Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Lasse Nyrup, medlem af skolebestyrelsen for Risskov Skole, håber, at nogle af pengene fra en større kommunal pulje kan komme i spil til at skabe mere tryghed på vejene omkring folkeskolen.

Lasse har set fire påkørsler ved Risskov Skole - Skolevejene bør sikres

Min søn er stadig nogle år fra at sætte sig i sadlen og træde sin første omgang i pedalerne, men allerede nu kan jeg nemt forstå, hvordan udsigten til at skulle sende sine små poder alene afsted i morgentrafikken kan give svedige håndflader og nervøse trækninger.

Det gælder flere forældre på Risskov Skole – heriblandt Lasse Nyrup, der selv sørger for at følge sine to drenge i skole. Han tør ikke andet, og efter selv at have set myldretidstrafikken nær folkeskolen omkring klokken 07.45, forstår jeg ham godt.

Situationen er kort sagt hektisk, og Lasse Nyrup har i flere tilfælde overværet børn blive påkørt i rundkørslen – heldigvis uden større fysiske skader som følge deraf.

Helt så grelt ser det ikke ud ved Ellevangskolen, Vorrevangskolen og Strandskolen, men skoleledere og medlemmer af skolebestyrelsen fra de tre folkeskoler kan alle pege på punkter, som ville kunne sikre områdets skolebørn en tryggere vej til time.

Det ser vi nærmere på i dette nyhedsbrev, for politikerne i Aarhus Byråd er opmærksomme på problematikken. Et stort millionbeløb er nemlig blevet afsat til at skabe tryggere skoleveje, og ved flere af områdets folkeskoler vil ganske simple tiltag kunne gøre en kæmpestor forskel for de bløde trafikanters sikkerhed.

Små ændringer ved Veri Centret har også fået en større storm til at blæse op på de sociale medier i den forgangne uge. Nye parkeringsskilte er blevet banket op, og formuleringen derpå har vakt lige dele forvirring og frustration på en af de lokale Facebook-sider - for er der fortsat gratis parkering, eller skal du betale fra første minut?

Min tid er i hvert fald gratis. Derfor er du altid velkommen til at kontakte mig via krkie@risskovliv.dk eller Facebook, hvis du har en undren eller historie, du gerne vil have mig til at se nærmere på.

God weekend og god trafiksikkerhed. Det er vejen frem.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist

Forælder har set fire ulykker på tre år: - Simple tiltag kan gøre trafikken ved Risskov Skole sikrere

Lasse Nyrups klare frygt er, at det går helt galt en dag omkring Risskov Skole. Han mener, helt simple løsninger kan gøre en enorm forskel for trafiksikkerheden ved folkeskolen.

Det kan du læse mere om her.

Ganske simple indgreb kan forebygge måske store ulykker omkring Risskov Skole, mener forælder til to elever. På det seneste budgetforlig blev der afsat et stort millionbeløb til at gøre det sikrere at komme til og fra skole.

Klokken er 07.45 mandag morgen, og det er ord som ”kaotiske” eller ”hektiske,” der bedst beskriver scenerne omkring Risskov Skole.

På Kastaniebakken kaster forældre deres bil op over fortovet og parkerer hulter til bulter i forsøget på at få afleveret deres poder i tide til skolestart, samtidig med at skolebørn kommer susende på cykel igennem den stærkt trafikerede rundkørsel.

Det giver anledning til potentielt farlige situationer. Det har Lasse Nyrup, der er forældrerepræsentant i Risskov Skoles bestyrelse, desværre kunnet konstatere med egne øjne.

- Der kommer så meget morgentrafik igennem rundkørslen, at det bliver hektisk. Siden mit første barn begyndte på skolen for tre år siden, har jeg set tre-fire tilfælde, hvor folk er blevet påkørt her. Det sker heldigvis ikke ved høj fart, men én ting er skaden, noget andet er den psykiske belastning, et barn, der bliver påkørt, udsættes for, fortæller Lasse Nyrup.

