, og det førte til yderligere fem klager over støjgener til Aarhus Havn.

Afsenderen til en af disse var Jonna Poulsen, der fra sit hus nær vandet i Risskov har døjet med støjgenerne i to år.

- Første gang, jeg hørte den, troede jeg, at der lå en fiskekutter og larmede nær vandet, men sidenhen er lyden kun tiltaget og er blevet værre og værre. Selvom jeg har ørepropper i, kan jeg høre den konstante lyd af "dung, dung, dung" om natten, fortæller Jonna Poulsen.

Ikke ét sekund i tvivl om synderen

Nu skal jeg passe på med at gradbøje gener, men kan man sige, at der er tale om en mindre gene her?

- Det synes jeg ikke. Jeg forstår godt, hvordan folk kan være trætte af røgen og lugten fra branden ved Studstrupværket, men det her er altså ligeså slemt. Du får vitterligt ikke din nattesøvn, siger Jonna Poulsen.

Vil du betegne dig selv som lydfølsom?

- Det er jeg måske. Jeg har det svært med monotone lyde, men det kan godt være, at andre med et godt sovehjerte kan sove fra det. Mange hørte for nyligt støjen i Risskov, men det er nok de færreste, der har undret sig over, hvor lyden kommer fra, siger Jonna Poulsen, der ikke selv er i tvivl.

Anløbslisten for Aarhus Havn viser, at et stort containerskib lagde til kaj den 29. september klokken 04.00. Klokken 04.11 vågnede Jonna Poulsen af den summende gene.

- Jeg er 100 procent sikker på, at det er skibene i Aarhus Havn. Vi kan jo høre, når de taber en container derinde, så det skulle da være mærkeligt, hvis ikke den lavfrekvente støj stammer fra skibenes motorer, siger hun.

Løsgænger vil have kommunen til at kigge på problemet

Aarhus Havn er bekendt med problemet, men kan endnu ikke konkludere, om containerskibene er støjsynderen. For at finde den har havnen gang i en større undersøgelse, men på nuværende tidspunkt kan Aarhus Havn ikke oplyse, hvornår Jonna Poulsen og andre borgere, der er forstyrret af støjgener, kan få et klart svar.

Men nu er Teknik og Miljø i Aarhus Kommune også blevet sat til at undersøge støjen nærmere. Jakob Søgaard Clausen (DF) har med en såkaldt "10 dages forespørgsel" sat forvaltningen i sving med at besvare en række af byrådsmedlemmets spørgsmål om den brummende støj fra bugten.

- Jeg har efterhånden fået en række henvendelser fra borgere, der er forstyrret af støjen. Derfor vil jeg gerne vide, hvad havnen har fundet frem til, for det må også være relevant i forhold til diskussionen om havneudvidelsen, siger Jakob Søgaard Clausen.

- Der er jo meget fokus på støj fra motorvej og støj fra vindmøller, så jeg er da nysgerrig efter at vide mere om, hvordan støj fra havnen måske kan påvirke mennesker. Har det sundhedsmæssige konsekvenser og ødelægger folks søvn, synes jeg, vi som politikere har et ansvar og bør gribe ind og finde en løsning med havnen.

Nogle synes, det er kedeligt at være i stemmeboksen, men her er fem tankevækkende eller spøjse nedslag i Vejlby-Risskovs folketingsvalg i 2019.

Bykongens fald og fusionsenergi fra månen: Her er fem tankevækkende facts fra det seneste folketingsvalg i Vejlby-Risskov

Så skete det. Lige til klippetid har statsminister Mette Frederiksen (S) udskrevet valg til Folketinget, og valgkampen er officielt skudt i gang, med alt hvad det indebærer af valgplakater, vælgermøder og TV-debatter.

Meget er sket siden sidst, du gik til folketingsvalg i Vejlby-Risskov - se bare, hvordan bydelens største stemmesluger, som er født og opvokset lokalt, måtte se sig nødsaget til at sige farvel til politik før tid.

Så for genopfriskningens skyld får du en lidt skæv politisk analyse af, hvordan valget tog sig ud lokalt.

Onsdag den 5. oktober udskrev statsminister Mette Frederiksen (S) folketingsvalg til afholdelse den 1. november. RisskovLIV har set på, hvordan stemmerne i Vejlby-Risskov fordelte sig ved det seneste valg i 2019. Du får fem nedslag i artiklen.

Had det, elsk det, men der er et folketingsvalg på trapperne, og det skal du nok komme til at få kimet ørerne fulde af frem til valgdagen den 1. november.

