Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I 2012 besluttede byrådet i Aarhus Kommune, at Vejlby Skole skulle lukke. Sidenhen blev grunden solgt og brugt til byudvikling. Her et billede fra nedrivningen i 2018.

Var det en fejl at lukke Vejlby Skole?

Jeg har ikke svaret på spørgsmålet, men jeg har ofte stillet mig selv det.

Hvorfor? - fordi vi Ifølge Aarhus i Tal bliver 5.301 flere borgere i Vejlby-Risskov det næste årti. Den befolkningstilvækst betyder ifølge Børn og Unges egne beregninger, at der er et behov for at ud- eller ombygge i alt 22 klasselokaler, hvis man skal kunne rumme alle områdets fremtidige skolebørn.

I sin storhedstid i 60'erne gik der mere end 1.000 børn på Vejlby Skole, så havde det ikke været handy, hvis den stadig havde stået der i dag? - Det gør den bare ikke. Det er næsten tragikomisk, men skolens gamle grund er blevet brugt til den byudvikling, som nu er med til at skabe pladsproblemer i postnumrets skoler.

På Risskov Skole er pladsen allerede trang, selvom en ny udbygning til 26 millioner kroner stod færdig for blot fire år siden. En aktindsigt viser, at skolen har tredjefærrest kvadratmeter per elev i Aarhus Kommune - kun overgået af små landsbyskoler som Elev Skole.

Læg dertil, at der kommer yderligere 109 ekstra elever over de kommende fem år, så har du definitionen på et pladsproblem. Det er de også opmærksomme på i Børn og Unge, og sidste måned drøftede man eventuelle løsninger med skoleledelse såvel som skolebestyrelse.

Skoledistriktet kan blive ændret, specialklasserne udfaset, ligesom det også kan ende med, at man skal opføre en satellitskole for de ældste elever et andet sted i distriktet. Men Børn og Unge har konstateret, at det er noget nær umuligt at bygge sig ud af problemerne på skolens egen matrikel.

Den slutning forholder skolebestyrelsen sig kritisk over for. Forældrerepræsentanterne ville foretrække én samlet skole, og de mener ikke, at mulighederne er blevet undersøgt til bunds endnu. For ændrer man de planmæssige rammer, inddrager den grønne plæne og jævner de gamle bygninger i den østlige del af skolen, bliver der måske plads til endnu en udbygning.

Så er spørgsmålet til en million kroner, om det er nok, hvis byudviklingen fortsætter. På Agerbæksvej er det nyeste udkast til det tredje store byggeprojekt havnet - måske strandet - i rådmand Steen Stavnsbos mail-indbakke.

Det tyder ikke på, at han kan eller vil tage stilling til det, før projektgruppen sender tegningerne til Planafdelingen. Men når det engang bliver løftet til rådmandens skrivebord, kan han næsten kun give byggeplanerne tomlen nedad. Det mener Claus Rude, der er formand for Grundejerforeningen Agerbæksvej 8 A-O.

Hans synes nemlig, at alt andet ville tendere til et løftebrud, nu hvor rådmanden tidligere har meldt ud, at man ikke skal vågne op til et etagebyggeri i et villakvarter.

Selv skal jeg snart vænne mig til at vågne op til lyden af babygråd igen. Min datter kommer snart til verden, men når det sker, indtager fremragende Andreas Würtz Adamsen midlertidigt min rolle på RisskovLIV.

Men hvis lille Mille holder sig til tidsplanen, går der en uge eller to endnu til fødslen, så tøv ikke med at kontakte mig på krkie@risskovliv.dk eller 20906277 lidt endnu :)

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Risskov Skole blev for få år siden udvidet med en helt ny bygning til indskolingen for 26 millioner kroner, men allerede nu ser det ud til, at den vil være utilstrækkelig inden for en årrække.

Behold børnene på skolen: Bestyrelsen på Risskov Skole er kritisk over for forvaltningens løsning på pladsproblemer

"Det er ikke muligt at udbygge skolen til en fem-sporet skole indenfor de gældende bygningsbestemmelser".