Han følger selv sine to børn på syv og ni år i skole hver dag, for Lasse Nyrups klare frygt er, at en seriøs ulykke finder sted en dag. Skal det forebygges, mener han, det vil kræve en adfærdsændring fra forældrenes side og handling fra Aarhus Kommune.

- Jeg synes selv, det var et stort spring overhovedet at begynde på andet end at køre mine børn i skole, men det er problematisk. Man fejer for egen dør og er helt naturligt mest bekymret for sine egne børn, men så bliver det også til en selvopfyldende profeti, hvor det vælter rundt med biler nær skolen. Så er det klart, at man måske bør se på, hvordan man ændrer adfærd, siger Lasse Nyrup og fortsætter:

- Generelt er vi måske for gode til at tage bilen, men det hele starter med, at de fysiske rammer og kapaciteten, det kræver at komme sikkert i skole, kunne være bedre. Det kræver, at kommunen gør noget.

Simple løsninger kan gøre en stor forskel

Det er politikerne i byrådet heller ikke blinde for. Sidste år afsatte et flertal 77 millioner kroner til at gøre børns vej til skole sikrere, og ved sidste måneds budgetforlig var forligspartierne enige om at fremskynde indsatsen.

Det er nu op til Teknik & Miljø at komme med et forslag til, hvordan de mange millioner skal bruges, men de kan investeres i bedre fysiske forhold omkring skolerne såvel som nudging og kampagner.

Zoomer vi ind på området omkring Risskov Skole, kunne Lasse Nyrup hurtigt pege på flere punkter, hvor man kunne få væsentligt bedre trafikforhold for ganske få midler.

- Der er nogle fodgængerfelter i rundkørslen, men fra skolebestyrelsens side har vi efterspurgt et ved alle seks veje. Det har kommunen været modvillige omkring, for det skaber åbenbart falsk tryghed, men så kan man jo diskutere, hvad ideen med et fodgængerfelt helt generelt er, siger Lasse Nyrup.

Lasse Nyrup, der sidder som forælderrepræsentant i skolebestyrelsen på Risskov Skole, får mange henvendelser fra andre forældre, der også er bekymrede for de trafikale forhold omkring skolestart.

Han har også en simpel løsning til det totale parkeringskaos, der hver hverdagsmorgen opstår på Kastaniebakken omkring skoleklokkens indringning til gene for beboerne på vejen og børnene på vej i skole.

Når uret viser 08.10, er den værste myldretrafik på vejen allerede væk. Derfor kunne en lille restriktion måske gøre en stor forskel, mener Lasse Nyrup.

- Jeg synes virkelig, vi har nogle ganske simple ønsker; Lidt bedre skiltning og en tidsbegrænset ensretning af en vej som Kastaniebakken kunne gøre en stor forskel. Det er næsten grotesk, for det er jo kun et vindue på et kvarters tid, hvor situationen er hektisk, men det er også typisk her, at ulykkerne sker, siger Lasse Nyrup.

Et øjebliks uopmærksomhed

At små tiltag virker, kan man selv få syn for på den modsatte side af Risskov Skole ved Fortebakken. Her etablerede Teknik & Miljø for få år siden en række fartbump, en fodgængerovergang samt en cykelsti.

Det har ikke afhjulpet alle de trafikale problemer på vejen om morgenen, men det er et skridt i den rigtige retning, mener Lasse Nyrup. Han ser det derfor som en positiv udvikling, at politikerne nu har sat penge af til at forbedre forholdene omkring flere folkeskoler over de kommende år.

Men før der sker flere forbedringer ved netop Risskov Skole, har han sine forbehold imod at sende sine børn alene afsted i skole.

