Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Foto: Jens Thaysen

Året, der ændrede alt i Vejlby-Risskov

Hollywood gjorde, som Hollywood nu engang gør og lavede den bombastiske og meget amerikanske katastrofefilm 2012 baseret på blandt andet Maya-civilisationens tro på, at apokalypsen eller en stor transformerende begivenhed ville indtræffe i netop det årstal, som filmen er opkaldt efter.

Heldigvis gik jorden ikke under for et årti siden. Risskov står stadig, men skulle man lave en tilsvarende blockbuster-film for bydelen, skulle den hedde 2017. Det var nemlig i dette årstal, at der for alvor begyndte at ske store ændringer og omdannelser lokalt.

Her begyndte de mange byudviklingsprojekter for alvor at tage fart, og med de mange boliger er der fulgt tusindvis af nye indbyggere i Vejlby-Risskov. Tit har jeg spurgt mig selv, hvad det reelle indbyggertal i postnumret reelt er anno 2022, for internettet kommer med mange forskellige bud, men hvad er egentligt det mest korrekte?

Dét og meget mere kan du blive klogere på i dagens første artikel, hvor vi tager et dyk ned i dataene for at blive klogere på alt fra, hvor mange vi er, til hvor mange vi bliver samt antallet af boliger, priserne på disse - og hvad din nabo egentlig tjener.

Vejlby-Risskov i tal, kan du kalde det, og det skulle gerne give dig det forkromede overblik over udviklingen, så du bedre kan forholde dig til den.

At være mangemilliardær er noget, de fleste af os dødelige kan have svært ved at forholde sig til, men jeg læste for nyligt et interview med Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, hvori han omtalte sin byggeglade farfar.

Gustav Holch Povlsen hed han, og han ligger i dag begravet på Vejlby Kirkegård. Han var ikke stenrig som sin sønnesøn, men han var rig på indflydelse og byggede som socialinspektør i den hedengangne Vejlby-Risskov Kommune alt fra børneinstitutioner til plejehjem til kirker.

Jeg vil vove den påstand, at du nærmest ikke kan begive dig udenfor din dør og gå fem minutter uden ikke at støde på en bygning, som Gustav Holch Povlsen stod bag. Derfor er han den første person i en serie om de personer, som har været med til at forme det Vejlby-Risskov, som vi kender i dag.

Og så slutter vi på Agerbæksvej, hvor to klagesager snart nærmer sig sin afslutning - og måske en ny begyndelse. Klagemyndigheden Planklagenævnet er lige på trapperne med sine afgørelser i sagerne vedrørende to omstridte lokalplaner på vejen.

Får de lokale aktører, som har klaget om kommunens behandling af de to lokalplaner, medhold, skal processen gå om og starte forfra. Men finder klagemyndigheden ikke, at Aarhus Kommune har handlet i strid med loven, så kan naboerne godt begynde at forberede sig på at skulle vænne sig til larmen fra byggerierne.

Det var alt fra mig i denne omgang. Jeg holder egentlig ferie, men har lige taget en hurtig afstikker for at forfatte denne tekst.

Skriver eller ringer du til mig på krkie@risskovliv.dk eller 20906277, så tager jeg også en afstikker for at besvare din feedback eller tip til en historie.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Foto: Datawrapper, Kristoffer Krogh Kiesbye, Jens Thaysen

Risskov i Tal: Hvor mange borgere er vi nu, hvad tjener din nabo, og hvordan klarer skolerne sig?

Ser man bort fra Midtbyen, er der intet sted i Aarhus Kommune, hvor befolkningstilvæksten har været ligeså stor som i Vejlby-Risskov over de seneste år.

Udviklingen sker så hastigt, at det kan være svært at følge med. Derfor er vi dykket ned i dataene for at give dig det forkromede overblik, som forhåbentligt gør dig klogere på din bydel, som den ser ud i dag - og i fremtiden.

For hvor mange indbyggere bor der nu i Vejlby-Risskov, og hvad siger prognoserne egentlig? Hvilke typer boliger bliver der bygget flest af, hvad koster et hus, og hvad tjener din nabo?

Få svaret her, med de friskeste tal vi har kunnet opstøve.

Vi bliver stadig flere borgere i Vejlby-Risskov, men hvor mange er vi egentlig nu, og hvordan ser befolkningstallet ud om 10 år? - Dét og meget mere får du overblikket over her, hvor RisskovLIV er dykket ned i dataene, så du slipper.

