Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye, JFM

Skal seks villaer blive til 360 boliger?

Der er dem som min redaktør Jens, der sikkert har brugt sin søndag aften med TV Avisen rullende på tv'et, en god kop Nescafé i hånden og en pose Werther's Original på bordet. Andre ser danske musikeres karrieremæssige deroute i Toppen af Poppen, og så er vi dem, der ynder at bruge weekendens ydertimer på at læse gamle lokalplaner.

Det viste sig at være en god tidsmæssig investering, for jeg synes, jeg studsede over en såkaldt smoking gun. I 2015 vedtog byrådet i Aarhus Kommune lokalplan 0911 for omdannelsen af Arresøvej og Lystrupvej, hvor der i dag ligger en ny Rema 1000 langs den store indfaldsvej.

Det er relevant, fordi man dengang vedtog, at der maksimalt måtte bygges med 12 meter i højden ud mod Lystrupvej og villakvarteret på den modsatte side. Nu er det næste store byggeprojekt for området netop røget i høring, og i øjeblikket står det sort på hvidt, at man må bygge mellem 18 og 21 meter ud mod selvsamme villakvarter.

Jeg er ikke byplanlægger, men i mine ører lyder det som et mismatch. Det synes Siri Søndergaard også. Hun bor på Bynkevej i Hedevejs-kvarteret og gruer for indbliksgener. Andre beboere på vejen er allerede plaget af gener fra Rema 1000-bygningen (Som altså kun er 12 meter høj). I høringssvar har de tidligere givet udtryk for, at de aldrig var flyttet ind, hvis de havde vist, hvad der kom på den modsatte side af vejen.

Heldigvis ved vi ikke, om højderne for det kommende byggeri ved Jacob Tømrerfirma får lov at stå. En ny høringsperiode er som bekendt gået i gang, og har du ris, ros eller eller bare en god gammeldags mening, du gerne vil give til kende, er det med at få forfattet en høringssvar.

Bølgerne gik ikke ligefrem højt i byrådssalen, men som du også kan læse i dette nyhedsbrev, så havde byrådspolitikerne også indvendinger til byggeprojektet, der kan tilføre endnu 360 lejeboliger til Vejlby-Risskov.

Ønsker du at eje eller skille dig af med en bolig i Risskov, skal du være opmærksom. Boligmarkedet i Risskov har vist sig ikke at være immun over for global påvirkning. Nu viser lokale tal fra Boligsiden, at afslagene i pris per kvadratmeter er mere end fordoblet på et år, og snart begynder udbudspriserne at falde - også i Risskov, hvis man skal tro eksperterne.

I dette nyhedsbrev får du også deres besyv på, hvordan du skal håndtere opbremsningen på boligmarkedet, hvis du enten pønser på at købe eller sælge en bolig i 8240.

Jeg ville faktisk gerne have set Skyggen i mit øje på flow-tv i går, men man må yde, før man kan nyde. Jeg spiste til gengæld fire chokoladekiks, mens jeg boltrede mig med lokalplanerne.

Mig kan I fange på krkie@risskovliv.dk eller 2090 6277.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Småerhverv samt seks villaer af ældre dato står for skud i forslaget til lokalplan for Latyrusvej, som netop er blevet sendt i offentlig høring. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye, JFM

Seks villaer og et tømrerfirma står for fald for 300 nye boliger i Risskov - Nu kan du give dit besyv med

Seks villaer, et tømrerfirma og en vvs-virksomhed kan blive til mere end 300 nye boliger i op mod 21 meters højde ved Latyrusvej - en sidevej til Lystrupvej.

Men du kan endnu nå at påvirke byggeplanerne. Til onsdagens byrådsmøde valgte lokalpolitikerne at sende forslaget til lokalplan i en ny høringsrunde, så du har nu chancen for at præge politikerne, inden de tager endeligt stilling til forslaget inden slutningen af året.

Allerede nu rejste flere byrådspolitikere en række kritiske spørgsmål til projektet - blandt andet over de planlagte bygningshøjder, manglen på almene boliger samt den trafikale situation langs Lystrupvej.

- Vi er bekymrede for trafikken på Lystrupvej. Det kan kun gå for langsomt med at få omdannet den til bygade og dirigeret bilisterne ad Viengevej, så skolebørnene i de mange nye byggerier kan krydse vejen
trygt på deres færd til Strandskolen, sagde Mette Skautrup (KF) under onsdagens byrådsdebat.

