Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Aarhus Kommune har taget alle kneb i brug mod to grundejere i Risskov, som ellers har fået Planklagenævnets ord for, at der ikke er et forbud, der forhindrer dem i at udstykke sine grunde. Foto: Jens Thaysen

Kommunen kæmper med alle kneb mod grundejere i Risskov

For et halvt år siden havde overogundergeneral­krigskommandør­sergenten i hjemmet, min kæreste, givet mig udgangstilladelse. Det skulle fejres, så der stod jeg i røg og damp som en anden Kong Christian på Beefeater Pub i Veri Centret og drak dus med en gammel kammerat fra Risskov Gymnasium.

Han lever i dag et liv i sus og dus med dyre restaurantbesøg og gyldne dråber, for han er nemlig kommet til muffen ved at udstykke sin gamle familiegård i Sabro. Det nummer er svært at efterligne i Vejlby-Risskov. Familiegårde har vi højst et fåtal af, og det er de færreste grunde i postnumret, der er store nok til, at man overhovedet kan anmode om at få dem udstykket.

Men Ryvangs Allé i Risskov er en undtagelse. Grundene er kæmpestore, og i en årrække har to grundejere på villavejen forsøgt at få lov til at udstykke dem. "No way, José" siger Aarhus Kommune og henviser til en gammel deklaration for vejen, som tidligere er blevet håndhævet som et forbud mod udstykning.

Men nu har Planklagenævnet sat Aarhus Kommune på plads. Deklarationen dur ikke, så nu har kommunen set sig nødsaget til at tage alle kneb i brug for at forhindre det. Tilbage står en frustreret grundejer på Ryvangs Allé og mener, der mangler proportionalitet i kommunens gøren og laden, når nu man giver tilladelse til mangt og meget andet nyt byggeri langs Nordre Strandvej i disse år.

Nyt er der også på skraldefronten. Grundejerforeningen Vejlby Fed og grundejerforeningen på Ternevej så gerne, at Aarhus Kommune tog et medansvar for at holde strandene i Risskov rene og fri for skrald, men der er åbenbart ikke penge i kommunekassen til, at man kan opsætte og tømme ekstra skraldespande. Men det kommer der måske. RisskovLIV har snakket med to byrådspolitikere, der er åbne for at se nærmere på muligheden.

I Tour'ens tegn skriver vi også lidt om cykler. Dem har Marzena Melsen nemlig indsamlet et utal af fra gavmilde lokale og skænket til ukrainske flygtninge, der nu kan komme rundt i det danske sommerland på de tohjulede.

Jeg har ingen Jørgen Leth-inspireret bonmot at slutte af på, men jeg ønsker dig medvind på cykelstien. Har du et tip, en historie eller et menneske, jeg bør skrive om, er du altid velkommen til at kontakte mig på krkie@risskovliv.dk eller 2090 6277.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Billede af Andreas Würtz Adamsen
Billede af skribentens underskrift Andreas Würtz Adamsen Journalist
Aarhus Kommune forsøger i den grad at forhindre to grundejere på Ryvangs Allé i at udstykke sine store grunde. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

To grundejere vil udstykke deres kæmpegrunde - men kommunen tager nye kneb i brug for at stikke en kæp i hjulet på planerne

Spørger du Aarhus Kommune, er de som udgangspunkt ikke interesseret i, at man udstykker sine massive grunde på Ryvangs Allé i Risskov, og i en årrække har man håndhævet et deklaration fra 1918 som forbud.

Men nu har to grundejere på vejen fået Planklagenævnets ord for, at deklarationen ikke er gyldig. Dermed burde Henrik Svendsen, som den ene grundejer hedder, kunne realisere sine planer om at udstykke sin og nabogrunden til at kunne huse én ekstra ejendom.