Sådan lød formuleringen i et notat, som skoleledelsen såvel som skolebestyrelsen på Risskov Skole blev introduceret for forud for et møde med rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF).

I stedet har forvaltningen foreslået en række andre løsninger på skolens eksisterende pladsproblemer, som ifølge skoleprognoserne kun vil vokse sig større og større over de næste fem år.

Måske skal man opføre en satellitskole. Måske skal skoledistriktet ændres, eller specialklasserne nedlægges. Men skolebestyrelsen så helst, at man undersøgte muligheden for at udbygge yderligere på skolens grund nærmere.

- Notatet konstaterede, at der ikke kun udbygges yderligere. Ergo må vi gøre noget andet. Det grundlag vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, for det virkede ikke som en dybdegående analyse, siger Kristian Krabbe, medlem af skolebestyrelsen, til RisskovLIV.

Ændrer man på de planmæssige rammer ved Risskov Skole, tror han og skolebestyrelsen, at der stadig kan være en mulighed for at holde skolen samlet.

Og selvom forvaltningens notat som udgangspunkt udelukkede, at man alene kunne bygge sig ud af pladsproblemerne, vil rådmand Thomas Medom ikke afvise løsningen endnu.

- Vi kan ikke udelukke, at man kan udbygge på matriklen, men lige nu er vi ved et punkt, hvor vi ikke kan afvise nogle greb. Vi har en konflikt med at skabe den skolekapacitet, som byrådet sætter rammerne for, men det ville være uklogt at afvise noget endnu, siger Thomas Medom.

Pladsen er trang på Risskov Skole og bliver ifølge prognoserne kun mindre, men ifølge forvaltningen er det i øjeblikket ikke muligt kun at bygge sig ud af problemerne. Den konstatering er skolebestyrelsen kritisk over for, da den stadig ser muligheder for at løse pladsudfordringerne på skolens egen matrikel.

Risskov Skole står allerede med et pladsproblem, og holder skoleprognoserne stik, vokser det sig kun større og større over de kommende fem år. Potentielle løsninger er ikke en mangelvare, men ifølge Børn og Unges foreløbige analyse er det ikke muligt at bygge sig ud af problemerne på skolens nuværende matrikel.

"Det er ikke muligt at udbygge skolen til en fem-sporet skole indenfor de gældende bygningsbestemmelser", lyder formuleringen i et notat fra Børn og Unge, som skolebestyrelsen blev tilsendt forud for sidste bestyrelsesmøde, hvor rådmand Thomas Medom (SF) deltog med sine embedsmænd for at drøfte pladsproblemerne.

At man helt udelukker en udbygning kom bag på Kristian Krabbe, medlem af skolebestyrelsen, der ikke mener, at man kan drage den konklusion allerede nu.

- Notatet konstaterede, at der ikke kun udbygges yderligere. Ergo må vi gøre noget andet. Det grundlag vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, for det virkede ikke som en dybdegående analyse, siger Kristian Krabbe til RisskovLIV.

- Det er lidt svært at forholde sig til et møde, hvor så mange nye ting bliver fremhævet. Så vi stiller os kritisk over for nogle af de præmisser, der blev givet på mødet og ser frem til yderligere dialog.

I skrivende stund går der 909 elever på Risskov Skole, og allerede i dag er man tre undervisningslokaler i underskud, viser forvaltningens opgørelser.

Men om fem år vil Risskov Skole sandsynligvis være Aarhus' tredjestørste med i alt 1039 elever, mens man om et årti er 11 undervisningslokaler i underskud.

Se nærmere på løsninger på matriklen

Det kalder på en løsning, og til bestyrelsesmødet blev skolebestyrelsen og skoleledelsen præsenteret for en bred vifte af dem. Enten bygger man en satellitskole et andet sted i distriktet, der kan huse enten indskolingen eller udskolingen. Alternativt udbygger man Risskov Skole indenfor de nuværende planrammer, mens man enten ændrer skoledistriktet eller udfaser skolens seks specialklasser.