Hvor mange mennesker bor der egentlig i Vejlby-Risskov nu, efter det ene store byudviklingsprojekt efter det andet til stadighed skyder op forskellige steder i postnummeret?

Det spørgsmål har jeg stillet mig selv et utal af gange uden at kunne finde frem til et endegyldigt svar.

Søger man svaret på Wikipedia, får man at vide, at der bor 27.516 borgere i bydelen, men det holder altså ikke helt. Nu er jeg i stedet rustet med de nyeste tal fra blandt andre Aarhus Kommune, så du forhåbentligt kan blive klogere på dit lokalområde.

Derfor kigger vi også på befolkningsprognosen og skoleprognosen, ligesom vi gennemgår eksempelvis indkomstniveauet, folkeskole-karaktererne samt stemmefordelingen fra sidste Folketingsvalg.

Befolkningsboom anno 2017

"Den største befolkningstilvækst sker i Midtbyen og Vejlby-Risskov," konkluderede en kommunal rapport fra 2019, der afdækkede behovet for udbygning af de eksisterende idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune.

Den konklusion var såre sand. Mellem 2012 og 2016 voksede befolkningstallet i 8240 Risskov kun med omkring 600 ekstra 'risskovere', men i 2017 starter eksplosionen, i takt med at boligerne i blandt andet Risskov Brynet bliver bygget færdigt.

I januar 2017 boede der 25.584 personer i Vejlby-Risskov. Fem år senere var det tal ved årsskiftet steget til 30.925.

Stigningen fortsætter

30.925 var altså antallet af borgere, der boede i Vejlby-Risskov ved årsskiftet, men ifølge prognoserne bliver vi endnu flere.

Aarhus Kommunes befolkningsprognose er delt op på skoledistrikter, men det er desværre ikke muligt at medregne Vorrevangskolens distrikt, da det kun er en del af det, der har hjemme i postnummer 8240.

Men kigger man i den kommunale spåkugle, vil befolkningstallet formentlig stige med 43 procent i Strandskolens skoledistrikt frem til 2032. Ved Risskov Skole og Ellevangskolen vil befolkningstallet ifølge prognosen stige med henholdsvis 17,6 procent og 10,9 procent.

Sikke et byggeboom

Hvem kom først? Hønen eller ægget, boligen eller borgeren?

De mange nye borgere i postnummeret skal jo bo et sted, men det er ikke boligmasse eller tag over hovedet, der mangler. På byggefronten ser vi også en massiv vækst, som - ligesom befolkningstallet - tager fart omkring 2017.

Ved indgangen til 2017 var der 11.951 boliger i Vejlby-Risskov. Da nytårskrudtet havde lagt sig til dette kalenderår, var tallet steget til 15.908.

Dykker man ned i tallene, er det særligt antallet af nye private lejeboliger, der udgør den største stigning, men det er værd at bemærke, at der også bliver bygget ejerlejligheder.

Kigger vi på 2020, blev der eksempelvis opført 599 private lejeboliger, 243 ejerlejligheder samt 117 almene boliger i området.

Foto: Aarhus Kommune

Det koster knaster at bo i Vejlby-Risskov

Decideret himmelflugt er det måske ikke, men gennem det seneste årti er boligpriserne i Vejlby-Risskov kun gået én vej - opad.

Nu må vi se, hvordan det lokale boligmarked udvikler sig på baggrund af begivenhederne i den store verden. Det er dog ikke længe siden, at RisskovLIV kunne beskrive, hvordan det endnu ikke for alvor var påvirket af hverken inflation eller stigende renter.

Ifølge Boligsiden.dk var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en bolig i Risskov på 42.443 kroner den 3. juni 2021.

Herunder kan du se kvadratmeterprisen efter sogn pr. 1. januar 2021.

Jyllands rigeste sogn ligger i Vejlby-Risskov

Risskov Sogn er Jyllands rigeste. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Sammenligner man med Jyllands fattigste sogn, Gellerup, hvor en beskæftiget voksen i gennemsnit tjener 331.821 kroner før skat, tjener den gennemsnitlige beskæftigede i Risskov Sogn lige knap en million om året - helt præcist 988.884 kroner.

Det er også markant højere end i Ellevang og Vejlby Sogn, hvor den gennemsnitlige indkomst for beskæftigede er på henholdsvis 515.562 samt 510.876 kroner.