- Vi er ikke interesseret i etageboliger eller rækkehuse, som bryder med
ensartetheden i kvarteret. Folk plejer at se guld, når de ser grundstørrelserne på Ryvangs Allé, men vi vil bare gerne udstykke til en ejendom med udkørsel mod Nordre Strandvej, fortæller Henrik Svendsen til RisskovLIV.
Men den går ikke, siger Aarhus Kommune. Et nyt midlertidigt forbud er blevet nedlagt via en paragraf i Planloven, og nu arbejder Teknik og Miljø på et tillæg til lokalplanen, som skal forhindre udstykning permanent.
- Teknisk set er forbuddet faktisk kun gældende for de to grundejere på
Ryvangs Allé, så det gælder kun grundejerne, der har anmodet om udstykning, men i princippet kunne næsten alle på den ene side af vejen udstykke en ekstra grund. Det er det, vi forsøger at regulere med den
nye lokalplan, siger Torben Simonsen, der er kontorchef for Juridisk Service i Byggeri.

Udviklingen ærgrer Henrik Svendsen, der har svært ved at forstå, hvor kommunen kæmper med næb og kløer mod det, grundejeren betegner som "minimale ændringer".

- Se på, hvad der sker i den anden ende af Nordre Strandvej og
sammenlign det så med det, vi ønsker her. Det er jo minimalt. Vi laver en ny grund til en ny familie, der gerne vil bo herude, og det kan da kun være godt for området, siger han.

Planklagenævnet har givet to grundejere på Ryvangs Allé ret i, at de gerne må udstykke deres kæmpestore grunde, men Aarhus Kommune stritter imod. Hidtil har den nedlagt et midlertidigt forbud mod udstykning og arbejder nu på at gøre det permanent.

Lad os lege med tanken: Du har en enorm grund på mere end 1.800 kvadratmeter, som arealmæssigt sagtens kunne huse to ejendomme. Baghaven er så stor, at du aldrig bruger den til fulde, og arbejdet med at slå græs er en lidelsesproces. Tænk sig, hvis man kunne slippe for alt det hårde slid og samtidig tjene en god skilling ved at udstykke en del af grunden, så en ekstra familie kan få glæde af et hus i liebhaverkvarteret?

Ville du gøre det?

Det er cirka samme tankemønster, som Henrik Svendsen og hans nabo på Ryvangs Allé i Risskov har gjort sig - og nået frem til svaret "ja".

Sammen med sin nabo har han i en årrække haft en ønske om at udstykke sine baghaver, så de - med hans ord - danner en fodboldbane, der strækker sig fra Nordre Strandvej og parallelt nedad Ryvangs Allé. Her så han gerne et hus blive bygget med facade mod Nordre Strandvej.

- Vi er ikke interesseret i etageboliger eller rækkehuse, som bryder med ensartetheden i kvarteret. Folk plejer at se guld, når de ser grundstørrelserne på Ryvangs Allé, men vi vil bare gerne udstykke til en ejendom med udkørsel mod Nordre Strandvej, fortæller Henrik Svendsen til RisskovLIV.

Det er nogenlunde sådan her, at grundejerne på Ryvangs Allé havde håbet på at kunne udstykke sine grunde. Foto: Google My Maps

Men de har rendt hovedet mod muren, når de har forsøgt sig. Hidtil har Aarhus Kommune nemlig afvist med henvisning til en deklaration fra 1918 for villavejen, som burde forhindre udstykning af grundene.

Det gør den bare ikke. Efter klage fra grundejerne på Ryvangs Allé har Planklagenævnet vurderet, at formuleringen ikke forhindrer udstykning af grundene. Forbuddet er dermed ophævet, viser en aktindsigt, som RisskovLIV er i besiddelse af.

Den afgørelse betyder i praksis, at de to grundejere på Ryvangs Allé kunne udstykke deres grunde på livet løs, var det ikke fordi, at Aarhus Kommune havde gjort brug af en nødløsning i Planloven og nedlagt et etårigt forbud mod udstykning på grundene.

Fortætning er fy-fy i kvarteret

I mellemtiden vil Aarhus Kommune så forny lokalplanen for området. Det greb skal sørge for, at der sort på hvidt står, at man ikke kan udstykke sin grund fremover. Det fortæller Torben Simonsen, kontorchef for Juridisk Service i Byggeri.