- Jeg kunne ikke finde på at sende dem alene afsted endnu. Jeg er ikke tryg ved det, så længe trafikken er så heftig omkring Risskov Skole. Min ældste på ni kan måske få lov næste skoleår, men jeg ville stadig være utryg, siger Lasse Nyrup og tilføjer:

- Færdselsuheld har ingen alder, og der skal ikke mere end lidt uopmærksomhed til. Det gælder min søn, men det gælder også bilisterne. Der er så meget stress og kaos omkring Risskov Skole hver morgen, at jeg er mere bekymret for den end for min søns evner på cyklen.

Sikkert i skole i Vejlby-Risskov: Her er ønskerne til bedre  trafiksikkerhed fra de fire folkeskoler

Byrådet i Aarhus Kommune har afsat 77 millioner kroner til at sikre børn en tryggere vej i skole.

Her kan du høre, hvordan de fire folkeskoler i Vejlby-Risskov ville bruge nogle af midlerne til at sikre elevernes færden til og fra skole.

Vi har spurgt de fire folkeskoler i Vejlby-Risskov, hvordan pengene til at skabe sikrere skoleveje kunne bruges i området.

Det siger sig selv, at alle børn bør kunne komme sikkert i skole. Det er også et punkt, som byrådet i Aarhus Kommune har fokus på, og derfor blev et flertal sidste år enige om at afsætte en pulje på 77 millioner kroner til at fremme tiltag, der skaber tryggere rammer for skolebørnene på sin vej til time.

Pengene kan bruges til at etablere fysiske tiltag såsom vejbump, nye cykelstier eller kiss and ride-anlæg, men de kan også afsættes til kampagner, der eksempelvis opfordrer forældre til at stille bilen og tage cyklen i stedet, når de afleverer deres børn.

Nu skal Teknik & Miljø tage stilling til, hvordan midlerne skal bruges. I den anledning har RisskovLIV ringet rundt til folkeskolerne i Vejlby-Risskov for at høre, hvordan de kunne se pengene fra puljen blive brugt til at skabe bedre trafikale forhold for eleverne.

Strandskolen - Sikrere rammer for børnene på den anden side af Grenåvej

Strandskolen i Risskov Foto: Jens Thaysen

Morten Holck Jørgensen, skoleleder for Strandskolen, hvordan vil du beskrive forholdene omkring mødetid hos jer?

- Vi er langt fra at have Aarhus' værste veje omkring skolen, men vi oplever da, at folk kan køre stærkt. Tidligere var situationen mere kaotisk, men så fik vi opsat vejbump på Enebærvej, og det gør faktisk noget positivt ved hastigheden. Vi er dog stadig opmærksomme og har skolepatruljer to steder.

Hvordan kunne midlerne bruges til at skabe bedre fysiske rammer på elevernes vej til skole?

- Vi har mange elever, der skal krydse Grenåvej på vej til skole. Der er en tunnel, men der er stadig dem, der skal over vejen, og der bliver altså kørt rigtig stærkt hver morgen. En tunnel mere ville gøre underværker, selvom det sikkert er omfattende, men det ville betyde, at flere børn fra de små klassetrin selv ville kunne komme på cykel i skole.

Hvad kunne du ellers se midlerne fra puljen blive brugt på?

- Jeg synes, vi har haft god effekt med kampagner og nudging tidligere. Vi kan se, at det har en stor effekt, når vi inddrager børnene, for de går hjem og sætter en dagsorden ved spisebordet. Så hvis man kunne lave nogle initiativer i skoletiden og måske får Rådet for Sikker Trafik til at holde oplæg, vil det måske også tydeliggøre over for forældrene, hvad vi forsøger at gøre som skole. 

Ellevangskolen - Få farten sænket på Nordlandsvej

Ellevangskolen

Katrine Svendsen, formand for skolebestyrelsen på Ellevangskolen, hvordan vil du beskrive forholdene omkring mødetid hos jer?