Ifølge Kristian Krabbe er skolebestyrelsen meget lydhøre over for skoleledelsen foretrukne løsninger, men de ser nødigt specialklasserne blive flyttet eller distriktet ændret.

- Vi synes, distriktsændringer er en dårlig idé. Andre skoler oplever også stigende eller konstante elevtal, og der er meget positivitet blandt forældrene, der er glade for at kunne sende deres børn på Risskov Skole, siger Kristian Krabbe og tilføjer:

- Vi er ligeledes glade for specialklasserne. De giver nogle andre kompetencer i huset, og vi mener, der er et godt samspil.

Alternativet, muligheden for at opføre en satellitskole, har han svært ved at forholde sig til, men han ville til hver en tid foretrække at holde hele Risskov Skole samlet på skolens nuværende grund.

Og han mener stadig, det er en løsning, man bør se nærmere på.

- Umiddelbart er det bebyggelsesprocenten, der er en udfordring. Den bliver høj, fordi græsbanerne ikke regnes med i skolens samlede areal. Blev de flyttet til Børn og Unge, kunne det give muligheden for at udbygge mere, så der bør også kigges på de planmæssige rammer,  siger Kristian Krabbe og fortsætter:

- Der kan også gives dispensation, mens der også er en række gamle bygninger i den østlige del af skolens område, som optager meget plads, selvom de er ineffektive i forhold til undervisning.

Den grønne plæne

Kunne skoleleder Lene Brejnegaard frit vælge, ville hun også foretrække, at Risskov Skole forblev samlet. Hun ser en stor værdi i, at eleverne kan starte og slutte sin folkeskoleuddannelse samme sted.

Omvendt har hun også forståelse for, at de planmæssige rammer kan have deres begrænsninger. I øjeblikket kan der bygges yderligere 1.500 kvadratmeter uden dispensation, men der er behov for en udbygning på 3.000 kvadratmeter, hvis de stigende elevtal skal imødekommes.

Er du enig med ordlyden i forvaltningens notat, når den lægger op til, at det er noget nær umuligt at bygge ud?

- Måske vi kunne, hvis vi fik lov. Vi ved ikke, om vi kan inddrage nogle af de drypvise bygninger, der ligger og i stedet lave noget sammenhængende byggeri. Lige nu kan vi i hvert fald ikke bygge nok, men det kunne måske ændre sig, hvis man eksempelvis kunne inddrage den grønne plæne i vores samlede areal, siger Lene Brejnegaard.

Alle bolde er endnu i luften

Hun kan fortælle, at kommunens ansvarlige projektleder løbende kommer og går for at undersøge forholdene nærmere. Til bestyrelsesmødet blev det nemlig besluttet, at det endnu var for tidligt at lægge sig fast på en løsning.

Og alle bolde er stadig i luften, understreger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge.

- Vi kan ikke udelukke, at man kan udbygge på matriklen, men lige nu er vi ved et punkt, hvor vi ikke kan afvise nogle greb. Vi har en konflikt med at skabe den skolekapacitet, som byrådet sætter rammerne for, men det ville være uklogt at afvise noget endnu, siger Thomas Medom.

Hvilken løsning, han hælder til, kan han ikke sige endnu. Men den løsning, der ligger lige for, behøver ikke at være den bedste.

- Det første og oplagte bud var at flytte specialklasserne til en anden skole, men jeg er nysgerrig på, om vi kan gøre noget andet, for jeg ved, at både skoleledelse og bestyrelse ville være kede af den løsning, siger Thomas Medom og fortsætter:

- Nu kigger vi på de forskellige svære løsninger. En udvidelse vil nok ske under alle omstændigheder, men om det bliver ved Risskov Skole eller med en satellitskole, må vi undersøge nærmere.

Problemet er presserende

Problemerne er der nu, og de er ikke nye. Havde det ikke været rettidig omhu at reagere noget før?