- Vi har brugt en paragraf i Planloven, mens vi retter i lokalplanen. Som tingenes tilstand er i øjeblikket, har grundejerne ret til at udstykke, men det er kommunens redskab til at sætte en stopper for det midlertidigt. Man kan bare ikke give folk en evig frist, så vi skal skynde os at afklare, om byrådet også fremover ønsker at forhindre udstykning på Ryvangs Allé, siger Torben Simonsen til RisskovLIV.

Derfor er arbejdet med at forny lokalplan 210, der dækker hele Vejlby Fed, nu undervejs. Den er oprindeligt vedtaget i 1985, og en af meningerne med den er, måske lidt ironisk set i lyset af den voksende boligmasse i Vejlby-Risskov, at forhindre fortætning i områdets villakvarterer.

- Tanken bag lokalplanen var, at man ville undgå ustyret fortætning af kvarteret. Der er store kvaliteter i kvarteret, og der var et planlægningsmæssigt ønske om ikke at fortætte yderligere, men bevare de store grunde med store huse frem for mange små grunde med små huse, forklarer Torben Simonsen.

Sagen kort

I en deklaration fra 1918, der dækker Vejlby Fed, står følgende formulering:

"På hver parcel må kun opføres bygninger – villa eller sommerhus – til beboelse for en familie og tegninger til bebyggelsen skal forinden arbejdets påbegyndelse godkendes af det i § 4 ommeldte udvalg".

Deklarationen har Aarhus Kommune hidtil tolket og håndhævet som et forbud mod udstykning af grunde, men den er nu blevet ophævet af Planklagenævnet. Nævnet begrunder sin vurdering således:

"Planklagenævnet finder, at servituttens § 2, litra a, alene fastsætter, at der på hver parcel må opføres bygninger til beboelse for en familie. Bestemmelsen regulerer således ikke udstykning, og indeholder dermed ikke et forbud mod yderligere udstykning. Nævnet har lagt vægt på, at bestemmelsen ikke nævner udstykning, og at servitutten i øvrigt ikke indeholder fortolkningsbidrag, der peger på et sådan udstykningsforbud."

Klagemyndigheden fandt altså ikke, at ordlyden forhindrer udstykning af grunde. Den begrænser kun byggemulighederne på en udstykket grund, da der kun må opføres bygninger til beboelse for én familie.

Men for at forhindre, at de to grunde på Ryvangs Allé udstykker en tredje, har Aarhus Kommune brugt paragraf 14 i Planloven.

"Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed."

Men for at gøre forbuddet mod udstykning for grunde ved Vejlby Fed permanent, arbejder Planafdelingen i Aarhus Kommune nu på et tillæg til den gældende lokalplan, 210, der skal forhindre det fremover.

Ændringerne i lokalplanen vil dog først og fremmest være rettet mod Ryvangs Allé. Ved lov må du kun udstykke din grund, hvis den er mere end 1.400 kvadratmeter. Det er et fåtal af grundene langs Fedet, der har den størrelse, men på lige netop Ryvangs Allé er der adskillige matrikler med grundstørrelser på mellem 1.800-2.000 kvadratmeter.

- Teknisk set er forbuddet faktisk kun gældende for de to grundejere på Ryvangs Allé, så det gælder kun grundejerne, der har anmodet om udstykning, men i princippet kunne næsten alle på den ene side af vejen udstykke en ekstra grund. Det er det, vi forsøger at regulere med den nye lokalplan, siger Torben Simonsen.

Rådmanden er blevet kontaktet

Fra sin hjørnegrund på Ryvangs Allé har Henrik Svendsen svært ved at sluge kommunens argument om, at en udstykning vil fortætte kvarteret, når han skuer udover sin store baghave.