Nok ikke så meget her på RisskovLIV, hvor vi i første omgang nøjes med at tage et kort tilbageblik på nogle af de mest tankevækkende lokale facts fra Vejlby-Risskov ved sidste folketingsvalg.

Sexismesag fældede den den ultra-populære partiprins fra Vejlby

Morten Østergaard er født og opvokset i Vejlby, og som barn af byen havde den tidligere formand for Radikale Venstre særdeles godt tag i Vejlby-Risskovs vælgere ved folketingsvalget i 2019.

Med 1.272 personlige stemmer fra valgstederne på Ellevangskolen, Bellevuehallen og Vejlby Risskov Hallen blev han den største stemmesluger i bydelen. Ved alle tre valgsteder kunne Østergaard-effekten mærkes, da De Radikale blev det enten næst- eller tredjestørste parti med omkring 15 procent af stemmerne - næsten dobbelt så meget som på landsplan.

Det valgresultat har Morten Østergaard godt kunnet gnide sig i hænderne over, men set i bakspejlet ville han nok have ønsket, at han havde holdt nallerne i ro.

Godt halvandet år efter valgaftenen måtte Morten Østergaard trække sig som formand for De Radikale, da det kom frem, at han havde krænket partikollegaen Lotte Rod med en uønsket hånd på hendes lår.

Til det forestående folketingsvalg er det nu en anden lokal, der skal forsøge at løfte den tunge arv efter Morten Østergaard. De Radikales spidskandidat i Østjyllands Storkreds, Andreas Steenberg, er til daglig bosat i Risskov.

Væsentlige forskelle mellem vælgerne på hver side af Grenåvej

Forskning fra 2015 viser, at det er en forsimpling at sige, at tegnebogens tykkelse bestemmer, hvor man sætter sit kryds i stemmeboksen.

Men helt altruistiske er ingen af os. Den offentligt ansatte stemmer mere rødt, mens danskere med høje indkomster typisk stemmer mere blåt. Risskov, som det rigeste sogn i Jylland, hælder derfor også mere til højre på det politiske spekter end sognene i Vejlby og Ellevang, hvor indkomsterne i gennemsnit er lavere. Det ses også på stemmeresultaterne ved sidste folketingsvalg.

Trods tilbagegang blev Socialdemokratiet det største parti ved både Vejlby Risskov Hallen og Ellevangskolen. Ved Bellevuehallen var det Venstre, der med mere 27, 2 procent af stemmerne løb med titlen.

Det Konservative Folkeparti var også næsten dobbelt så populært blandt vælgerne ved Bellevue end ved de to valgsteder i Vejlby.

Vikaren fra Himlen har konverteret

Som et lille lys fra himlen fik den tidligere formand for Kristendemokraterne, 29-årige Isabella Arendt, et flot valg med hele 412 personlige stemmer fra de tre valgsteder i Vejlby-Risskov.

Alene hendes personlige stemmetal betød, at Kristendemokraterne havde et bedre valg i Vejlby-Risskov i 2019, end hele partiet havde ved forrige folketingsvalg med blot 248 stemmer fra vælgerne i postnummeret.

Derfor kunne det godt tyde på, at Kristendemokraterne skal håbe på et mindre mirakel, hvis de skal over den lokale spærregrænse ved det forestående valg. I dag har Isabella Arendt nemlig forladt Kristendemokraterne til fordel for Det Konservative Folkeparti, som måske kan se frem til lokal fremgang på grund af hendes partihop.

De absolutte bundskrabere i Vejlby-Risskov

 (Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix)

Måske er det svært at føre valgkamp uden et stort partiapparat bag sig. Måske havde deres mærkesager bare ikke den store folkelige appel. Klart står det, at valget i Vejlby-Risskovs absolutte bundskrabere ved stemmeurnerne var partiløse Chresten H. Ibsen og Hans Schultz med henholdsvis 19 og 3 stemmer fra HELE bydelen.

Hans Schultz gik til valg som en del af Schiller Instituttets Venner, der er inspireret af filosoffen Friedrich Schillers ideer om, at det nuværende valuta- og finanssystems uretfærdigheder skal overvindes. Det bliver meget nemt meget højtragende, men det drejer sig blandt andet om bankopdeling, skabelsen af et nyt kreditsystem og indhentelsen af Helium-3 fra Månen til brug til ubegrænset fusionsenergi på vor klode.