- Jeg føler faktisk, at vi har rigtig fin sikkerhed ved Stenagervej, hvor der er fartbump, fodgængerfelt og skolepatrulje. Det mangler bare på den anden side af skolen ved Nordlandsvej. Her kører folk stærkt, selvom mange børn krydser vejen flere steder. Det ville være oplagt at sætte fokus på.

Der er et enkelt fodgængerfelt ved overgangen til Netto samt nogle fartskilte, der viser, hvor hurtigt bilisten kører. Hvad kunne forbedre situationen?

- Min holdning er, at fartbump er vejen frem. På Nordlandsvej mangler der noget, der får folk til at sænke farten på samme måde som ved Stenagervej. Jeg siger ikke, at man bør etablere bump på fire steder langs vejen, men overgangen ved Netto er et centralt sted, og der bør man tvinge folk ned i fart.

Hvad kunne du ellers se midlerne fra puljen blive brugt på?

- Jeg vil sige, at mit hovedfokus er at sikre rammerne ved Nordlandsvej, men vi ser, hvordan mange ældre elever følger Jellebakken og krydser over Stenagervej, hvor der ikke er noget fodgængerfelt. Skolen har løbende fokus på at vise, at det kan være risikabelt, men man kunne måske lave en form for event ud af det for at understrege vigtigheden yderligere. Derudover ville det være dejligt at gøre mere for skolepatruljerne og vise dem vores påskønnelse, for jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at de gør en stor forskel.

Vorrevangskolen - Parkeringsforholdene bør ændres

Søren Skalkhøj Petersen, skoleleder på Vorrevangskolen, hvordan vil du beskrive forholdene omkring mødetid hos jer?

- Vi har ikke de bedste forhold. Det skal ikke ses som en kritik af forældrene, men vi har alt for mange kørende og alt for dårlige forhold på Vorregårds Alle. Der er enormt tryk på vejen omkring mødetid, og vi ser forældre skifte vejbane for at snuppe ledige pladser for næsen af hinanden, mens der også kører busser og kommer taxaer med specialklassebørn. Det er ikke optimalt.

Hvordan kunne midlerne bruges til at skabe bedre fysiske rammer på elevernes vej til skole?

- Det ville være dejligt, hvis nogen fra kommunen kom og så forholdene en morgen. Jeg har ikke umiddelbart nogen god løsning, men der er store problemer med mangel på p-pladser. Vi har en del ansatte, der ikke bor tæt på skolen, og de har simpelthen svært ved at finde en parkeringsplads.

Hvad tænker du om at bruge midler på eksempelvis at få flere børn og forældre til at tage cyklen?

- Det er klart, at kampagner kunne understøtte det, og jeg er positivt indstillet over for ideen, men vi kommunikerer allerede til forældrene og kommer med høflige henstillinger. Der er bare grænser for, hvad det rykker. Skal der ændres noget, bliver vi nødt til at få gjort noget ved trafikforholdene omkring skolen.

Risskov Skole - Fodgængerfelter og tidsbegrænset ensretning

Lasse Nyrup, medlem af skolebestyrelsen for Risskov Skole, hvordan vil du beskrive forholdene omkring mødetid hos jer?

- Forholdene er kaotiske omkring Kastaniebakken og hektiske ved rundkørslen. Det er jo kun dét lille tidsrum omkring mødetid, hvor det er slemt, men der er travlt, og det skaber frustrationer. Den stiger kun, når proppen omkring skolen starter, og så propagerer den ud.

Hvordan kunne midlerne bruges til at skabe bedre fysiske rammer på elevernes vej til skole?

- Vi har forsøgt at række ud til kommunen og sige, at der er nogle lavthængende frugter, som ret nemt kunne arbejdes med. Hvis man indførte midlertidig ensretning på veje som Kastaniebakken og gjorde det klart med skilte, tror jeg, det kunne gøre en stor forskel. Folk vil jo gerne følge reglerne, men det er svært at vide, hvad reglerne er, når skiltningen er mangelfuld. Derfor ender det nemt i, at man bare følger andres eksempel.