Du kan bruge kortet fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd herunder til at blive klogere på forskellene i indkomst fra sogn til sogn.

Folkeskoler klarer sig bedre end landsgennemsnittet

Hovederne er skruet godt på skolebørnene i Vejlby-Risskov, eller lærerne er dygtige - måske en kombination. Fælles for både Ellevangskolen, Risskov Skole og Strandskolen er, at afgangseleverne i 9. klasse klarer sig bedre end landsgennemsnittet.

Der er fem bundne prøver: En skriftlig og mundtlig prøve i dansk, en skriftlig prøve i matematik, en mundtlig prøve i engelsk og en fælles mundtlig prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

På landsplan scorer folkeskoleeleverne i gennemsnit 8,0 i disse prøver. På de tre skoler i Vejlby-Risskov er gennemsnittet mellem 8,5 og 8,9.

Det er dog værd at bide mærke i den socioøkonomiske reference, som Børne- og Undervisningsministeriet også skeler til. Her klarer skolerne sig "på niveau" med andre skoler landet over med elever fra samme baggrund.

Karakterer på Ellevangskolen:

Foto: Børne- og Undervisningsministeriet

Karakterer på Risskov Skole:

Foto: Børne- og Undervisningsministeriet

Karakterer på Strandskolen:

Foto: Børne- og Undervisningsministeriet


Pladsproblemer på skolerne - og hvad med daginstitutionerne?

Det siger sig selv, at flere borgere også vil medføre et øget antal skoleelever, men man kan måske diskutere, om byrådet i Aarhus Kommune har udvist rettidig omhu og sørget for, at der er plads til de stadig flere skolebørn.

Risskov Skole har ifølge kommunens egne opgørelser et ud- eller ombygningsbehov på 12 undervisningslokaler frem mod 2032. For Strandskolen er tallet 11, hvor man eksempelvis også står og mangler seks ekstra lokaler til SFO for skolens børn. Ellevangskolen har foreløbigt plads nok.

I grafen herunder kan du se skoleprognosens forventede stigning i antal skolebørn, der ligger til grund for udbygningsbehovet på skolerne i postnummeret.

Kriminalitet i Risskov

Man må jo bare konstatere, at kriminalitet også forekommer i Vejlby-Risskov. Undertegnede kan tage fejl, men mig bekendt er der ikke sket nogle drab i postnummer 8240 siden 2009, da den 46-årige sygeplejerske Lisbet Nielsen blev myrdet af sin kæreste.

Samtidig kan man glæde sig over, at antallet af indbrud gennem en årrække har været dalende, hvilket måske er en positiv afledning af coronapandemien.

Risskov og Vejlby stemmer forskelligt

Kommer det bag på dig, at Vejlby stemmer mere rødt end Risskov? Kigger man på stemmefordelingen fra sidste folketingsvalg i 2019, blev Socialdemokratiet det største parti ved valgstederne i Vejlby Risskov Hallen samt Ellevangskolen.

Ved Bellevuehallen satte flest mennesker deres kryds ud for Venstre, mens Det Konservative Folkeparti også høstede markant flere stemmer, jo tættere på vandet i Risskov man kom.

Radikale Venstre havde et godt folketingsvalg ved samtlige valgsteder i 8240. Lidt spøjst er det dog, at de fik færrest stemmer fra den gamle "Magister-Ghetto" i Ellevangkvarteret.

Gustav Holch Povlsen ser du siddende i midten på nederste række. Vejlby Menighedsråd ca. 1990. Foto: Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv

Store personer i Vejlby-Risskovs historie #1: Farfaren til en af Danmarks rigeste mænd byggede stort og småt for bydelens småfolk

Holch Povlsen er med garanti et efternavn, der ringer en klokke hos de fleste, men siger Gustav Holch Povlsen dig også noget?

Modsat sit barn og barnebarn var han ikke mangemilliardær eller noget almenkendt navn på landsplan, men som socialinspektør i Vejlby-Risskov Kommune var han rig på indflydelse. Den brugte han i den gode sags tjeneste til at give ældre og de mindre bemidlede tag over hovedet.

- Så han arbejdede gerne med socialdemokrater om at bygge andelsboliger. Han byggede også børnehaver og plejehjem som Fortegården og Vikærgården. Han byggede, og han byggede, og han byggede, fortæller Jens Ole Henriksen, der var præst i Vejlby Sogn og ven af Gustav Holch Povlsen.