Planerne for det næste store byggeprojekt langs Lystrupvej, der skal bane vejen for mere end 300 nye boliger, er netop gået i høring. Politikerne i Aarhus Byråd havde sine anker. Har du nogle, har du nu chancen for at give dem til kende nu.

Ved Latyrusvej er sandet i timeglasset ved at løbe ud for Jakob Tømrerfirma, Risskov El og VVS samt de seks røde murermestervillaer, der siden 1950'erne har stået i den stadig tiltagende trafikstøj fra Lystrupvej.

For det gamle industrikvarter på den østlige side af Lystrupvej omdannes på livet løs i disse år, og området omkring Latyrusvej er det næste store byggeprojekt i pipelinen. Med et nyt forslag til lokalplan ønsker virksomheden Generator Group at bygge op mod 360 boliger, en enkelt butik eller cafe samt en dagsinstitution.

Som projektet tegner sig til at se ud nu, vil lejlighederne blive opført i mellem tre og fem etager - hvor byggeriet bliver lavest mod Lystrupvej med en højde på "sølle" 18 meter mod villakvarteret på den modsatte side.

Men for at mindske mulige indbliksgener bliver etagebygningerne efter planen trukket tilbage fra Lystrupvej, mens man arkitektonisk har forsøgt at tilpasse byggeprojektet til både de nye og de gamle boligbebyggelser i området.

- Nabobyggeriet ved Rema 1000-butikken bliver ikke den arkitektoniske overlægger for dette projekt. Mod villaerne på den modsatte side af Lystrupvej forsøger vi at tilpasse projektet med blandt andet skrå tage og indgangspartier mod gaden, åbne vinduer og en højere grad af arkitektoniske detaljer, så Lystrupvej bliver en mere bymæssig gade, siger Heidi Milan Bilenberg, der er projektansvarlig for Aarhus Kommune.

Denne visualisering viser, hvordan byggeriet langs Latyrusvej kan ende med at se ud. Foto: Fra lokalplan

Byrådet vil have belyst problematikker

Men der er intet ved dette byggeprojekt, der står skrevet i sten endnu. Efter sidste års forudgående offentlige høring er projektet allerede blevet ændret i et forsøg på at imødekomme borgernes ønsker. Onsdag besluttede byrådet i Aarhus Kommune at sende forslaget til høring på ny, og det betyder, at du kan komme med dit input, tanker og bekymringer over det nuværende projekt.

- En af de sidste dele af et utidssvarende industriområde er ved at blive omdannet med et projekt, der har fokus på kvalitet og gode opholdsarealer. Højden og arkitekturen er blevet tilpasset til nabobebyggelsen, men nu må vi se, om vi kan blive enige om det på sigt, sagde Nikolaj Bang.

Nikolaj Bang (KF), rådmand for Teknik og Miljø

Man kan ikke ligefrem påstå, at bølgerne gik højt i byrådssalen, men lokalpolitikerne så allerede nu flere problematikker ved projektet, der gav anledning til spørgsmål - eksempelvis den pressede trafikale situation på Lystrupvej.

- Vi er bekymrede for trafikken på Lystrupvej. Det kan kun gå for langsomt med at få omdannet den til bygade og dirigeret bilisterne ad Viengevej, så skolebørnene i de mange nye byggerier kan krydse vejen trygt på deres færd til Strandskolen, sagde Mette Skautrup (KF) under onsdagens byrådsdebat.

Af samme årsag efterlyste Liv Gro Jensen (SF) også svar fra forvaltningen på, hvor langt man er med planerne om at mindske trafikken på den store indfaldsvej.

Højt byggeri med et lavt antal almene boliger

Andelen af almene boliger i de nuværende planer for byggeprojektet fik også flere partier til at rynke på brynene. For nyligt traf byrådet en beslutning om, at man kan kræve op mod 25 procent almene boliger i nye lokalplansager.

Forslaget til lokalplan lægger i øjeblikket op til, at de op mod 360 nye boliger skal opføres i en karréstruktur. Foto: Fra lokalplan

Lige nu er der kun lagt op til, at 15 procent af de op mod 360 kommende lejligheder ved Latyrusvej skal være almennyttige. Hvordan er man landet på den lavere procentsats? - Det fik den nye rådmand for Teknik og Miljø, Nikolaj Bang (KF), lov at svare på.