- Vi har også spurgt kommunen, om man kunne lave fodgængerfelter ved alle vejene ved rundkørslen. Der er stort pres på trafikken her, for det er et stort trafikknudepunkt for hele området, hvor busser også passerer forbi.

Efter stor forvirring: Nu bliver p-skiltene ved Veri Centret ændret

En række nye parkeringsskilte ved Veri Centret fik startet en mindre steppebrand på lokal Facebook-gruppe.

For betaler du fra første minut, eller er der fortsat tre timers gratis parkering som førhen?

Du får svaret her.

Veri Centrets udlejere reagerer nu og ændrer formuleringen på de nyopsatte parkeringsskilte ved shoppingcentret efter stor forvirring.

Der var og er fortsat tre timers gratis parkering ved Veri Centret, men formuleringen på nogle nyopsatte parkeringsskilte har i den forgangne uge fået flere kunder til at tage sig til hovedet i forvirring – og bragt det lokale shoppingcenter i et mindre stormvejr på de sociale medier.

For tolker du sætningen ”Parkering tilladt i maks. 3 timer ved brug af p-skive” efterfulgt af ”Parkering tilladt mod mobilbetaling i én af nedenstående apps” som om, du skal betale fra første minut eller ej?

Det har det vist sig, at det er der mange, der gør, og det har startet en lille steppebrand imod Veri Centret på en af de lokale Facebook-grupper. Derfor vil formuleringen blive ændret hurtigst muligt, forklarer Finn Christensen, der er facility manager for ejendomsadministrationsselskabet Cobblestone, der varetager udlejningen af Veri Centret for ejerne Nordic Real Estate Partners.

- Skiltene er sådan set korrekte, men jeg kan godt se, hvordan de kan misforstås. Derfor bliver teksten ændret til noget i dur med ”Parkering ud over tre timer kan tilkøbes”. Det er City Parkering ved at ændre, og det sker snarest muligt, fortæller Finn Christensen, der forklarer, at de nye skilte er kommet op, efter man skiftede parkeringsselskab fra APCOA til føromtalte City Parkering.

Han forventer, at teksten på skiltene vil være ændret i næste uge. Ifølge Finn Christensen er der også planer om at hænge bannere op langs facaden på Veri Centret for yderligere at understrege, at der fortsat er tre timers fri parkering - derefter kan man tilkøbe sig ekstra parkering via EasyParks app til mobiltelefonen.

Dybest set ville ejerne såvel som lejerne i Veri Centret foretrække, at der slet ikke var behov for tidsbegrænset gratis-parkering. Erfaringen har bare vist, at det er nødvendigt med parkeringsskilte, hvis besøgende skal vide sig sikre på at kunne få en plads.

- Vi er slet ikke interesseret i at have parkeringskontrol ved centret, men da vi for en årrække siden indførte det, var det fordi, vi kunne tælle et stort antal pendlere. De parkerede ved Veri Centret, tog bussen på arbejde og tilbage igen, når de havde holdt der en hel arbejdsdag. Der er relativt få p-pladser ved Veri Centret, så det var problematisk, siger Finn Christensen.

Frygter ikke kundeflugt

Shitstormen på de sociale medier rettet imod de nye parkeringsskilte bestod af to typer klager. Der var dem, der var frustrerede over at have misforstået skiltningen og betalt for parkering fra første minut, og så var der dem, der havde glemt at stille p-skiven og derfor fik en bøde.

Begge dele ærgrer formanden for Veri Centers Centerforening, Michael Kaufmann Petersen.

- Vi vil ikke have utilfredse kunder. Det bygger på en misforståelse og dårlig kommunikation, og så når den at brede sig på de sociale medier som en steppebrand. Man skal bare huske på, at vi, butiksindehaverne, bare er lejere, og det er ikke os, der har indført parkeringskontrol. Vi ville helst være fri, fortæller Michael Kaufmann Petersen, der har herretøjsbutikken VICTOR i Veri Centret.