Veri Centret, Veri Parken og en række kirker i lokalområdet var han også bygherre for. Så stort et aftryk har han sat, at jeg vil vove den påstand, at du ikke kan gå langt i lokalområdet uden at støde på en bygning, som Gustav Holch Povlsen står bag.

Dette er første afsnit i en serie om en række af de personer, der har præget og formet Vejlby-Risskov til den bydel, vi kender i dag.

Gustav Holch Povlsen er måske ikke nær så velkendt som sønnen Bestseller-stifteren Troels Holch Povlsen og Danmarks måske rigeste mand, barnebarnet Anders Holch Povlsen, men få personer har haft større indflydelse på det Vejlby-Risskov, du kender i dag.

Medmindre du har levet under en sten, ved du, hvem Anders Holch Povlsen er.

Bestseller-ejeren er god for en formue på et eksorbitant milliardbeløb, og hans velkendte navn florerer altid nær topplaceringerne over Danmarks rigeste personer.

Men ringer navnet Gustav Holch Povlsen nogle klokker? Anders' farfar er måske ikke nogen almenkendt person, men han var rig på indflydelse og har om nogen været med til at forme Vejlby-Risskov, som vi kender bydelen i dag.

Vi bærer ikke hans tøj til daglig, men tager du en rask travetur i bydelen, kan du ikke undgå at få øje på en bygning, som Gustav Holch Povlsen har været med til at opføre. I flæng kan nævnes Fortegården, Veri Parken og en lang række daginstitutioner i området.

En arbejdsom herre der – som socialinspektør i Vejlby-Risskov Kommune såvel som formand for menighedsrådet i Vejlby Sogn – fik kirkeklokkerne til at bimle og sørgede for, at samfundets fattigste fik tag over hovedet.

Hvad drev ham? Se, det har selv Jens Ole Henriksen, præsten i Vejlby mellem 1976 og 2012 og nær ven af Gustav Holch Povlsen, svært ved at besvare.

- Det må du ikke spørge mig om, for jeg har aldrig spurgt ham, og han havde heller ikke villet ytre sig om det. Han var en praktisk mand, der greb tingene praktisk an, og han lod sig ikke præge af politik. Han vidste, at folk med sociale problemer havde brug for et ordentligt sted at bo, siger Jens Ole Henriksen og tilføjer:

- Så han arbejdede gerne med socialdemokrater om at bygge andelsboliger. Han byggede også børnehaver og plejehjem som Fortegården og Vikærgården. Han byggede, og han byggede, og han byggede.

Holch Povlsen-slægten bor stadig i Vejlby-Risskov

Gustav Holch Povlsen var ellers Venstre-mand, og han blev født i Venstre-land. I 1915 blev han sat i verden i Brande, og efter endt skolegang blev han ansat som elev i Brande Kommune. I 1942 bragte en jobmulighed som fuldmægtig i den nu hedengangne Vejlby-Risskov Kommune ham til.

Siden blev han forfremmet til socialinspektør, og tog så arbejdet med at spænde det sociale sikkerhedsnet ud for de mindst bemidlede i Vejlby og på Fedet.

For nu skruer vi til gengæld ned for tempoet og tager en tur til vielse på Vikærsvej. For ifølge Stiftens avisarkiv stod der den 4. december 1948 et bryllup mellem kontorassistent Frk. Emily Mørk Jørgensen og socialfuldmægtig Gustav Holch Povlsen.

Sammen fik de børnene Lisbeth og Troels, men seks år senere var det en anderledes trist tekst, der blev trykt i avisen den 6. februar 1954 - en dødsannonce:

"Min kære hustru, vor gode mor, min elskede datter, Emily Holch Povlsen, døde den 1. februar."

Enkemanden Gustav Holch Povlsen blev senere genviet med Vejlby'eren Ragna, hvem han fik datteren Bodil med. Hun bor i Risskov i dag, ligesom Lisbeth Holch Povlsen også skulle bo i nærområdet. Fysisk lever Holch Povlsen-slægten altså også videre i Vejlby-Risskov.