- Det skete som led i en afvejning fra 2018 om, at bygherre skulle afgive noget af arealet til en dagsinstitution. Jeg er klar over, at der er ændret praksis sidenhen, og der er langt op til de 25 procent. Omvendt skal man huske på, at det er et mål, man har arbejdet efter gennem fem års dialog og planlægning, så der er to hensyn at veje op mod hinanden, sagde rådmanden, der generelt var positivt stemt over for projektet.

- En af de sidste dele af et utidssvarende industriområde er ved at blive omdannet med et projekt, der har fokus på kvalitet og gode opholdsarealer. Højden og arkitekturen er blevet tilpasset til nabobebyggelsen, men nu må vi se, om vi kan blive enige om det på sigt, sagde Nikolaj Bang.

Undervejs i debatten havde flere byrådsmedlemmer nemlig udtrykt skepsis over for den ønskede højde på byggeriet. Der var dog enighed om at sende lokalplansagen i høring på ny, inden man potentielt beslutter at skære i højden under en senere byrådsbehandling.

Du kan læse forslaget til lokalplan, som det ser ud nu, her.

Har du input, indvendinger eller ønsker at give din mening til kende om byggeplanerne, kan du gøre det her.

Foto: Privatfoto

Siri ærgrer sig over uforløst potentiale: - Kunne de ikke slappe lidt af med byggeriet og lave noget fedt i stedet?

Siri Søndergaard så gerne, at man i omdannelsen af det gamle industrikvarter på den ene side af Lystrupvej gjorde noget aktivt for at binde de nye boligkvarterer sammen med den gamle villabebyggelse i Hedevejs-kvarteret - hvor hun selv bor.

Men når hun læser forslaget til lokalplan for Latyrusvej, ser hun først og fremmest en høj mur af boligblokke for sig.

- Nye boliger alene skaber jo ikke et nyt byområde. Vi har brug for et butikstorv, cafeer eller forretninger, som kan binde området sammen med Hedevejs-kvarteret i stedet for endnu en mur af boligblokke, der lukker området om sig selv, siger Siri Søndergaard.

Nu er lokalplansagen gået i høring på ny, og Siri Søndergaard håber ikke, at det er for sent at præge det endelige byggeprojekt. Om hun tør tro på det, er en anden sag.

- Nu kan de jo sige, at de allerede har tilpasset projektet efter første høringsfase, så jeg frygter lidt, at vi har fået de indrømmelser, vi kan få. Men jeg skriver igen og opfordrer alle andre på vejen til at gøre det samme, siger Siri Søndergaard.

Siri Søndergaard på Bynkevej ville ønske, at der var ambitioner om at skabe mere byliv i de nybyggede områder langs Lystrupvej. Hun ser projektet for Latyrusvej som endnu en høj boligblok, der ikke bidrager positivt til at skabe et attraktivt område.

Siri Søndergaard bliver stille, da jeg viser hende et bilag til lokalplansagen for Latyrusvej fra sidste uges byrådsmøde ved navn "Justeringer som følge af borgerinddragelsesaktiviteter".

Deri står: "Bebyggelsen mod Lystrupvej er reduceret til maksimalt 3-4 etager, hvor den 4. etage kun må laves som en udnyttet tagetage".

Jeg bryder stilheden ved at spørge hende, hvad hendes respons er til ændringerne.

- Jeg synes ikke, det er at tage hensyn. Den skal ned i to etager, før man kan sige, at man har taget hensyn. Hvor mange skal lige bo derovre? - De bygger, og de bygger helt sindssygt på begge side af letbaneskinnerne, men kunne de ikke tage en slapper og gøre det fedt i stedet for, lyder svaret.

Sammen med sin mand og to børn bor Siri Søndergaard på Bynkevej på den modsatte side af boligerne og småerhvervet ved Latyrusvej, som Generator Group ønsker at omdanne til mere end 300 boliger, en enkel forretning eller cafe samt en dagsinstitution.

Nu gruer hun for indbliksgener, og det andet nye byggeri langs Lystrupvej med Rema 1000-forretningen er skrækeksemplet. Ifølge Siri Søndergaard er der andre beboere på Bynkevej, der har mistet deres privatliv i haven på grund af bygningen med dagligvarebutikken i bunden.

Det lavere nabobyggeri giver gener

Men hvor den nye mur af byggeri ved Rema 1000 er 12 meter højt, lægger forslaget til lokalplan for Latyrusvej i øjeblikket op til, at der skal kunne bygges 18-21 meter i højden ud mod Lystrupvej.