- De grunde, vi bor på, er så store, at man skal kigge langt efter fortætningen. Det er klart, at en udstykning ville betyde, at der kom et ekstra hus, men den tilhørende grund vil stadig være større end ovre på eksempelvis Flakvej. At kommunen ikke vil fortætte er kun et argument for at have et argument, siger Henrik Svendsen.

Uanset, om det holder eller ej, har Aarhus Kommune nu juridisk sikret sig, at Henrik Svendsens planer om at udstykke en del af sin grund er sat på standby i mindst et år, måske permanent. Grundejeren har bare svært ved at forlige sig med forbuddet og har skrevet et brev til rådmanden for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo (K).

Set i lyset af, hvordan grundene på andre strækninger langs Nordre Strandvej udvikler sig i disse år, forstår grundejeren på Ryvangs Allé ikke, hvorfor Aarhus Kommune kæmper så hårdnakket imod det, han betegner som "minimale ændringer" for villavejen. Der mangler proportionalitet, mener han.

- Jeg har skrevet til rådmanden, at jeg synes, vi er blevet dårligt behandlet. Det er noget juristeri, at man sidder derinde på kommunekontoret og bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert, siger han og tilføjer:

- Se på, hvad der sker i den anden ende af Nordre Strandvej og sammenlign det så med det, vi ønsker her. Det er jo minimalt. Vi laver en ny grund til en ny familie, der gerne vil bo herude, og det kan da kun være godt for området.

Han afventer endnu et svar fra rådmanden, men klarhed over situationen får han uanset hvad inden for de næste 12 måneder. Det midlertidige forbud mod udstykning af de to grunde på Ryvangs Allé gælder som bekendt kun et år, så Planafdelingen i Aarhus Kommune skal have udarbejdet et tillæg til lokalplanen, som byrådet sidenhen skal tage stilling til politisk før deadline.

Uret tikker...

Marzena Melsen samler cykler i Risskov til ukrainske flygtninge. Foto: Andreas Würtz Adamsen.

Marzena har samlet over 60 cykler ind til ukrainske flygtninge - men der er brug for endnu flere

Krigen hærger fortsat i Ukraine, og på nuværende tidspunkt er over 1.200 ukrainske flygtningen blevet boliganvist i Aarhus Kommune.

Masser af mennesker har gjort sit til for at hjælpe ukrainske flygtningen, og en af dem er Marzena Melsen, der har boet i Risskov i næsten 30 år. Mens det er krig og ødelæggelse, der har tvunget mange ukrainere til at forlade hjemlandet, var det omvendt kærlighed der fik Marzena til Danmark fra hjemlandet Polen.

Med sprogevner i både russisk og dansk, såvel som modersmålet polsk, har Marzena helt fra krigens udbrud i slutningen af februar hjulpet på så mange forskellige måder, som det overhovedet var muligt, først ved at koordinere tag over hovedet og en seng at sove i for ukrainere i den polske hovedstad, senere ved at indsamle alt lige fra mad til tøj - og på en eller anden måde også cykler.

For cykler er tilsyneladende også efterspurgt blandt ukrainske flygtninge, og Marzena har indsamlet og uddelt mere end 60 af dem. Men der er altså stadig flere ukrainske flygtninge i Aarhus, der gerne vil have en cykel, end der er cykler i baghaven hos Marzena.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har Marzena Melsen gjort alt, hvad hun kan for at hjælpe ukrainske flygtninge fra hjemmet i Risskov. På et tidspunkt kunne hun ikke støvsuge gulvet i hjemmet, fordi det var dækket til med tøj til ukrainske flygtninge, men pludselig var der også cykler i hele baghaven.

Hun er faktisk ikke sikker på, hvordan det startede, hvordan det endte med at hendes baghave blev fyldt med fremmede menneskers cykler. Men ikke desto mindre har Marzena Melsen har i de seneste måneder formået at indsamle og videregive over 60 cykler til ukrainske flygtninge.

Marzena har boet i Danmark i lidt mere end tre årtier, og i 27 år har hun boet i det samme hus i Risskov. Her bor hun med sin mand og tre børn, men i øjeblikket er flokken faktisk udvidet med en, da hun også har en ukrainsk dreng boende.