- Det synes jeg også, at jeg har gjort byrådet opmærksom på, og jeg har selv stemt imod byudviklingen i visse tilfælde. Jeg ved ikke, om jeg kunne have gjort mere, men byrådet har også skullet lytte til mine argumenter, når jeg sagde, at udviklingen ville betyde flere børn og kapacitetsproblemer.

Flere børn, større kapacitetsproblemer. Allerede til næste skolestart vil der ifølge prognoserne være 46 ekstra børn, der møder ind til undervisning med pakket skoletaske.

- Jeg synes, det er ret presserende at finde en løsning. Derfor har jeg også spurgt forvaltningen om, hvad der måtte være af kortsigtede løsninger,  inden et nyt byggeri eller anden løsning står klar, siger Lene Brejnegaard.

- Eleverne vil stadig have et stamlokale næste skoleår, men det bliver ikke ved med at være virkeligheden, og vi mangler også faglokaler og tidsvarende lokaler til lærerne.

Eleverne på Vejlby Skole tog afsked med folkeskolen den 28. juni, 2013. Foto: Jens Thaysen

En 'håbløs beslutning' set i bakspejlet: Derfor lukkede man Vejlby Skole

I 2012 besluttede byrådet i Aarhus Kommune at lukke Vejlby Skole og fusionere den med Jellebakkeskolen.

Set i lyset af den store befolkningstilvækst og nuværende pladsproblemer på Risskov Skole var den et håbløs beslutning set i bakspejlet, mener byrådsmedlem Steffen Wich.

Det anerkender rådmand Thomas Medom (SF), der i sin tid stemte for at lukke folkeskolen, også.

- Det er nemt at være bagklog, men jeg kunne da godt finde noget at bruge den til i dag, hvis vi havde haft den i dag, udtaler rådmanden til RisskovLIV.

Men det er nok de færreste, der dengang kunne forudsige, hvordan byudviklingen i Vejlby-Risskov ville forme sig i eftertiden. Som du kan læse i denne artikel, var der for et årti siden meget, der talte for en lukning af Vejlby Skole.

Politikerne havde besluttet at skære på folkeskoleområdet, og lukningen af Vejlby Skole lå lige for. For kun en lille andel af skoledistriktets børn gik på folkeskolen, og både skolebestyrelsen samt lærerforeningen kunne godt se logikken i beslutningen.

Modstanden fra lokale forældre var heller ikke stor. Derfor blev der ikke for alvor kæmpet for, at Vejlby Skole skulle bestå.

Det er mere end 10 år siden, at byrådet i Aarhus Kommune besluttede at lukke Vejlby Skole. Den beslutning kan man nemt stille spørgsmålstegn ved i dag, hvor befolkningstilvæksten buldrer afsted i 8240. Men det er nemt at være bagklog, og som du kan læse mere om her, gav beslutningen god mening for et årti siden.

Det er fredag den 28. juni, 2013, og det er sidste skoledag på Vejlby Skole. Men nogen ordinær og årligt tilbagevendende sidste skoledag er det ikke.

Det er sidste, sidste skoledag på Vejlby Skole. Byrådet i Aarhus Kommune har besluttet, at skolen skal lukke, og når eleverne efter sommerferien møder op til et nyt skoleår, bliver det i stedet på den nye Ellevangskolen - før fusionen kendt som Jellebakkeskolen.

Men set i bagklogskabens lys var det en dårlig beslutning at lukke Vejlby Skole, for skolen kunne have tjent et formål i dag, mener byrådsmedlem Steffen Wich (S) fra Risskov.

- Beslutningen er helt håbløs i dag. Det kan vi konstatere nu, men den konklusion hjælper os ikke med at skabe plads til skolebørn i dag. Vi skal finde en måde at komme videre på, udtaler byrådsmedlemmet.

Han henviser til den nyeste skoleprognose, der varsler om store pladsudfordringer på særligt Risskov Skole og Strandskolen som følge af den massive byudvikling, som har fundet sted i begge skoledistrikter.

