Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

. (Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix)

Fra Bellevue Strand til Bellevue Mudderpøl?

Vi opfordres til at skrotte kødet, stille bilen og tage cyklen i stedet, for kloden brænder, mens havene gisper efter vejret. Prognoserne er ildevarslende,  og klimaet får ifølge målingerne også en indflydelse på, hvor nogle af jer kommer til at sætte jeres kryds til næste uges Kommunalvalg. Med god grund.

For særligt i Risskov ved Vejlby Fed risikerer man at stå med vand op til sokkeholderne i stuen på sigt, hvis ikke man forsøger at forebygge konsekvenserne af de formodede ændringer.

Diget er den sidste bastion, der holder vandmasserne tilbage, så det skulle nødigt sive væk. Men det gør sandet visse steder langs strandene og digets fod, og i forsøget på at erstatte det tabte, er Digelaget Vejlby Fed nu begyndt at bruge samme metode, som man bruger ved Vesterhavet - sandfodring.

Bellevue Strand er nok Aarhus' bedste badestrand, men det skulle det også helst vedblive med at være. Derfor er der enorm lokal skepsis over for et forslag fra Danmarks Sportsfiskerforbund om at etablere et stenrev med 4.000 kubikmeter granitsten ud for Vejlby Fed.

Intentionerne bag forslaget er gode, men en rapport fra COWI peger på, at det i værste fald kan omdanne Bellevue Strand til en  ildelugtende omgang muddervand med masser af tang - og der er tvivl om, hvorvidt det kan gøres om, hvis først skaden er sket.

Selv undgik denne skribent de helt store skader, da han var til prøvetræning i Vejlby-Risskovs nye bokseklub, Rules Aarhus, som er åbnet langs Lystrupvej. Også her blev der udledt meget CO2, men på den gode måde, for det skyldtes høj puls.

Det kan være, du også vil give det et slag. Alternativt har jeg et forslag til, hvad du kan bruge din torsdag aften på. Grundejerforeningen Vejlby Fed inviterer nemlig til klimamøde på Strandskolen med adskillige oplægsholdere for at drøfte de lokale problemstillinger ved klimaændringerne.

Det foregår mellem 19.00 og 21.30 og kunne måske have din interesse.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Dansk Sportsfiskerforbund har foreslået, at man etablerer et stenrev et sted ud for stranden ved Vejlby Fed for at øge biodiversiteten og kystbeskytte. Det kræver bare opbakning fra lokale aktører, og den er i øjeblikket på et meget lille punkt.

Fra badestrand til mudderpøl? - Planer om et stenrev ud for Bellevue Strand bliver mødt med enorm skepsis

Bellevue Strand uden bølgegang, men med masser muddervand, tang og alger.

Det er frygten som flere lokale aktører har, efter at Danmarks Sportsfiskerforbund har foreslået at etablere et stort stenrev ud for kysten ved Vejlby Fed.

Det kan du læse mere om her.

Danmarks Sportsfiskerforbund har foreslået, at man etablerer et stenrev ud for stranden ved Vejlby Fed, men både Digelaget og Grundejerforeningen Vejlby Fed forholder sig allerede nu kritisk til projektet.

Forestil dig, at du ligger i vandoverfladen på en varm sommerdag med snorklen i munden i vandet ud for Vejlby Fed. Bølgerne er små, og igennem dykkerbrillerne ser du er virvar af liv. Mellem stenene vrimler det nemlig med skrubber, rødspætter, torsk, muslinger og blæretang.

Sådan kan fremtiden se ud undervands ud for Vejlby Fed. Danmarks Sportsfiskerforbund har nemlig foreslået, at man lægger 4.000 kubikmeter granitsten i vandet og dermed etablerer et stenrev - dels for at skabe mere liv og biodiversitet på havbunden, dels som kystbeskyttelse.

På papiret lyder det som en god ide, og DTU Aqua står sågar klar med to millioner til at finansiere projektet, der netop skal teste, om man kan kombinere bedre kystbeskyttelse med øget biodiversitet.

Gratis er ofte godt, men både Digelaget Vejlby Fed og Grundejerforeningen Vejlby Fed har i øjeblikket så store betænkeligheder ved projektet, at det næsten allerede ligner en sunket skude.

- Holdningen til stenrevet er noget nær et no-go. DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund lægger op til, at man kan undvære strandfodring ved at lave et stenrev ud for kysten. Det vil de teste, men det er nok ikke vores baghave, der er det bedste sted at teste, mener formanden for Digelaget Vejlby Fed, Erik Holk Poulsen.