Gustav Holch Povlsens søn, Troels Holch Povlsen, åbnede i 1975 sin første tøjforretning i Ringkøbing. Den virksomhed voksede sig sidenhen til Danmarks største modetøjskoncern Bestseller. Billedet er fra 1994. Foto: Steen Jacobsen/Ritzau Scanpix

Medarbejderne forgudede ham

Men det var som bekendt som socialinspektør, at Gustav Holch Povlsen skrev sig ind i lokalhistorien. I dag er Vejlby-Risskov måske kendt som et velhavende område, men landet lå anderledes dengang. Der var rigeligt at tage fat i.

- Socialområdet var stort, og det voksede og voksede. I Vejlby var der masser småfolk, og det var der sådan set også nede på Fedet dengang, så han var meget involveret i samarbejdet om de sociale boligbyggerier i området ved Dybbølvej og Tranekærsvej, som boligforeningerne ledet af socialdemokrater stod for, fortæller Jens Ole Henriksen.

- Dem havde Holch Povlsen intet imod, men han mente nu nok, at han også kunne bygge sine egne. Det kulminerede i, at han blev bygherre for Veri Parken ved Tjelevej, hvor han sidenhen placerede socialforvaltningen.

Sådan så Fortegården ud efter sin opførelse i 1958. Foto: Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv

I 1958 så eksempelvis også Fortegården dagens lys, og han fortsatte ufortrødent med at bygge nyt gennem 60'erne og 70'erne.

- Hans storhedstid var i 60'erne og 70'erne, hvor jeg møder ham for første gang. Der havde han virkelig gang i byggeriet af almene boliger og Veri Centret. Det har været noget af et arbejde, for han slap ikke taget i institutionerne, han byggede, fortæller Jens Ole Henriksen og fortsætter:

- Han ansatte selv lederne og blev ved med at være deres chef, og de forgudede ham i øvrigt også, for han blev ved med at knokle for at give dem de optimale forhold.

Bygherre for kirken

Noget Babelstårn fik Gustav Holch Povlsen aldrig opført i Vejlby-Risskov, men han blev også til bygherre for Vor Herre.

Gennem sit virke for socialforvaltningen havde han knyttet sig til bydelen, så da han blev opfordret til det, faldt det ham naturligt at gå ind i menighedsrådet. Hurtigt blev han formand, og her viste han sig også at have umådeligt store evner – ikke så meget på den åndelige front, men på den praktiske.

- Det åndelige blandede han sig ikke i. Han havde et afslappet forhold til gudstjenester og var grundtvigsk præget, så i praksis var han ganske ufrom, siger Jens Ole Henriksen grinende.

- Men han havde stor respekt for det, der foregik i kirken, men gik mere op i det, der også er fantastisk vigtigt: Kirkens liv og at kirkens rammer er gode.

Rammerne haltede i takt med, at flere og flere mennesker flyttede til Vejlby-Risskov. Kirkegårdene ved Vejlby Kirke og Risskov Kirke kunne ikke følge trop.

- Så byggede han Ellevangkirken, for indbyggerne i Vejlby Vænge og villakvarterne ved Ellevang skulle jo også kunne gå i kirke. Tilsvarende byggede han også Skelager Kirken, da Nyringen og Næringen stod og manglede én, fortæller Jens Ole Henriksen.

Ellevangkirken under sin opførelse i 1973. Arkitekterne er Friis og Moltke, hvem Gustav Holch Povlsen samarbejdede med om en lang række projekter i Vejlby-Risskov. Foto: Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv

En loyal chef - med én svaghed

Som formand for menighedsrådet var Gustav Holch Povlsen med til at ansætte Jens Ole Henriksen – først som kapellan og sidenhen som sognepræst for Vejlby Kirke.

- Jeg oplevede ham som en utroligt loyal medarbejder, selvom jeg aldrig var i tvivl om, at han bestemte i menighedsrådet, mens jeg vice versa stod for det åndelige, uden at han blandede sig, siger Jens Ole Henriksen.

- Vi blev venner, og jeg mærkede altid hans støtte. Det var ikke fordi, vi rendte sammen hele tiden, men når han samlede venner og familie, var min kone og jeg altid med.

Den opbakning mærkede Gustav Holch Povlsens ansatte i Aarhus Kommune også altid. Ved kommunesammenlægningen i 1970 fortsatte han i en stilling som afdelingschef for socialforvaltningen i den nye storkommune.

Her fortsatte han, hvor han slap i Vejlby-Risskov Kommune. Gennem 70'erne stod han for den meget omfattende udbygning af daginstitutionsområdet samt ældreplejen, og i den periode var Aarhus Kommune uden sammenligning landet største bygherre. Sådan fortsatte han frem til sin pension i 1981.