Skolen ville være brugbar i dag

Ifølge kommunens prognose vil Risskov Skole sandsynligvis være Aarhus' tredjestørste folkeskole om tre år med 109 elever mere end i dag -  hvor man allerede nu står og skal finde en løsning på pladsproblemerne. På Strandskolen forudser Børn og Unge også, at der bliver brug for en udbygning inden for det kommende årti. Tallene viser nemlig, at skolen til den tid vil være 11 undervisningslokaler i underskud.

- Det er nogle alvorlige tal, og det er er oplagt at sige, Vejlby Skole mangler, siger Steffen Wich, der dog hellere vil kigge fremad og forsøge at finde en løsning på de stigende elevtal frem for at pege fingre af beslutningstagerne, der for mere end et årti siden valgte at lukke Vejlby Skole.

- Det var en dårlig beslutning, men man havde ikke den viden, man har i dag. Ingen kunne forudse, hvad der ville ske 10 år frem, men man burde tidligere have taget højde for, at nyt byggeri og nytilflyttere også ville skabe et større behov for plads på folkeskolerne, siger Steffen Wich.

Rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), var en del af det flertal, som i 2012 stemte for blandt andet at lukke Vejlby Skole. I dag har han svært ved at forholde sig til, om det var en fejlagtig beslutning, men han anerkender, at den havde været brugbar til at løse nutidens pladsproblemer i Vejlby-Risskov.

- Det er nemt at være bagklog, men jeg kunne da godt finde noget at bruge den til i dag, hvis vi havde haft den i dag.

Hvad ville du bruge den til?

- Ja, man kunne bruge den til skolebørn, lyder det kortfattede svar fra Thomas Medom.

Men hvad var argumenterne for, at man i 2012 besluttede, at Vejlby Skole skulle lukkes og arealet sælges til byudvikling? - Læs med herunder.

Der skulle spares

Et flertal i Aarhus Byråd bestående af Socialdemokraterne, SF og De Radikale blev den 19. juni 2012 enige om et skoleforlig, der blandt andet lukkede Vejlby Skole. Foto: Jens Thaysen

Kort fortalt blev Vejlby Skole nedlagt, fordi der skulle spares.

I forbindelse med budgetforliget i 2012 blev et flertal i Aarhus Byråd enige om, at der skulle skæres 50,1 millioner på folkeskoleområdet. Af den besparelse ville man kunne hente en årlig driftsbesparelse på omkring 13 millioner ved at lukke mellem to til fire skoler.

I juni 2012 vedtog et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, De Radikale så et nyt skoleforlig, der endte med at lukke to århusianske folkeskoler: Vejlby Skole og Kolt Skole.

- Aftalen balancerer hensynet til fortsat at have stærke, lokale folkeskoler i Aarhus over for et nødvendigt hensyn til at skabe økonomisk robuste skoler. Vi har med forliget bestræbt os på, at der bliver tale om at fusionere skoler, så der bliver mulighed for at føre det bedst mulige fra alle skoler videre, sagde den daværende rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz (S), dengang til Århus Stiftstidende.

Beslutningen betød, at Vejlby Skole ved afslutningen af skoleåret 2012/13 blev lagt sammen med Jellebakkeskolen og genopstod under nyt navn som Ellevangskolen.

Elevtallet talte for en lukning af Vejlby Skole

Antallet af skolebørn i Vejlby Skoles distrikt, som gik på distriktskolen, var næsten 50 procent lavere end på eksempelvis Jellebakkeskolen og Risskov Skole. Foto: Jens Thaysen

Aarhus Kommune fik forud for beslutningen om at lukke blandt andet Vejlby Skole konsulentfirmaet Brøndum og Fliess til at udpege en række skoler, som med fordel kunne nedlægges i bestræbelserne på at trimme skolevæsnet.

Konsulenterne granskede blandt andet udviklingen i elevtallene samt antallene af spor på kommunens folkeskoler, og her bongede Vejlby Skole ud.

I skoleåret 2011/12 boede der i alt 486 elever i Vejlby Skoledistrikt, men kun 156 gik på Vejlby Skole -svarende til en egenskoleandel på 32,1 procent. Derfor kom det heller ikke som nogen overraskelse for den daværende skolebestyrelsesformand Elsebeth Pii Svane, da sparekniven faldt over Vejlby Skole.