Lidt mere nede på jorden er Chresten H. Ibsen, der faktisk stiller op igen til det forestående folketingsvalg. Han slår sig op på at være en ganske almindelig og ualmindeligt ærlig mand, der kender høj som lav og har mennesker fra alle kanter af det politiske spektrum.

Det kan noget. 44.000 østjyder havde mest til fælles med Chresten H. Ibsen, da de tog DRs valgtest tilbage i 2019, men det var altså ikke noget, der blev omsat til stemmer i Vejlby-Risskov.

Bedre held denne gang.

Valgets største taber så sin stemmeandel blive mere end halveret

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Socialdemokratiet gik tilbage, de lokale sprang fra Liberal Alliance, men ingen blødte vælgere mere i Vejlby-Risskov end Dansk Folkeparti. En decideret decimering var det ikke, men det var mere end en halvering af stemmetallene fra 2015, hvor partiet fik 2.055 stemmer i Vejlby-Risskov.

Ved sidste Folketingsvalg valgte kun 859 personer at sætte sit kryds ud for Dansk Folkeparti i stemmeurnen, og alt tyder på, at nedgangen fortsætter ved dette valg. I de nationale målinger ligger Dansk Folkeparti og flirter med spærregrænsen.

Ved sidste valg fik DF stemt Hans Kristian Skibby og Mette Hjermind Dencker ind i Østjylland, men førstnævnte er sidenhen skiftet til Danmarksdemokraterne, mens sidstnævnte stopper i politik. Det opsummerer vist ganske fint situationen i Dansk Folkeparti-land.

Aarhus Kommune arbejder på nuværende tidspunkt med planerne om at fredeliggøre den sydlige del af Lystrupvej, så den bliver en bygade frem for en indfaldsvej. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye og Aarhus Kommune

Nyt lyskryds og krydsningshelle på Lystrupvej skal forbedre sikkerheden for bløde trafikanter – og gøre det mere besværligt for bilisterne?

For alle, der har oplevet trafikken på Lystrupvej i myldretiden, lyder en "fredeliggørelse" af hovedfærdselsåren som et dejligt tiltag.

Men omdannelsen af den stærkt trafikerede vej til noget, der minder mere om en bygade, er både omkostningstung og har lange udsigter. I stedet starter Aarhus Kommune i det små med en række udbygningsaftaler i forbindelse med områdets mange lokalplaner.

Det medfører blandt andet, at der vil blive etableret et nyt lyskryds og et nyt krydsningshelle, som gerne skulle gavne de bløde trafikanter og måske genere bilisterne nok til, at Viengevej faktisk bliver brugt til sit oprindelige formål - som omfartsvej.

Mit søstermedie LystrupLIV har beskrevet de små ændringer, som kommunen forsøger sig med de næste par år, mens de store tiltag undersøges nærmere. Dem kan du blive helt skarp på her.

Sikkerheden for de bløde trafikanter på Lystrupvej i Risskov skal forbedres, og Aarhus Kommune vil derfor etablere et nyt lyskryds og et krydsningshelle. Håbet er måske også, at det får flere bilister til at vælge en anden rute. Hvornår anlægsarbejdet går i gang, vides endnu ikke, men kommunen forventer, at det bliver næste år.

- Alle fra Risskov og Lystrup har prøvet at holde i kø på Lystrupvej.

Sådan lyder den kontante udmelding fra Mette Sahlertz, som er projektleder i mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune. Og det er også en ærlig udmelding, for mon ikke de fleste bilister har hevet sig selv i håret mere end en gang, mens de har siddet i kø på Lystrupvej eller forgæves har ventet på at kunne svinge ud fra en sidevej dertil.

For mange bilister er strækningen hovedfærdselsåren til og fra arbejde, eller vejen der giver forældre svedige håndflader ved tanken om at skulle lade deres skolebørn krydse den.

For trængslen er markant. Den er ikke blevet mindre af, at der i løbet af de seneste år er skudt hundredvis af nye boliger op i det gamle industrikvarter langs Lystrupvej, hvor mindst én, måske to nye lokalplaner er på vej.

Vi er stadig på det indledende stadie, hvor vi tænker, at vi vil fredeliggøre Lystrupvej. En af mulighederne er at gøre vejen lidt træls at køre på.

Mette Sahlertz, projektleder i mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune

Derfor har Aarhus Kommune besluttet, at der skal anlægges et nyt kryds samt et nyt krydsningshelle for fodgængere på Lystrupvej.