For siden Rusland i slutningen af februar invaderede nabolandet Ukraine, har Marzena involveret sig i at hjælpe ukrainske flygtninge så meget som muligt. Hun er selv født og opvokset i et andet naboland til Ukraine, nemlig Polen, hvor hun oprindeligt blev uddannet polsk filolog, en uddannelse som hun senere supplerede med erhvervssproglig korrespondentuddannelse i russisk.

Netop det faktum, at Marzena taler russisk, har gjort det nemt for hende at hjælpe de ukrainske flygtninge, der er havnet i Aarhus, for næsten en tredjedel af den ukrainske befolkning har nemlig russisk som modersmål, særligt i de østlige egne der er allermest berørt af den russiske invasion. Men også Marzenas eget modersmål kom hende til gode i krigens første døgn.

- Jeg startede, lige så snart krigen startede, ved at gå på polsk-ukrainske Facebook-grupper og hjælpe til på afstand. Og det var lige specielt at opleve, for jeg lavede det hele fra min sofa. Jeg flyttede mennesker uden at se dem, uden at snakke med dem, fra en banegård til en seng i Warszawa. Uden at kende et øje i Warszawa, fortæller Marzena.

Mad, tøj og så pludselig cykler

Men det var altså ikke helt nok for Marzena, der kort tid efter blev kontaktet af en polsk pige, bosiddende i Danmark, der havde lagt mærke til Marzena på de sociale medier. Pigen kendte to familier i henholdsvis Tilst og Brabrand, der simpelthen manglede mad.

- Jeg startede så indsamling af mad med et helt fantastisk resultat. I forbindelse med indsamlingen af mad, var der så nogle familier fra Risskov, der spurgte, om jeg også kunne bruge noget tøj til at dele ud, og det var egentlig ikke planen, men det sagde jeg så ja til, siger Marzena.

Jeg får masser af tilbud om ansigtsbehandlinger, men der siger jeg altid til dem, at jeg er smuk, som jeg er. For jeg skal ikke have noget for det. Det mister lidt meningen, hvis jeg får noget for det.

Marzena Melsen, Risskov

Også indsamlingen af tøj gik over alt forventning for Marzena, der især brugte lokale Risskov-grupper på Facebook til at opfordre folk til at spæde til med det, de nu engang kunne.

- Hele gulvet var fyldt. Vi har lært at bevæge os som balletdansere, på tæerne og med armene oppe, for at komme rundt herinde. Det var også meget dejligt, for jeg behøvede ikke at støvsuge. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, griner Marzena.

Og pludselig var det altså ikke kun tøj og mad, der kom ind ad døren på adressen i Risskov.

- Lige pludselig havde jeg altså også cykler, fortæller Marzena.

Stadig lang venteliste

Cyklerne, der lige pludselig også var kommet ind, viste sig at være særdeles efterspurgt blandt de ukrainske flygtninge. Der blev delt cykler ud til højre og venstre, også selvom der ikke er den store cykelkultur i det nu krigshærgede østlige Ukraine.

Heldigvis var der fortsat masser af hjælp at hente i lokalområdet, og godhjertede naboer fra hele Vejlby og Risskov har indleveret den ene cykel efter den anden hos Marzena.

Sådan så det ud i baghaven, da der var tryk på cykelindsamlingen. Foto: Marzena Melsen.

- Der var eksempelvis et ungt ægtepar, der kom med to cykler i perfekt stand og med nøgler til. De havde købt elcykler, så de skulle ikke bruge dem længere, kommer det fra Marzena, der også gerne har hjulpet til med at levere cyklerne til eksempelvis Brabrand.

Men der er altså stadig ukrainske flygtninge, der savner en cykel. Marzena har stadig en lang venteliste på folk, der har spurgt, om hun havde en cykel til dem. Det er især damecykler, der er i høj kurs blandt de ukrainske flygtninge, og dem mangler Marzena altså stadig nogle stykker af.