25 år senere i 2006 døde Gustav Holch Povlsen. I den anledning skrev daværende socialdirektør John Lysholm Jepsen, der tidligere havde haft Holch Povlsen som sin chef, et mindeord i Århus Stiftstidende.

- Han så sine folk an. Ind imellem kunne hans lidt bryske facon virke skræmmende på dem, der ikke kendte ham. Men der gik ikke lang tid, før man oplevede ham som et humoristisk, klogt og meget vidende menneske. I forhold til sine medarbejdere gav han altid opbakning og støtte, og han var ligeledes et varmt og engageret menneske, der var optaget af sine ansattes trivsel, skrev John Lysholm Jepsen.

Du kan læse mindeordet om Gustav Holch Povlsen i sin helhed her. Foto: Århus Stiftstidende

Sådan husker Jens Ole Henriksen også sin afdøde ven.

- Han var stille, og så var han umådelig rar. Jeg har aldrig selv set det, men han kunne vist godt skælde ud, men han var et rart og meget beslutsomt menneske, fortæller Jens Ole Henriksen og afslutter:

- Han havde måske den svaghed, at han bestemte alt. Han involverede ikke altid folk i det, han foretog sig, men foretrak at gøre det selv. Det kan jo både være positivt og negativt, for hvor om alting er, så gjorde han det jo meget godt selv.

Planklagenævnet kommer med sin afgørelse i klagesagerne over to store lokalplaner på Agerbæksvej. Her ses klargøringen til byggeriet i lokalplan 1125 med Risskov Efterskole i baggrunden. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Afgørelsen falder snart:  Hvis Aarhus Kommune har handlet ulovligt, kan det fælde to store lokalplaner i Risskov

Det sidste kapitel for to omstridte lokalplaner på Agerbæksvej var ikke skrevet, da byrådet i Aarhus Kommune vedtog dem før kommunalvalget sidste år.

En række lokale borgere og aktører klagede til Planklagenævnet over kommunens sagsbehandling, og klagemyndigheden står nu snart klar med en afgørelse, der har potentialet til at ophæve de to lokalplaner.

- Vi håber på, at lokalplanerne bliver ophævet, så vi i stedet kan starte en proces, der er baseret på ægte dialog - i stedet for en plan der er lavet, før borgerne overhovedet kommer ind i billedet, siger Eva Kläning, der har forfattet klagesagerne, til RisskovLIV.

En række huse langs Vestre Strandallé er blevet revet ned, men byggeriet er ikke startet. Fælles for begge bygherrer er, at de også afventer dommene, før de går i jorden.

I tilfælde af at Planklagenævnet giver de klagende borgere medhold, har Thybo Ejendomsudvikling, der i dag har overtaget det ene byggeprojekt, taget sine forholdsregler.

- Vi springer ikke fra som køber, men vi har en klausul og en plan i samarbejde med Bricks og en række andre aktører, hvis udfaldet skulle gå imod Aarhus Kommune, siger Rasmus Kjær, der er direktør for Thybo Ejendomsudvikling.

Planklagenævnet tager snart stilling til klagerne fra en række lokale Risskov-aktører over to omstridte byggeprojekter på Agerbæksvej. Eva Kläning, der har forfattet klagerne, håber på at få medhold, men selvom hun betragter oddsene som små, har hun hidtil haft held med at få sat en stopper for de to byggerier.

Har Aarhus Kommune begået så graverende fejl i sagsbehandlingen af to omdiskuterede lokalplaner på Agerbæksvej, at de bliver ophævet, og hele processen skal gå om?

Det får vi svar på til august og igen til september, når Planklagenævnet kommer med sin afgørelse i klagesagerne for lokalplanerne 1125 og 1130.

Trods stor modstand og et væld af indsigelser blev de to lokalplaner vedtaget af byrådet i Aarhus Kommune i september sidste år, men selvom de folkevalgte tomlede op for de to omfattende byggeprojekter, nægtede blandt andet Vejlby Risskov Grundejerforeningen, Eva Kläning og en række andre aktører at begrave stridsøksen.

Derfor klagede de til Planklagenævnet over kommunens sagsbehandling - blandt andet udregningen af bebyggelsesprocenten, manglende helhedsbetragtninger og det de betragter som en "proforma høring" omkring salget af et areal reserveret til opførelsen af et dagtilbud mellem kommunen og den daværende bygherre Bricks.