Han prøvede selv at agere brandslukker ved at lave et opslag på Facebook-gruppen Risskov Lokal Gruppe for at præcisere, at der altså stadig er gratis parkering ved shoppingcentret. Det har høstet masser likes, men også enkelte negative kommentarer fra folk, der efter at have fået en p-bøde siger, de er færdige med at handle i Veri Centret.

Men som Michael Kaufmann Petersen understreger, var det altså også muligt at få en parkeringsafgift, før de nye skilte blev sat op. Han håber dog, at teksten på skiltene bliver ændret hurtigst muligt, men frygter ikke for at miste kunder på grund af misforståelsen.

- Jeg synes da, det er brandærgerligt, hvis folk vælger os fra, og jeg ville også selv være frustreret, hvis det var mig, der fik en p-bøde, men i bund og grund er der ikke noget, der har ændret sig, siger Michael Kaufmann Petersen og tilføjer:

- Da parkeringsvagterne først blev indført for nogle år siden, var der en storm, men mit indtryk er, at folk har vænnet sig til det. Vi får meget få sure opstød, og jeg er ikke nervøs for, at det kommer til at koste os penge.

Snør vandreskoen: Ny promenade skal binde Den Permanente sammen med Aarhus Ø

Inden for en årrække skal du kunne tage turen fra Den Permanente og ud til Aarhus Ø på gåben, hvis det står til to århusianske rådmænd.

Kan du se det for dig?

Et promenadeforløb fra Den Permanente og hele vejen ud til Aarhus Ø. Sådan lyder visionen fra to århusianske rådmænd.

Hvis du nyder en god gåtur i og omkring Riis Skov, kan du måske snart se frem til at få en ny gårute at promenere på.

Rådmændene for Teknik & Miljø og Kultur & Borgerservice, Bünyamin Simsek (V) og Rabih Azad-Amad (R) fremlagde nemlig tidligere på ugen sine visioner for at skabe en strandpromenade fra Den Permanente, ud langs den i øjeblikket svært tilgængelig kyststrækning til Fiskerihavnen og videre til Aarhus Ø.

-  Vi er kommet langt med at udvikle Aarhus Ø, men vi er slet ikke i mål endnu. Det er helt oplagt, at vi undersøger, hvordan vi skaber plads til sjov og leg og anlægger en promenade samt en god forbindelse til fastlandet og skaber oplevelser helt ud til Den Permanente, så promenaden også bliver attraktiv for andre end beboerne på Aarhus Ø, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

Du kan få indflydelse på promenaden

Indtænkt i planerne er et nyt letbanestop på strækningen, som formentlig begraver muligheden for et letbanestop ved Den Permanente i strandsandet -  permanent.

- Hvis man etablerer et letbanestop et sted på strækningen, så får beboerne på Aarhus Ø cirka 500 meter til letbanestoppet. Det er cirka den samme afstand, som de havde fået, hvis der var blevet etableret et stop ved Havnebadet, siger Bünyamin Simsek.

Men i øjeblikket er der altså kun tale om en vision for, hvordan kampestenskysten langs letbanesporet kan omdannes til en forhåbentligt lækker strandpromenade. Derfor bliver der nu lagt op til en offentlig inddragelsesproces, hvor du som borger kan komme med forslag og ideer til aktiviteter og funktioner, som der bør være på strækningen.

Efter planen tager det et års tid, før de to rådmænd er klar til at præsentere nogle mere klare planer for resten af byrådet i Aarhus Kommune. Selv hvis de to rådmænd skulle blive udskiftet ved næste måneds kommunalvalg, betyder et skifte på rådmandskontoret sjældent, at der bliver sat en stopper for igangværende projekter.