Så står man med en cykel, der af den ene eller anden årsag ikke bliver brugt, kan man altså med fordel aflevere den hos Marzena i Risskov, således at ventelisten kan skæres lidt til.

Giver god energi – og tilbud om ansigtsbehandlinger

Der er efterhånden gået lidt mere end fire måneder, siden Rusland sendte tropper over den ukrainske grænse med kurs mod blandt andet hovedstaden Kyiv. Marzena har holdt skruen i vandet, selvom hun samtidig skal passe sit fuldtidsjob som pædagog i Børnehuset Alsvej.

Ofte er det ikke blevet til mange timers søvn for Marzena, der har temmelig mange bolde i luften på én og samme tid. Alligevel mærker hun positive ”bivirkninger.”

En ukrainsk dreng har sågar været så heldig, at få en cykel i de ukrainske nationalfarver, blå og gul. Foto: Andreas Würtz Adamsen.

- Det er umuligt ikke at være glad og i godt humør. Når der er så mange mennesker, der hjælper, der tilbyder sin hjælp, der giver cykler og tøj og mad væk. Der var for eksempel en mand, der tilbød at tage på indkøb med en ukrainsk familie og betale det hele, fortæller Marzena.

- Det giver mig masser af energi, selvom jeg måske kun får sovet tre timer nogle nætter.

Foruden energi og godt humør har Marzenas arbejde med indsamling til de ukrainske flygtninge også kastet en del forskellige tilbud af sig fra ukrainere, der ønsker at give lidt igen, fortæller Marzena.

- Jeg har fået mindst 20 tilbud om at få lavet mine negle. Jeg har fået masser tilbud om massage. Jeg får masser af tilbud om ansigtsbehandlinger, men der siger jeg altid til dem, at jeg er smuk, som jeg er. For jeg skal ikke have noget for det. Det mister lidt meningen, hvis jeg får noget for det.Jakob Søborg Clausen (DF) vil forsøge at finde pengene, der sikrer flere skraldespande og affaldstømninger ved Fedet, til efterårets budgetforhandlinger.

Politiker vil finde penge til at sikre skraldefri strande: - Selvfølgelig er det en kommunal opgave

Selvfølgelig har Aarhus Kommune et medansvar for, at de offentlige strande langs vandet i Risskov bliver holdt rene og skraldefri.

Det mener byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen (DF,) der til efterårets budgetforhandlinger vil foreslå, at man afsætter penge til at opsætte og tømme flere skraldespande langs de vandvendte villaveje i Risskov.

- Jeg har lidt svært ved at se, hvordan man ikke kan finde så beskedent
et beløb til noget, der har så stor betydning. Der er flere kommunale projekter, der bliver udskudt på grund af stigende priser, så pengene burde være der, hvis man prioriterede det. Men står kommunen fast, tager jeg det med som et budgetønske, siger byrådsmedlemmet.

Hans kollega i Teknisk Udvalg, Gert Bjerregaard (V), er også åben for at kigge nærmere på økonomien i et sådan forslag. Han er dog lidt mere påpasselig.

For nok vil det ifølge afdelingen for Grønne Områder koste "beskedne" 30.000 kroner om året at sætte flere skraldespande op i Risskov, men hvor mange andre borgere rundt omkring i byen vil efterfølgende stå med samme ønske?

Der er hjælp i sigte for Grundejerforeningen Vejlby Fed og vejforeningerne langs vandet, der har efterlyst kommunal hjælp til at holde strandene i Risskov fri for skrald. To byrådspolitikere vil se nærmere på problemet, der ser ud til at blive et punkt på efterårets budgetforhandlinger.

Aarhus Kommune sørger gerne for at tømme skraldespandene ved Bellevue Strand, hvor den er tilstødende grundejer, men i både bogstavelig og overført betydning er kommunen ikke meget for at tage skraldet langs andre strækninger af den offentlige strand.