Det er byggefelterne A1 og A2, der vender ud mod Lystrupvej og Hedevejs-kvarteret på den modsatte side. Foto: Fra lokalplan 1119

- Rema 1000-bygningen er allerede høj nok til, at beboerne kan stirre ind i haverne på vores vej. Så jeg synes, højderne på det planlagte byggeri er skæve, og jeg synes, det er ærgerligt, at man bare laver en kæmpe mur af nyt byggeri på den ene side af Lystrupvej, siger Siri Søndergaard, der er født og opvokset i Hedevejs-kvarteret.

Derfor er hun også positivt indstillet over for planerne om at omdanne industrikvarteret på den modsatte side af Lystrupvej, som det i høj grad sker i disse år. Hun synes bare, at potentialet i byomdannelsen er uforløst.

- Nye boliger alene skaber jo ikke et nyt byområde. Vi har brug for et butikstorv, cafeer eller forretninger, som kan binde området sammen med Hedevejs-kvarteret i stedet for endnu en mur af boligblokke, der lukker området om sig selv, siger Siri Søndergaard.

Siri tror ikke på nævneværdige nye ændringer

Den trafikale situation på Lystrupvej hjælper heller ikke på tilgængeligheden til de nybyggede kvarterer. I øjeblikket føler Siri Søndergaard ikke, at det er trygt at lade sine drenge færdes ved indfaldsvejen, som kun ser ud til at blive endnu mere trafikeret i årene, der kommer.

I 2020 kørte der i gennemsnit 17.100 biler på Lystrupvej syd for Djurslandsmotorvejen. Ifølge Aarhus Kommunes beregninger vil det antal være steget til 23.000 i 2030.

- Der er i forvejen kø hver morgen, og nu bygger man tusindvis af boliger på den modsatte side af Lystrupvej, så der kommer endnu flere biler til. Hvis man vil skabe en sammenhæng mellem de nye områder og de gamle, bliver man snart nødt til at gøre noget ved al den trafik, siger Siri Søndergaard.

Det er anker som disse, bygningshøjden og de spildte muligheder for at skabe et blomstrende byliv i det nye byggeri, som Siri Søndergaard agter at slå på i sit høringssvar til lokalplan 1119 for omdannelsen af området ved Latyrusvej.

Hun tør bare ikke tro på, at hendes indsigelse for alvor komme til at batte.

- Nu kan de jo sige, at de allerede har tilpasset projektet efter første høringsfase, så jeg frygter lidt, at vi har fået de indrømmelser, vi kan få. Men jeg skriver igen og opfordrer alle andre på vejen til at gøre det samme, siger Siri Søndergaard.

Men ifølge den ansvarlige projektleder fra Aarhus Kommune, Heidi Milan Bilenberg, er der fortsat mulighed for at få tilpasset projektet yderligere. Bygherrens økonomi i projekt skal bare indgå i ligningen.

- Der er blevet lyttet, og der er blevet rettet til efter den forudgående offentlige høring. Har vi ikke lyttet nok, har folk nu chancen for at komme med nye indsendelser. Der kan stadig komme flere tilpasninger af projektet, men det skal også kunne fungere rent økonomisk for bygherre, og byrådspolitikerne ved godt, at der ikke sker nogen omdannelse uden et økonomisk incitament, siger Heidi Milan Bilenberg.


Til Salg skilte bolig hussalg ejendomsmægler. Arkivfoto: Axel Schütt

Særligt en villatype skal man passe på med at sætte ned i pris: Her er eksperternes råd til dig, der vil købe eller sælge bolig i Risskov

Udbudspriserne er ikke begyndt at dale endnu, men afslagene i pris per solgt kvadratmeter bolig i Risskov er på 12 måneder steget fra 539 kroner til 1.400 kroner.

Det betyder, at der ikke går længe, før vi får et prisfald på det lokale boligmarked at se.

- Når mæglerne vurderer, at markedet er vendt, ser vi udbudsprisen blive sat ned. Det tager lidt tid at erkende, men udbuddet af boliger stiger, liggetiden bliver længere, og sælger risikerer at stå med to huslejer. Da bliver priserne sat ned, og det er vist ret sikkert at sige, at vi går ind i en periode med prisfald. Spørgsmålet er, hvor stort det bliver, siger Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter.

I artiklen kommer Curt Liliegreen og Mikkel Høegh, som er boligøkonom i Jyske Bank, med deres gode råd til dig, der enten pønser på at købe eller sælge en bolig i Vejlby-Risskov.

Særligt med en boligtype bør du have is i maven, mens du virkelig bør overveje at skille dig af din ejerlejlighed snart, hvis du ejer sådan en.