Om klagerne har en sag, bliver vi nu snart klogere på. Eva Kläning håber ikke overraskende på at få medhold i sin klage.

- Vi håber på, at lokalplanerne bliver ophævet, så vi i stedet kan starte en proces, der er baseret på ægte dialog - i stedet for en plan der er lavet, før borgerne overhovedet kommer ind i billedet, siger Eva Kläning til RisskovLIV.

Borgere har fået medhold før

I april sidste år fældede Planklagenævnet en lokalplan på Randersvej, fordi Aarhus Kommune havde udregnet bebyggelsesprocenten for byggeprojektet på ulovlig vis.

Det kan altså lade sig gøre at vinde over kommunen, men det er David mod Goliat, og Eva Kläning, der har forfattet klagerne til Planklagenævnet, er ikke jurist. Men uanset afgørelsen, som klagemyndigheden måtte træffe, er hun tilfreds med at få sat de to lokalplaner på dagsordenen igen.

- Jeg tænker ikke, at oddsene er i vores favør, men nu får vi debatten igen, ligesom processen bliver belyst af en uafhængig instans, siger Eva Kläning og tilføjer:

- Selvfølgelig håber jeg, at vi får medhold i et eller flere klagepunkter, men om ikke andet får vi svar på nogle af de dele af sagsbehandlingen, der har hersket uklarhed om. Det her er også en måde at få svar på, nu hvor en anden myndighed tager stilling til, om processen er okay.

Sammen med de andre lokale aktører forsøgte hun med klagerne til Planklagenævnet at få sat en midlertidig stopper for de to byggeprojekter, mens klagemyndigheden tog stilling til sagerne. Planklagenævnet valgte dog at give afslag på borgernes anmodning om at tillægge klagen opsættende virkning.

Satte en stopper for byggeriet

Indirekte fik klagerne dog delvist den ønskede effekt. AG Gruppen, hvem det ikke har været muligt at få kontakt til grundet ferie, har endnu ikke påbegyndt arbejdet med lokalplan 1130, fordi man afventer Planklagenævnets dom.

På den modsatte side af Agerbæksvej og ned langs Vestre Strandallé har Thybo Ejendomsudvikling, der står til at overtage byggeprojektet i lokalplan 1125, dog revet en række bygninger ned - men her er første spadestik til byggeriet heller ikke taget.

- Klargøringen til byggeriet er begyndt, og bygningerne skulle væk uanset, men vi har brug for afgørelsen fra Planklagenævnet. Skulle der være noget i klagen, tilpasser vi projektet, siger  Rasmus Kjær, direktør for Thybo Ejendomsudvikling.

Han hæfter sig ved, at klagerne er rettet mod kommunens sagsbehandling og ikke selve projektet, men han ærgrer sig over sagsbehandlingstiden.

- Det er noget bøvl, som forsinker og kan betyde en tilvænning af projektet, men vores holdning er, at det er alles ret at klage, hvis man er uenig. Det er bare ærgerligt for alle parter, at sagsbehandlingstiden er så lang, siger Rasmus Kjær og tilføjer:

- Det er svært for os at kigge ind i de kommunale processer og vurdere, hvorvidt der er foregået noget forkert eller ej. Det vælger vi at tro, at der ikke er.

Planen for det værste scenarie er lagt

Egentlig var det Bricks Ejendomme med Martin Busk i spidsen, der startede lokalplansprocessen for 1125, men ifølge Rasmus Kjær har Thybo Ejendomsudvikling været involveret i projektet fra en position på sidelinjen.

I maj kunne JP Aarhus berette, at Bricks Ejendomme havde solgt projektet til Thybo Ejendomsudvikling. Den endelige overtagelse finder dog først sted, når Planklagenævnets afgørelse er faldet, fortæller Rasmus Kjær.

Og skulle Eva Kläning og de lokale aktører få medhold i, at Aarhus Kommune har begået fejl i sagsbehandlingen af lokalplan 1125, har Thybo Ejendomsudvikling en plan i samarbejde med Bricks Ejendomme samt en række slutkøbere af projektet.

- Vi springer ikke fra som køber, men vi har en klausul og en plan i samarbejde med Bricks og en række andre aktører, hvis udfaldet skulle gå imod Aarhus Kommune, siger Rasmus Kjær og fortsætter:

- Så må vi kigge på den, hvis det bliver relevant.