Det er på et uspecificeret sted langs kysten ud for Vejlby Fed, at Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår at skabe et stenrev.

Kan medføre lugtgener

Den indstilling baserer Digelagets formand på en rapport, som COWI har foretaget for laget. Heri peger konsulentfirmaet på flere mulige konsekvenser af et stenrev ud for Vejlby Fed. Det ene er, at bølgerne bliver mindre, da den kystbeskyttende del af projektet netop går ud på at reducere bølgerne.

Men uden bølger kan stranden, som velsagtens kan betragtes som blandt Danmarks allerbedste badestrande, ifølge COWI-rapporten blive fladere og potentielt ende med at ligne Skæring Strand. Samtidig forudses det også, at store mængder ålegræs, alger og tang kan rive sig løs fra et eventuel stenrev og drive ind på stranden.

COWI skriver blandt andet:

"Det kan medføre nedsat rekreativ værdi og kvalitet af badestranden på kyststrækningen samt lugtgener i forbindelse med forrådnelse af tang"

Et sådan scenarie ønsker Erik Holk Poulsen ikke.

- Der er for mange mulige gener ved projektet, og vi ønsker os ikke en strand med muddervand som set ved Skæring Strand. Det er heller ikke til at sige, om et stenrev vil forhindre alle former for sejlerliv langs kysten, for kan en kajak eller et rofartøj komme forbi? spørger Erik Holk Poulsen.

Han hæfter sig også ved, at selvom DTU Aqua vil betale for anlæggelsen af stenrevet, så er der endnu ingen, der er ansvarlig for at fjerne de 4.000 kubikmeter granitsten igen, hvis først skaden er sket, og revet viser sig at have en dårlig effekt på badestranden.

For mange ubekendte

Netop derfor kan Grundejerforeningen Vejlby Fed heller ikke støtte op om projektet. Der er simpelthen for mange ubekendte, mener Øjvind Serup, formand for Grundejerforeningen Vejlby Fed.

- Vi ved ikke, hvad stenrevet vil betyde for strømforholdene langs stranden, og vi ved heller ikke, om mængden af ålegræs vil blive stor. Der er for mange ubekendte, så vi er ikke for, før man får samlet flere erfaringer fra andre steder, siger Øjvind Serup, som ifølge eget udsagn har fået lutter negative tilbagemeldinger på forsøgsprojektet fra vejforeningerne langs vandet.

Dermed går Dansk Sportsfiskerforbund et større forklaringsarbejde i møde, hvis de skal nå at overtale de lokale, inden ansøgningsfristen til DTU Aquas forsøgsprojekt oprinder til februar.

Hidtil er det kun Aarhus Kommune, der har stået for dialogen, men Torben Tran Ankjærø, faglig rådgiver for Danmarks Sportsfiskerforbund, håber på at kunne mødes med både Digelaget og Grundejerforeningen Vejlby Fed før årsskiftet.

- Vi vil rigtig gerne have en god dialog og samarbejde med de lokale aktører. Vi er ikke ude på at lave noget, der giver en kvalitetsforringelse af stranden, så nogle gange er det også et spørgsmål om at mødes fysisk og få vendt tingene, siger Torben Tran Ankjærø.

Han foreslår eksempelvis, at ansvaret for at justere på stenrevet er noget, man kunne drøfte.

- Der er ikke så meget erfaring med stenrev som kystbeskyttelse i Danmark, så vi indhenter erfaringer fra udlandet. Jeg forstår godt, at de lokale er glade for stranden, det er jeg også selv som århusianer. Derfor skal projektet naturligvis tilgodese, at der også fremover vil være en attraktiv badestrand. Vi vil blandt andet gerne afklare, hvor ansvarslinjen skal ligge, hvis der mod forventning skal justeres på projektet efter anlæggelsen, siger Torben Tran Ankjærø.

Uden et fælles fodslag og opbakning fra lokalsamfundet er ideen om et stenrev ud for Vejlby Fed så godt som død, før den overhovedet er sat i vandet. Når DTU Aqua skal vælge det bedste sted at søsætte projektet, lægges der nemlig stor vægt på, at lokalsamfundet støtter op om projektet.

- Vi er kommet med et konkret forslag nu, og nu skal vi så have et eller flere møder med de lokale aktører, hvor vi må se, om vi kan finde et fælles fodslag, og hvor der er fordele for alle parter. Har vi ikke noget fælles fundament, bliver det meget svært at etablere et stenrev ud for Vejlby Fed, siger Torben Tran Ankjærø.