Lille Vejlby-Risskov er ikke immun over for alt det, der sker i den store verden, og det ses nu også på det lokale boligmarked. Afslagene i pris per kvadratmeter er mere end fordoblet det seneste år, markedet er bremset op, og snart vil vi opleve prisfald - ifølge to eksperter er spørgsmålet, hvor stort det bliver. De kommer her med deres bedste råd til, hvordan du skal gribe situationen an, hvis du enten overvejer at købe eller sælge et hus i Risskov.

Ryvangs Allé 32 i Risskov blev med afstand Aarhus' dyreste hus nogensinde, da det i juni blev handlet til en salgspris på 43.300.000 kroner.

Boligmarkedet boomer, kunne man jo driste sig til at tro på den baggrund, men nu er monstrøse strandvejsvillaer med havudsigt og fem badeværelser ikke dækkende for det generelle boligmarked i Vejlby-Risskov. Det er i stedet bremset op, viser lokale tal fra Boligsiden.

Hvor der i august sidste år blev givet et afslag per kvadratmeter solgt bolig i Risskov på 539 kroner, var tallet for samme måned i år steget til 1.400 kroner.  Det svarer til, at der blev givet et afslag på knap 200.000 kroner for et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter.

- Vi er på det stadie i boligmarkedets cyklus, hvor antallet af hushandler begynder at falde. Forbrugerne er mistrøstige over udviklingen, mens bankerne er mere tilbageholdende med kreditgivningen, siger Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter.

- Det betyder, at der er færre købere på markedet, og så er sælgerne mere tilbøjelige til at give afslag i prisen, når der endelig er en fremvisning på boligen.

Udbudsprisen på boliger i Risskov er dog stadig høj. Curt Liliegreen vurderer dog, at det formentlig kun er et spørgsmål om tid, før vi begynder at se faldende huspriser i området.

- Når mæglerne vurderer, at markedet er vendt, ser vi udbudsprisen blive sat ned. Det tager lidt tid at erkende, men udbuddet af boliger stiger, liggetiden bliver længere, og sælger risikerer at stå med to huslejer. Da bliver priserne sat ned, og det er vist ret sikkert at sige, at vi går ind i en periode med prisfald. Spørgsmålet er, hvor stort det bliver, siger Curt Liliegreen.

Finansministeriet forventer et fald på op mod fem procent, men det reelle fald kan blive meget større, hvis inflationen fortsætter med at stige. Den gode nyhed er, at de store centralbanker i øjeblikket har en forventning om, at den atter vil dale inden for en årrække, men det er præget af usikkerhed.

Betyder krigen i Ukraine, at gasforsyningen bliver lukket, kan det medføre nulvækst i EU-landene med mulig recession og en stigende arbejdsløshed som resultat deraf.

- De finansielle markeder hader usikkerhed, og du kan desværre ikke kloge dig på, hvad der foregår i Vladimir Putins hoved. Ender renten med at stige endnu mere på grund af inflationen, så er boligmarkedet solgt, siger Curt Liliegreen.

Så hvordan skal du, der måske pønser på at købe eller sælge et hus i Risskov forsøge at navigere i det nuværende boligmarked?  - Det forsøger Curt Liliegreen samt Mikkel Høegh, boligøkonom ved Jyske Bank, at give deres bedste bud på her.

Gode råd til dig, der overvejer at sælge din bolig

Beliggenhed er konge, mener Curt Liliegreen - også selvom du ikke nødvendigvis ejer en stor strandvejsvilla på Ryvangs Allé. Så er du den heldige ejer af et godt hus på en god grund i Risskov, kan du bedre have is i maven under et hussalg. For din ejendoms værdi bør ikke brase sammen om ørerne på dig.

- En køber kan altid ændre køkken, bad og energimærkningen, men du kan ikke bare flytte huset. Dit postnummer, afstand til vejstøj, kvaliteten af skolerne i området spiller en stor rolle, men også på et mikroplan: Hvor ligger huset på grunden, er der sol på terrassen. Forhold, du ikke kan ændre på spiller også en rolle, siger Curt Liliegreen.

I Risskov er det ikke atypisk, at du ser ældre villaer blive opkøbt, revet ned og i stedet erstattet med arkitekttegnet liebhaveri. Men den udvikling kan næsten være en fordel for alle husejerene i eksempelvis Ellevangskvarteret eller Hedevejskvarteret, hvis boliger efterhånden har en del år på bagen.