- Førhen var der hovedsageligt erhverv på den ene side af Lystrupvej og boliger på den anden. Men nu er der boliger på begge sider, og så er der behov for, at de bløde trafikanter kan krydse vejen. Så det er for at fange dem i nogle sikre tiltag, siger Mette Sahlertz.

Sikkerhed og fremkommelighed

Lyskrydset skal anlægges ved udkørslen fra Arresøvej, og kommer til at bestå af en lysregulering samt svingbaner for både bilister og cyklister. Foruden at være en sikker overgang for fodgængere og cyklister, skal krydset gøre adgangen til nybyggerkvarteret mere optimal.

Ifølge Thomas Fredholm, som er projektleder i Vejanlæg i Aarhus Kommune, er det endnu uvist, hvornår anlægsarbejdet skal finde sted.

- Der har været forskellige udformninger af krydset, så vi er stadig ved at kigge på, hvilken løsning der vil være den bedste at gå videre med, siger han.

Nyt lyskryds i krydset mellem Arresøvej (overfor Gurresøvej) og Lystrupvej. Tegning: Aarhus Kommune

Derudover vil kommunen bygge et nyt krydsningshelle eller støttepunkt for de fodgængere, som skal krydse Lystrupvej. Det skal ligge på Lystrupvej mellem Grenåvej og Arresøvej – hvor der kommer en stiforbindelse ind til den sydlige del af nybyggerkvarteret – og Thomas Fredholm forventer, at spaden kan stikkes i jorden i løbet af næste år:

- Det betyder, at de bløde trafikanter ikke behøver at have fri bane fra begge retninger på én gang, og at de får et trygt sted at vente i mellemtiden. Det forekommer, at fodgængere, der krydser vejen, står midt på vognbanelinjerne, og det er i hvert fald ikke sikkert.

Krydsning på Lystrupvej på strækningen mellem Grenåvej og Arresøvej. Tegning: Aarhus Kommune

På hvilken måde vejarbejdet får betydning for trafikafviklingen, vides endnu ikke. Men ifølge Thomas Fredholm bliver det svært helt at undgå at genere trafikanterne:

- Det er ikke noget, der er taget stilling til endnu. Alt efter, hvor lang tid det tager, må vi se, om det kan laves på tidspunkter, hvor det generer mindst muligt.

I forslaget til lokalplanen for området ved Latyrusvej, som netop er sendt i offentlig høring, foreslås det desuden at lave et krydsningshelle længere nordpå i nærheden af udkørslen ved Hedevej. Bliver planen godkendt, får Lystrupvej altså to nye krydsninger for fodgængere.

Forslag til krydsning syd for Hedevej og Mossøvej. Tegning: Arkitema Architects

Bygade fremfor indfaldsvej

Ifølge Aarhus Kommune kørte der i år 2020 i gennemsnit 17.100 biler på Lystrupvej syd for Djurslandmotorvejen hver dag. Ifølge et trafiknotat fra kommunen vil det antal i 2030 være steget til 23.000 biler dagligt.

Spørgsmålet er, om de nye tiltag vil gøre trængslen på Lystrupvej værre, og dermed gøre turen længere og mere besværlig for de bilister, der skal til og fra Lystrup. Ifølge Mette Sahlertz arbejder kommunen på at fredeliggøre Lystrupvej, så den i højere grad får karakter som en bygade end en indfaldsvej. Og der kan de nye tiltag være et skridt på vejen.

- Vi er stadig på det indledende stadie, hvor vi tænker, at vi vil fredeliggøre Lystrupvej. En af mulighederne er at gøre vejen lidt træls at køre på. Men det afhænger også af, om vi vil flytte noget trafik til andre ruter, eller om vi vil acceptere trafikmængden og gøre vejen så by-venlig som muligt, siger hun.

En af de strækninger, det er oplagt at få flere bilister til at benytte, er Viengevej, som man kan tilgå via rundkørslen på Lystrupvej. Men ifølge Vejdirektoratet skaber den også problemer.

- I myldretiden kommer der opstuvning i motorvejsrundkørslen, fordi folk ikke kommer hurtigt nok igennem rundkørslen ved Viengevej. Det er et stort dominoprojekt, siger Mette Sahlertz og understreger, at Lystrupvej er en af de strækninger i det nordlige Aarhus, som kommunen har størst fokus på.

- Vi sidder og kigger på, hvor trafikken kan flyttes hen, og hvordan bilisterne kan nudges, hvis trafikken skal flyttes, siger hun.