- Vi er kommet med en projektidé, og nu regner vi med få et eller flere møder med de lokale aktører, hvor vi håber, at vi kan finde et fælles fodslag, og hvor der er fordele for alle parter. Kan vi kombinere kystbeskyttelse og forbedring for de hårdt trængte fisk i bugten med nye dykkeroplevelser, ville det være fantastisk. Men har vi ikke noget fælles fundament, bliver det meget svært at etablere et stenrev ud for Vejlby Fed, siger Torben Tran Ankjærø.Det er hvert år i februar, at et fartøj fjerner sandet ved udmundingen af Egå Marina, hvorefter det sejler op til området mellem Badevej og Platanvej for at sandfodre så tæt på kysten som muligt.

Stranden forsvinder i Risskov: Forsøg med at hælde nyt sand på skal holde diget på plads

Diget værner mod oversvømmelser fra Aarhus Bugten, men strandene svinder ind visse steder i Risskov, og diget risikerer at sive med, hvis ikke man erstatter sandet, der forsvinder ved erosion.

Derfor er Digelaget Vejlby Fed begyndt at "fodre" kysten med sand.

Det kan du læse mere om her.

Aarhus Kommune har givet Digelaget tilladelse til at strandfodre i forsøget på at forebygge erosion af stranden og diget.

Der var engang en fin, hvid sandstrand ved Badevej, ligesom der også var en tid, hvor Risskov Strandpark levede op til sit navn - hvor man ikke skulle frygte for liggesår, fordi man lå på sand og ikke sten.

Sådan er det ikke i dag. Store dele af sandet langs den sydlige del af Bellevue Strand er smal og stenet, fordi sandet er skyllet væk, og den erosion kan i værste fald ende med at beskadige diget.

Derfor er Digelaget med tilladelse fra Aarhus Kommune begyndt at sandfodre kystnært på strækningen mellem Badevej og Platanvej.

- Det har været et enormt arbejde at få forsøget på plads, men Aarhus Kommune har givet os fem års tilladelse til at sandfodre kystnært, så vi kan erstatte sandet, der er fjernet ved erosion. Eroderer stranden, så vandet kommer langt nok ind, så begynder det også at erodere på digets fod, fortæller Erik Holk Poulsen, formand for Digelaget Vejlby Fed.

Noget ønskescenarie er det ikke ligefrem, da diget er den sidste bastion mod oversvømmelser fra Aarhus Bugten, og særligt området omkring Strandvænget og Platanvej bliver fremhævet som et særligt oversvømmelsestruet område i ifølge Aarhus Kommunes egne rapporter om klimaændringer i Vejlby-Risskov.

Kysten mellem Strandvænget og Platanvej er smal, stenet og udsat for erosion. Ved at sandfodre mellem Badevej og Platanvej er håbet, at sandet omfordeler sig i kystprofilet og spreder sig nordpå, så det sand, der forsvinder ved erosion, bliver erstattet.

Sand hentes i Egå

Derfor får Digelaget Vejlby Fed nu årligt spredt op mod 3.000 kubikmeter sand ud så tæt på kysten i håbet om, at det fodrer stranden. Alternativt kan man læsse sandet af direkte på stranden, det er dyrt. Heldigvis har Digelaget fundet en løsning, der holder udgifterne til strandfodringen på et minimum.

Egå Marina oplever, at sand lægger sig i havneindløbet, så skibe ikke kan sejle ind og ud. Det betaler de alligevel for at få fjernet, men i stedet for at transportere sandet til Aarhus Havn, bliver det nu brugt til sandfodring i stedet, fortæller Erik Holk Poulsen.

Selve fodringen foregår helt lavpraktisk ved, at et fartøj med en kulgrab på dækket skovler de store mængder sand ud i vandet så tæt på kysten som muligt. Det lyder simpelt, men er særdeles effektivt.

Det forklarer Holger Toxvig, der er kysttekniker ved Kystdirektoratet.

- Mange synes jo, at det næsten lyder for simpelt til, at det kan være den bedste løsning, for det er jo ikke andet end, at man erstatter det sand, der forsvinder ved erosion, men selv hvis man lavede bølgebrydere eller andre former for kystsikring, så ville der stadig forsvinde sand og være behov for sandfodring, siger Holger Toxvig.

Men det fungerer ved Vestkysten, hvor man sandfodrer på en helt anden skala end ud for Vejlby-Risskov. Ved området omkring Lodbjerg, Agger og Nymindegab bruger man hvert år 200 millioner kroner på at sprede 3,7 millioner kubikmeter sand. Og det virker.

- Vi ville ikke gøre det, hvis ikke det fungerede. I Holland, som er vores storebror på den front, fodrer man også med meget store mængder, siger Holger Toxvig.