- Vi har kæmpet for vores skole i mange år. Da mine børn startede her for 10 år siden, var der to spor. Nu har vi ét, og det er for lidt. For lærerne er det rart at have nogle at vidensdele med, og for børnene kan det være svært at finde nye kammerater, hvis man løber lidt sur i en gruppe. Så det er en fordel med mere end ét spor, sagde hun til Århus Stiftstidende i kølvandet på beslutningen om at lukke Vejlby Skole.

Hvad var fordelene ved at lukke Vejlby Skole?

Sådan så det ud, da nedrivningen af Vejlby Skole var undervejs i 2018.

Befolkningstilvæksten skaber pladsproblemer i Risskov i dag, og det gjorde den sådan set også i 2012. Det viser skolestrukturanalysen fra samme år. 

Fordelingen var bare skæv. Vejlby Skole og en række andre folkeskoler i Aarhus Kommune havde masser ledig plads, mens andre ville mangle undervisningslokaler.

- I længden er det ikke holdbart, at der i stadigt stigende omfang bindes ressourcer i ledig skolekapacitet samtidig med, at der skal investeres i ny kapacitet som følge af befolkningstilvæksten, stod der blandt andet i byrådsindstillingen af den 12. september 2012.

Samtidig var det blevet besluttet, at der skulle spares på folkeskoleområdet. Derfor lå det lige til højrebenet at spare på driftsudgifterne og ændre skolestrukturen i stedet for at finde hele besparelsen på kerneydelsen - selve undervisningen.

Men der var også penge at tjene. For ved at lukke og derefter sælge Vejlby Skole, Kolt Skole samt Frydenlundskolen (som allerede var lukket i 2008) kunne Aarhus Kommune få indtægter, der kunne prioriteres andetsteds.

De tre skoler havde en offentlig ejendomsvurdering på 244 millioner kroner, men man valgte at budgettere med indtægter på "forsigtige" 90 millioner kroner.

Hvad sagde forældrene?

Mens forældre og bestyrelse kæmpede hårdt for og havde held med at stoppe planerne om at nedlægge Rundhøjskolen i Holme, blev forslaget om at lukke Vejlby Skole ikke mødt med stor lokal modstand. Foto: Jens Thaysen

Forældrene til de daværende og dengang kommende elever på Vejlby Skole sagde umiddelbart ikke alverden.

Indledningsvist var der lagt op til, at byrådet i Aarhus Kommune skulle lukke og derefter fusionere Vejlby Skole, Kolt Skole samt Rundhøjskolen. Da det forslag kom i offentlig høring, handlede næsten alle kritiske høringssvar om nedlæggelsen af skolen i Holme.

Som det fremgår af kommunens oversigt over høringer til forslaget fra 2012:

- En stor del af høringssvarende vedrører Rundhøj-Holme-Rosenvang. Høringssvarene afspejler en generel utilfredshed med beslutningen om at sammenlægge de tre skoler til to.

Om høringssvarene møntet på lukningen af Vejlby Skole og Kolt skole står der:

- Der udtrykkes i de øvrige høringssvar accept af de øvrigt foreslåede fusioner. Dog fremgår der i høringssvarene en række ændringsønsker. Herunder eftergivelse af gæld på alle fusionsskoler, sikring af skoleveje, øget ledelseskraft til de største af de nye skoler og tryghed i ansættelsen på de fusionerende skoler.

Hvad sagde lærerne?

Skoleleder Jørgen Tvorup førte an på sidste skoledag, da børnene fra Vejlby Skole gik hele vejen til Jellebakkeskolen. Skolelederen, der efterfølgende gik på pension, ville gentage historien fra dengang, Vejlby Skole åbnede i 1958. Dengang gik skolemesteren i spidsen for alle eleverne, der i samlet flok tog turen fra Risskov Skole til Vejlby Skole.  Foto: Jens Thaysen

Det kan lyde næsten paradoksalt, at en fagforening opfordrer politikerne til at lukke arbejdspladser for foreningens medlemmer, men det var faktisk tilfældet for Århus Lærerforening.