Som RisskovLIV tidligere har beskrevet, er det i høj grad grundejerforeningerne på stikvejene, der står alene med udgifterne til opsætning og tømning af en række skraldespande, som hjælper med at holde den offentlige strand fri for pizzabakker, Bacardi Breezer-flasker og ispapir.

Men Aarhus Kommune har et medansvar, mener byrådsmedlem og medlem af Teknisk Udvalg, Jakob Søgaard Clausen (DF). Derfor håber han, at der kan blive afsat penge fra kommunekassen til at løfte opgaven til efterårets budgetforhandlinger.

- Jeg er helt enig i, at det er en kommunal opgave. Selvfølgelig skal vi sørge for, at skraldet bliver smidt rigtigt ud, så det ikke ender i naturen, men det kan ikke passe, at det er de private grundejere, der skal betale. Derfor har jeg besluttet, at det er et punkt, der skal med til budgetforhandlingerne, siger Jakob Søgaard Clausen til RisskovLIV.

"Beskedent" beløb burde kunne findes

Gik du tur langs diget sidste sommer, kunne du ellers tælle 12 ekstra skraldespande nær hybenbuskene for enden af stikvejene i Risskov. Dem havde Aarhus Kommune undtagelsesvist sat op for at imødekomme de mange solsøgende danskere, der måtte spendere sommeren hjemme på grund af coronarestriktioner.

De gjorde en stor forskel. Ifølge formanden for grundejerforeningen Ternevej, Hannah Arlien-Søborg, var de så effektive, at hun i samarbejde med Grundejerforeningen Vejlby Fed har ønsket ordningen gjort permanent.

- Køn var den ekstra skraldespand ikke, men den virkede efter hensigten. Der blev ikke smidt skrald på stranden, og med tre skraldespande kunne vi klare presset, selvom vi fortsat måtte sørge for at få grundejerforeningens egne to skraldespande tømt to gange ugentligt, har hun tidligere udtalt til RisskovLIV.

Efter Hannah Arlien-Søborgs bedste overbevisning burde det også være kommunens ansvar, at de offentlige strande bliver holdt rene ved at sørge for, at der er skraldespande nok. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye:

Men ifølge Andy Tomes, afdelingschef for Grønne Områder ved Aarhus Kommune, har det i år ikke været muligt at finde de 30.000 kroner, ordningen kostede, på driftsbudgettet. Den forklaring køber Jakob Søgaard Clausen ikke, men er det vitterligt ikke muligt at finde beløbet i kommunekassen nu, skal de i hvert fald afsættes på sigt.

- Jeg har lidt svært ved at se, hvordan man ikke kan finde så beskedent et beløb til noget, der har så stor betydning. Der er flere kommunale projekter, der bliver udskudt på grund af stigende priser, så pengene burde være der, hvis man prioriterede det. Men står kommunen fast, tager jeg det med som et budgetønske, siger byrådsmedlemmet.

Mange bække små gør stor å

Hans kollega i Teknisk Udvalg, Gert Bjerregaard (V), er også villig til at sætte muligheden for at stille flere skraldespande under luppen, men selvom 30.000 kroner kan lyde som et beskedent beløb, er han mere forbeholden. For mange bække små kan gøre en stor å.

- Jeg vil gerne undersøge muligheden for at afsætte penge til flere skraldespande, men vi bliver nødt til at se det som en helhed. Er der andre områder med borgere, der har samme forespørgsel?

- Så før jeg kan træffe sådan en beslutning, bliver vi nødt til at have belyst økonomien, for det er kun rimeligt at se på, om der er andre områder, der måtte få samme ønske efterfølgende, siger Gert Bjerregaard.

Tilbage på Ternevej ville Hannah Arlien-Søborg foretrække en her og nu-løsning, men det glæder hende, at der er kommet politisk opmærksomhed på problemet.