Finere sand

Men om det virker i Risskov, er endnu for tidligt at sige, fortæller formanden for Digelaget Vejlby Fed, Erik Holk Poulsen. Hidtil har man sandfodret to gange, men det er svært at vurdere, hvorvidt det har haft en effekt.

- Vi ved ikke præcist, om det betyder noget, men kystnært sandfodring er et princip, vi kan praktisere. Måske kommer sandet ind og lægger sig langs kysten, men vi må se, siger Erik Holk Poulsen.

Sandet fra Egå Marina er nemlig finere end sandet, der ligger på  kysten omkring Platanvej. Ifølge en rapport udarbejdet af COWI vil det dermed have en tendens til at lægge sig på dybt vand, hvor virkningen er mindre.

Her er projektområdet, hvor Digelaget har fået tilladelse til at lave kystnær strandfodring.

Rapporten konkluderer dog, at det alt andet lige vil gavne kysten at forsøge sig med strandfodring, og det hæfter formanden for Digelaget sig også ved.

- Det er et forventet positivt projekt, og det gør i hvert fald ingen skade at sandfodre, så det fortsætter vi med i mindst fem år. På sigt er det ikke nok, men det kan næsten kun have en gavnlig effekt, hvis man også laver andre tiltag langs kysten, så sandet ikke forsvinder igen i samme grad, siger Erik Holk Poulsen og fortsætter:

- Ideelt set skulle Aarhus Kommune kystsikre, men det kan godt være, Digelaget skal være initiativtagere - og gerne i samarbejde med kommunen. Andre tiltag kunne være at lave en mere stabil kystsikring med nogle bygværker eller omlægning eller fjernelse af regnvandsudløbende gennem diget til stranden.

Ny bokseklub er åbnet i Vejlby-Risskov: Vi tog en tur i ringen

Vejlby-Risskov har fået sig en bokseklub, og RisskovLIVs udsendte satte liv og lemmer på spil til en prøvetime.

Det var sjovt, selvom det var svært at bruge hænderne til at skrive denne artikel efterfølgende.

RisskovLIVs udsendte har prøvet kræfter med en træningstime hos den nystartede bokseklub Rules Aarhus.

“Har du prøvet at bokse før?”

Det er tredje gang på ganske få minutter, at jeg bliver stillet det spørgsmål, for der hersker tydeligvis en del forvirring over, at dette fremmedelement af en journalist er dukket op i boksesalen.

Men jeg svarer, at jo, jeg har skam en lille smule erfaring fra dengang, jeg som 15-årig gik til thai-boksning, indtil første gang jeg fik en på lampen. Da forsvandt det sjove ved den sportsgren.

Dengang måtte jeg konstatere, at jeg nok ikke gik nogen glorværdig karriere som slagsbror i møde, men nu hvor bokseklubben Rules Aarhus er åbnet langs Lystrupvej ved Mossøvej, er det på tide at tage en sidste tur i ringen.

Men man skulle måske tro, at jeg lå inde med et dødsønske. Rules Aarhus har bootcamps for begyndere. Den del har jeg misset. I stedet er jeg dukket op til en træningstime for øvede.

Målt på det gennemsnitlige antal tatoveringer kan jeg godt blende ind, men så heller ikke længere.

For kigger jeg rundt i lokalet, tæller jeg flere tidligere pro-boksere med adskillige kampe under bæltet. Selv lokalets alderspræsident, 76-årige Jack, har 15 års erfaring, så jeg er en undermåler.

Rules Aarhus åbnede i september og tæller allerede knap 100 medlemmer. Målet er at nå op på omkring 250 med tiden.

Det når jeg heldigvis ikke at tænke for længe over, før dagens træner, Peter Otiri Bjerrum, brøler os i gang med opvarmningen - lidt let løb med schwung i armene og så lidt udstrækning, hvor man blandt andet laver den frække med de roterende hofter.

Hu-hej, hvor det går, for den er jeg god til. Men så udbasunerer Coach Bjerrum, at det er på tide at iføre sig boksehandskerne...

1,2 og 3

Heldigvis er Rules Aarhus ikke en bokseklub, hvor man behøver at blive slået til plukfisk. Hvis du forestiller dig, at en boksetime i Fitness World ligger i den bløde ende af skalaen, mens det at træne op til kamp ved Champs Camp ved Aarhus Havn ligger i den hårde, så har sekskløveren bag Rules Aarhus forsøgt at ramme den gyldne middelvej.