Ifølge Søren Aakjær, der dengang var formand for lærerne i Aarhus, havde man håbet på endnu flere skolelukninger.

- Vi har peget på skolelukninger som en mulighed frem for fortsatte grønthøsterbesparelser på alle skoler. Men vi må konstatere, at politikerne ikke er meget for at lukke skoler, sagde formanden for Århus Lærerforening i 2012 til Århus Stiftstidende.

Ifølge formanden blev 260 lærerstillinger nedlagt mellem skoleåret 2010/11 og 2011/12. Derfor havde han håbet på, at man kunne finde en endnu større besparelse på at lukke folkeskoler som Vejlby Skole og Kolt Skole i stedet for at frygte for endnu flere nedlagte lærerstillinger.

Hvad gik pengene til?

Grunden, der engang husede Vejlby Skole, er i dag blevet til "Risskov Husene". Foto: Axel Schütt

Det er næsten blasfemisk, men grunden, hvor Vejlby Skole plejede at ligge, er i dag blevet omdannet til et nybygget kvarter og døbt "Risskov Husene".

For i april 2016 blev Vejlby Skole solgt. Som omtalt tidligere havde Aarhus Kommune i 2012 et konservativt skøn om, at salget af Vejlby Skole, Kolt Skole og Frydenlundskolen ville kunne indbringe indtægter for 90 millioner kroner.

Men salget af Vejlby Skole endte alene med at tilføre 79 millioner til kommunekassen. Efterfølgende besluttede byrådet, at provenuet fra salget skulle bruges således:

  1. Modernisering af Stensagerskolen: 33,3 millioner.
  2. Fire millioner til opførelsen af multihaller i Mårslet, Hjortshøj og Harlev: 12 millioner.
  3. To millioner til hver af de tre fusionsskoler, Ellevangskolen, Bavnehøjskolen og Tranbjergskolen, der kom som følge af den ændrede skolestruktur: 6 millioner kroner.
  4. Finansiering af finalen i Skole-OL, som tre år i træk mellem 2017-19 skulle afholdes i Aarhus: 9 millioner kroner.
  5. Der var et ønske om, at et overskydende overskud skulle bruges til at forbedre skolemaden og lave mere to-voksenundervisning.
Claus Rude, der bor modsat området, der nu gennemgår en lokalplansproces, har været en aktiv modstander af byggeprojektet med læserbreve og indrykkede annoncer i de århusianske medier. Foto: Privatfoto

Formand er alt andet end henrykt for nyt byggeprojekt: - Stavnsbo bliver nødt til at sige nej, hvis man skal kunne stole på ham

Steen Stavnsbo (K), rådmanden for Teknik og Miljø, har tidligere udtalt sig særdeles kritisk over for det planlagte tredje store byggeprojekt på Agerbæksvej.

Det ses også i de krav til byggeprojektet, som forvaltningen i februar stillede til udviklerne. Nu er bygherren tilbage med et nyt og revideret skitseprojekt, der er i omfang er større end det, forvaltningen har opfordret dem til at stile efter.

Men kritikeren Claus Rude, formand for Grundejerforeningen Agerbæksvej 8 A-O, mener ikke, at rådmand og forvaltningen kan give dispensationer til byudviklerne uden at miste sin troværdighed.

- Det kan umuligt få grønt lys. Rådmanden har tidligere meldt ud, at man ikke skal vågne til et højhus i et villakvarter, og den udmelding kan han ikke begynde at bløde op på nu, siger Claus Rude til RisskovLIV.

Ifølge projektudviklingsgruppen håber de på, at rådmanden er åben for at diskutere byggeplanernes bebyggelsesprocent. For skal byggeriet skrumpes yderligere, forsvinder økonomien i det.

Formanden for Grundejerforeningen Agerbæksvej 8 A-O mener ikke, at rådmanden for Teknik og Miljø kan godkende det nye udkast til det tredje forslag til lokalplan på vejen uden at bryde sine egne retningslinjer.