- Problemet er stadig aktuelt. Når vejret er godt, er det helt tosset med skrald i skraldespandene, for folk valfarter til strandene, og jeg synes da, det burde blive gjort permanent med flere kommunale tømninger, siger hun og tilføjer:

- Herregud, 30.000 kroner. Det lyder ikke som alverden for en kommune, men for en lille grundejerforening som vores, udgør udgifterne til affaldstømning mange penge i et lille budget. Jeg synes stadig, det er et fælles problem, som kommunen også har et medansvar for.

Det skal du også vide: Nyt hussalg i Risskov slår alle rekorder

Har du et arrangement, en begivenhed, en historie eller lignende, du gerne vil gøre opmærksom på, kan du sende en mail til krkie@risskovliv.dk.

Det dyreste til dato: Nyt hussalg i Risskov slår alle Aarhus-rekorder

Aarhus' dyreste ejendom til dato finder du på Ryvangs Allé i Risskov. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

43,3 millioner kroner har forretningsmanden Thomas Berg betalt for sin nye ejendom på Ryvangs Allé 32. Det er en klokkeklar ny rekord , der er mange millioner dyrere end den tidligere rekordholder - Ved Stranden 135 i Egå, der i 2016 blev handlet for 35 millioner kroner.

For pengene får man til gengæld også et hus fra 2006 på 594 kvadratmeter, men dertil kan du yderligere lægge en kælderetage på 527 kvadratmeter til. Ifølge de offentlige registre rummer ejendomme ikke mindre end otte værelser og seks toiletter.

Og så har huset også lidt af en forhistorie. Omkring årtusindeskiftet fik rigmanden Ralph Stanley Overby tilladelse til til at bygge en monstrøs villa på intet mindre end 1.990 kvadratmeter på grunden, men naboklager fik sat en stopper for de byggeplaner.

I stedet måtte Ralph Stanley Overby "nøjes" med at bygge huset, der i dag er solgt videre til Thomas Berg for et rekordhøjt beløb.

Tidligere AGF-træner fanger butikstyv i Risskov

David Nielsen afbrød sin ferie for at fange en butikstyv nær Grenåvej.

Sidste fredag blev den forhenværende AGF-træner dagens mand i skysovs, da han satte i spurt og hjalp to Meny-ansatte med at fange en butikstyv i villakvarterne nær Grenåvej.

Det skriver Århus Stiftstidende.

- Jeg holder for rødt, da der pludselig kommer en mand blæsende over krydset. Og kort efter kom to mænd i Meny-uniform halsende bagefter, fortæller David Nielsen, til Stiften og fortsætter:

- Så tænkte jeg, 'nu har min ferie varet længe nok. Ham napper jeg sgu'. Da jeg endelig kunne komme over krydset, smed jeg bilen, satte turbo på og overhalede de to Meny-drenge.

I første omgang havde tyven dog held med at undslippe sine forfølgere, men David Nielsen og de to Meny-ansatte var vedholdende og endte med at dirigere en patruljevogn i retning af manden, der til sidst blev pågrebet.

Den sidste sten er lagt: Nyt kvarter i Vejlby-Risskov er nu helt færdigbygget

Sådan så "Skejbyen" ud oppefra tilbage i marts, da man stadig manglede at sætte sidste hånd på byggeriet. Foto: Jens Thaysen

Entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard har lagt den sidste mursten i det nye kvarter langs Skejbyvej, der ganske passende har fået navnet "Skejbyen".

Gennem de seneste år er adskillige karreer bestående af i alt 846 lejeboliger skudt i vejret i området, der tidligere lagde grund til pædagogseminariet.

Som et led i byudviklingen er den gamle sportshal blevet renoveret og omdannet til et stort fælleshus, Hallen, som nu er blevet områdets nye samlingspunkt med sportshal, cykelværksted, lounge og restauranten Ja Tak Spisehus.

- Jeg synes, vi er lykkes med at lave en helstøbt bydel, der indbyder til fællesskab og et aktivt byliv – ikke mindst på grund af HALLEN, hvor man for eksempel kan mødes på tværs af karréerne og dyrke sport, udtaler projektudviklingschef Jakup Sjostein i en pressemeddelelse.