- Ældre patriciervillaer har også en herlighedsværdi og en stemning, og i takt med at der bliver færre af dem, så har de også en knaphedsfaktor. Ejede jeg sådan et hus, ville jeg også være forsigtig med at slå af i prisen, for markedet skal nok vende sig igen, og der kommer ikke flere patriciervillaer i Risskov, siger Curt Liliegreen.

Men både han og boligøkonom ved Jyske Bank, Mikkel Høegh, er enige om, at det ikke giver mening at vente med at sætte sit hus til salg, hvis man bare står og vil videre nu.

- Det er svært at sige, om det her er det rigtige tidspunkt at sælge på. Som udgangspunkt synes jeg, at man skal købe og sælge efter behov, og har dit behov ændret sig, så bør man flytte sig frem for at spekulere i en hurtig og kortsigtet gevinst, siger Mikkel Høegh, der suppleres af Curt Liliegreen:

- Skal du have et nyt hus, så falder prisen på det formentlig også, men undlad at blive grebet af panik, for så ender det altid galt, og man ender med at sælge alt for billigt. Gør dig selv kold, og så kan du overveje, om det giver mening at sælge dit hus for så at flytte i en lejebolig, mens du ser markedet an. Alt peger på, at du måske vil kunne købe noget nyt billigere om et års tid, men der er jo altid en risiko for, at markedet i stedet stiger i mellemtiden.

Der er til gengæld en god chance for, at prisen på lejligheder i Risskov og resten af landet vil dale inden for få år. Grundværdien på lejligheder har været sat kunstigt lavt, men når de nye ejendomsvurderinger træder i kraft 1. januar 2024, får de et ordentligt hak opad.

Samtidig vil den nye skattereform betyde, at den såkaldte "skatterabat" til lejlighedskøbere forsvinder. Dert vil følge Curt Liliegreen kunne medføre et prisfald på mellem 5-10 procent. Derfor ville det måske være værd at overveje, om nu var det rigtige tidspunkt at skille sig af med sin ejerlejlighed.

- Det ville måske være en god ide at sælge sin lejlighed inden 1. januar 2024. Særligt nu, hvor man endnu kan ride på den bølge af prisstigninger, som man har oplevet under corona. Men igen, jeg vil generelt nødigt råde folk til at spekulere for meget i det her - det er dumt at bruge sin bolig som investerings- eller spekulationsobjekt, siger Curt Liliegreen.

Gode råd til dig, der overvejer at købe bolig i Risskov

Tillykke til dig, der måske er vokset ud af lejligheden i Risskov Brynet, Bindesbøll Byen eller langs Lystrupvej, og nu drømmer om at finde et hus i 8240 Risskov. Det er nemlig blevet købers marked.

- Det må man sige, at det er blevet, så nu er det køberne, der står med den lange ende i en prisforhandling. Sælgernes presses af, at udbuddet af boliger på markedet bliver større, mens køberne har sværere ved at låne samme summer som tidligere, siger Mikkel Høegh.

- Køberne kan nu sige, at hvis sælger vil af med sin bolig, så bliver det til den her pris. Det er et godt forhandlingsargument. For et år siden kunne sælger sige, at de bare ville finde sig en anden køber så, men i dag er det ikke sikkert, at der er en anden køber.

For et år siden var udbuddet af boliger til salg på markedet historisk lavt. Nu vokser det, men ifølge Curt Liliegreen kan man med fordel væbne sig med tålmodighed, hvis man går og leger med tanken om at købe et hus.

- Det er altid rart at have flere boliger at vælge imellem, og det stiger hele tiden i øjeblikket. Derfor kunne du med fordel vente et halvt års tid endnu, for nok er udbuddet steget, men jeg synes ikke, det er blevet stort nok endnu, siger Curt Liliegreen.

- Tiden arbejder for dig som køber, og det kommer i hvert fald ikke til at vende det næste års tid. Men når du beslutter, at tiden er inde, så skal du byde under udbudsprisen. Hav gerne et godt argument i baghånden at binde buddet op på. Byder du på et hus med dårlig energistandard, kunne det være et springbræt til at få sænket prisen.

Et huskøb er ofte baseret på følelser, men ideelt set skal du være så stoisk som muligt, mener Curt Liliegreen.

- Det er vigtigt at have is i maven. Det kan godt være, at huset bliver handlet til en anden side, fordi du har budt under udbudsprisen, men så må du acceptere det og sige til dig, at der snart kommer endnu flere huse til salg snart, siger direktøren for Boligøkonomisk Videncenter.