Rules Aarhus har hele seks stiftere, som alle har bokset sammen i flere år. Fra venstre til højre er de Jonas Stegemeier, Marccho Simmonsen, Peter Otiri Bjerrum, Kasper Igens, Jacob Kilsgaard og Daryous R. Sørensen.

Her er det sjældent, at bokserne sparrer, medmindre du selv opsøger det. Til gengæld skal du stadig lære at stå rigtigt, slå rigtigt og bevæge dig rigtigt, og det skal nok få kalorierne til at drive af dig.

Nogen boksebold ender jeg altså ikke som. I stedet får jeg lov at hamre løs på medstifter Kasper Igens, der har forbarmet sig over mig og nu forsøger at lære mig boksningens ABC - eller 1, 2 og 3.

For det er hele tiden alle gode gange tre med først et jab, så en lige højre, og så et jab på ny. Det kan de fleste nok godt tælle til i hovedet, men det bliver straks mere kompliceret, når man også skal huske at hæve paraderne og ignorere mælkesyren, som begynder at ophobe sig i skuldrene.

Men det går nu meget godt. Indtil vi når hooked, det ultimative slag til at nå rundt om din modstanders parader, men åbenbart også den hurtigste vej til ømme håndled for en nybegynder.

Det gør nemlig ondt, hvis ikke man formår at spænde ordentligt op. Derfor spørger jeg, halvt i spøg, halvt nysgerrigt, om det måske er fordi, at jeg har løse håndled. Det mener en grinende Kasper Igens nu ikke, det er.

En bi uden brod

Gazebind bliver bundet rundt om mine hænder for at yde ekstra støtte. Det ser sejt ud, men skaden er sket, og jeg kan ikke længere slå igennem, så jeg stikker som det modsatte af Muhammad Ali - en bi uden brod.

Med møje og besvær får jeg handskerne af, og jeg øjner i stedet mit snit til at tage billeder og optage video. Træningen er ovre. Tror jeg. Peter Otiri Bjerrum mener bare ikke, at jeg har aftjent min boksepligt.

Han slår mig ikke som typen, der accepterer et nej, så jeg lader mig indlemme i den afsluttende (døds)cirkeltræning med adskillige poster, der er til for at banke den sidste smule luft ud af dig.

Men det er nu også planen, at du skal kunne rykke dine grænser ved Rules Aarhus. Tit er det mentalt, at klappen går ned, og får dig til at kaste håndklædet i ringen. Her skal det være fysikken, der får dig til at give op, men belønningen for blod, sved og tårer er endorfiner og dopamin i lange baner.

Og når man står der i en rundkreds og ser en snes prustende og pustende mænd - samt en enkelt kvinde - give den alt, hvad remmer og tøj kan holde, er det svært ikke selv at blive grebet af stemningen. Særligt når Thunderstruck brager ud af højtaleranlægget.

Fællesskabet skal være omdrejningspunktet

AC/DC for fuld smadder burde alene være appel nok, men det er samarbejdet under træningen og fællesskabet efter, der skal være omdrejningspunktet i den nye bokseklub i Vejlby-Risskov.

Som en næsten provokerende overskudsagtig Peter Otiri Bjerrum siger efter endt træning, er det fint, hvis folk dukker op for at lære at bokse og komme i form, men det må gerne ende med, at folk kommer for hyggen og fællesskabet efter trænings skyld. Rules Aarhus skal ikke være for fin til pizza og dåsebajere om fredagen.

Netop fællesskabet er også hovedårsagen til, at 76-årige Jack Fridthjof dukker op gang på gang. Dét, og så fordi boksning angiveligt er kilden til et langt liv. Han er i hvert fald sikker på, at han kommer til at leve 10 år længere end os ikke-boksende dødelige - og han har måske evidens for det.

Han fortæller i hvert fald, at han har fået mærkbart bedre holdning, et roligere åndedræt, og allerbedst kan han nu stå op og gå på toilettet om natten uden at skulle strække sig. Det må kaldes for en succes.

Det føler jeg nu også, at boksetimen har været. Min næse er ligeså krum, som da jeg ankom, og selvom jeg har pint og plaget min krop som en anden Pontius Pilatus, kan jeg stadig være i den - næsten.

Mine stakkels håndled var efterfølgende så ømme, at jeg ikke kunne bruge et tastatur resten af dagen, og det var faktisk ikke engang en dårlig undskyldning for at kunne gå på weekend tidligt.

De seks stiftere ville gerne have et sted, hvor de kunne sætte deres eget præg på lokalerne og udtrykket. Derfor er der masser referencer til eksempelvis Muhammad Ali, Rocky Balboa, mørkegrå vægge og neonlys.