-  Det er direkte frækt, at man sender skitserne til projektet til rådmanden for Teknik og Miljø og omgår sagsbehandleren.

Sådan lyder Claus Rudes, der er formand for Grundejerforeningen Agerbæksvej 8 A-O, første indskydelse til det nye skitseprojekt, som udviklerne bag byggeplanerne på den modsatte side af vejen indsendte til rådmand Steen Stavnsbo (K) den 10. maj.

Rådmanden gav tilbage i februar projektudviklerne en råt for usødet besked om, at projektet, der skal omdanne 13 villamatrikler på Agerbæksvej til omkring 200 lejligheder, skulle ændres markant.

Nu er de reviderede byggeplaner så havnet direkte i rådmandens indbakke. Som projektgruppen fortæller til RisskovLIV her, har de forsøgt at efterleve rådmandens og forvaltningens ønsker, men projektet er fortsat større end retningslinjerne, de er blevet opfordret til at stile efter.

Derfor håber folkene bag forslaget til lokalplanen, at rådmanden er åben for at diskutere bebyggelsesprocenten. Men det kan Steen Stavnsbo ikke gå med til uden at gå på kompromis med sine tidligere udmeldinger, mener Claus Rude.

- Projektet er slet ikke i de linjer, som jeg oplever, rådmanden har lagt op til. Jeg er ikke begejstret for det, og det er et stort skridt tilbage i forhold til de retningslinjer, som rådmand og forvaltningen har lagt op til, siger Claus Rude.

Rådmanden kan ikke lade projektet fortsætte

For tilbage i februar blev projektudviklingsgruppen af forvaltningen bedt om at udarbejde et skitseprojekt med en bebyggelsesprocent på maksimalt 110 procent. I det seneste udkast er procentsatsen på 143.

- Ifølge den nuværende lokalplan må man have en bebyggelsesprocent på 30. Nu kommer udviklerne så med et forslag, der er 143, og så skal vi sidde og klappe i vores små hænder? spørger Claus Rude retorisk og fortsætter:

- Det kan umuligt få grønt lys. Rådmanden har tidligere meldt ud, at man ikke skal vågne til et højhus i et villakvarter, og den udmelding kan han ikke begynde at bløde op på nu.

Sådan ser visualiseringerne af byggeprojektet, som NCC, Singh og Aart Architects har sendt direkte til rådmanden for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo, ud. Foto: Aart Architects

Synes du ikke, at projektet har ændret sig markant siden starten? -  Det er ikke utænkeligt, at processen fortsætter, og det nye forslag ender i en høring.

- Det gør det ikke, for så kan vi ikke stole på forvaltningen og rådmanden. Han har lagt op til, at der skulle være mere borgerinddragelse. Kommer projektet et skridt videre, kan vi ikke stole på ham og de retningslinjer, han har givet, siger Claus Rude.

Udkastet kan være strandet

Men vælger rådmanden og forvaltningen at sætte hælene i på, at projektet skal være mindre end i det seneste skitseprojekt, smuldrer byggeplanerne ifølge projektudviklingsgruppen.

- Vi lagde ud med at ønske en bebyggelsesprocent på 200. Det var måske i overkanten, men vi skulle starte dialogen et sted. Til sammenligning har den tilstødende lokalplan 1130, der blev vedtaget, en sats på 170 procent, og vores smertegrænse er nået her, sagde Claus Haase Clausen, projektudviklingsdirektør for NCC, til RisskovLIV i sidste nyhedsbrev.

Men foreløbigt ser sagen ud til at være gået i hårdknude. Claus Haase Clausen og folkene bag byggeplanerne på Agerbæksvej afventer et svar fra rådmanden, men i et sms-svar til RisskovLIV skriver Steen Stavnsbo, at projektgruppen i første omgang vil blive henvist til sagsbehandleren Lene Damgaard i Planafdelingen.

Før da kan han ikke tage stilling til det seneste udkast.