Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger RisskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Sådan kan fremtidens Bellevuehal komme til at se ud, hvis Bellevue Bydelshus bliver en realitet. Illustration: C.F. Møller

Pris på 100 mio: Sådan skal fremtidens Bellevuehaller se ud

Godmorgen.

“Bellevue” er fransk for “smuk udsigt,” men man kan altid diskutere, om det i dag er dækkende for den aldrende Bellevuehal. Derfor er det kærkomment, at hallen nu måske kan se frem til at blive smukkeseret for op mod 100 millioner.

For efter at have været flere år undervejs ligger projektoplægget til midtpunkt for Risskov, Bellevue Bydelshus, endelig klar, og i dette nyhedsbrev kan du selv få syn for sagen og se planerne.

Måske bliver det fremtidens mødested for frimærkeklubben, kor-ensemblet eller cykelforeningen. Måske bliver det en foredragssal eller koncertsted. Måske det hele.

Mulighederne er mange, og de lokale ildsjæle bag har ambitioner om at samle de eksisterende aktiviteter ved Bellevuehallen med mange nye, så det bliver et naturligt midtpunkt og samlingssted i Risskov for alle aldre.

Intet er fastlagt, og jeg understreger - intet er fastlagt. Derfor inviterer folkene bag projektet til borgermøde i løbet af efteråret, så man kan indsamle inputs og ideer til, hvad det nye bydelshus skal kunne rumme.

Så tager du del i en fed aktivitet eller har en syssel, som mangler et nyt sted at kunne samles, er det med at troppe op og byde ind til den tid.

Bliver projektet realiseret, og det mener folkene bag bestemt er realistisk, kan idrætsklubben VRI også se frem til at få en ekstra hal. Den er hårdt tiltrængt og kunne sådan set godt bruges allerede i dag, for særligt indendørsidrætten mangler flere kvadratmeter at boltre sig på.

Ekstra tak skal der lyde til dig, der læser med. RisskovLIV ruller og er kommet godt fra start, men du skal være mere end velkommen til at sprede ordet om det nye lokalmedie, hvis du er tilfreds med det, du har læst hidtil.

Det kan næsten kun blive bedre med jeres input, så hvis du ligger inde med en god historie eller undrer dig over noget, som jeg burde se nærmere på, skal du være hjertens velkommen til at kontakte mig på krkie@jfmedier.dk.

God weekend og god læselyst.

Billede af Kristoffer Krogh Kiesbye
Billede af skribentens underskrift Kristoffer Krogh Kiesbye Journalist
Bellevue, som området kan komme til at tage sig ud efter fornyelsen, hvor der blandt andet er bygget en etage på på søjler hen over p-pladsen. Illustration: C.F. Møller

Vildt Risskov-projekt: Bellevuehallernes store forvandling

Bellevuehallerne er måske allerede Risskovs naturlige midtpunkt, men et nyt ambitiøst projekt til et trecifret millionbeløb, Bellevue Bydelshus, skal gøre stedet til et endnu større samlingspunkt for områdets beboere.

- I Risskov mangler vi et rum, hvor alle kommer. Et opholdssted lidt som Dokk1. Risskov har i dag ikke et naturligt samlingspunkt udover Bellevue, der i den grad trænger til en opgradering, siger Martin Busk, der er en af de lokale drivkræfter bag.

Du kan se billederne og læse mere om planerne for fremtidens Bellevuehaller her.

Der er store planer om at forny og udvide Bellevuehallerne i Risskov for 100 mio. kr. og gøre Bellevue til det uformelle samlingspunkt i Risskov bymidte.

Kald det bare Risskov City.

Store planer om en udvidelse og opgradering af Bellevuehallerne for 100 millioner kroner handler naturligvis om at sikre, at der er idrætsfaciliteter nok til bydelens voksende befolkning.

Men nok så vigtigt er det med projektet, Bellevue Bydelshus, at skabe et stort samlingspunkt i det, der så for alvor bliver bymidten i Risskov.

Bydelshuset, som er præsenteret for byrådets kulturudvalg, og som nu også præsenteres i det nye nummer af VRIs medlemsblad, Bellevue, vender groft sagt Bellevuehallerne omkring, så anlægget i stedet for at vende ryggen mod byen åbner sig mod den og inviterer indenfor.

Projektet besår i en udvidelse af Bellevue på omkring 5.000 kvadratmeter med blandt andet ny håndboldhal, ny børnehave, nye hal- og omklædningsfaciliteter, plads til for eksempel fitness, genoptræning, borgerservice og mødested. Og med udadvendte tilbud i form af et butiksmiljø med for eksempel en juice-café ud mod Nordre Strandvej.

Bellevue kobles på byen

Michael Kruse, partner i arkitektfirmaet C. F. Møller og i denne sammenhæng nok så vigtigt Risskov-borger, er manden, der har tegnet projektet.

- Jeg kunne slet ikke lade være med det potentiale, der er i området, og efter at have snakket med blandt andre VRI og Martin Busk om mulighederne for at opgradere Bellevue, siger Michael Kruse og fortsætter:

- Et af målene er at koble byen og Bellevue og lave et samlingspunkt for bydelen. Et uformelt forsamlingshus. En biblioteks-satellit er en af de muligheder, vi har arbejdet med at få indenfor. Det bliver nu nok ikke til noget. Borgerservice er en anden mulighed, bedre aktiviteter for ældre en tredje.

Med et par ekstra haller bliver der mulighed for, at flere kan dyrke idræt i Bellevue-hallerne. De ekstra muligheder er der god brug for. Samtidig betyder udvidelses-projektet til 100 mio. kr., at Bellevue som bydelshus bliver et helt centralt element i Risskovs bymidte. Illustration: C.F. Møller

Derudover indeholder projektet blandt andet nye lokaler til den daginstitution, som VRI i forvejen driver, og på taget en lille park med legeplads.

Risskovs samlingspunkt

Den helt foreløbige tidsplan lyder, at det hele skal stå færdigt i 2024/25.

100 mio. kr. er mange penge. Hvor skal de komme fra?

- Dem håber vi at kunne skaffe fra fonde og gennem en lokal indsamling. Derudover må vi så se, hvad kommunen kan og vil bidrage med, siger Martin Busk, der har arbejdet med på projektet i tre år.

Tanken er, at det fornyede Bellevue skal kunne rumme et mylder af aktiviteter fra idræt over kultur. til fitness for pensionister og mødested for dagplejemødre for eksempel. Illustration: C. F. Møller

Og han fortsætter:

- I Risskov mangler vi et rum, hvor alle kommer. Et opholdssted lidt som Dokk1. Risskov har i dag ikke et naturligt samlingspunkt udover Bellevue, der i den grad trænger til en opgradering.

Nu skal borgerne byde

Planerne bliver nu udstillet i caféen som oplæg til en dialog med Risskovborgerne om projektet.

Samtidig planlægger arbejdsgruppen bag projektet at invitere til et borgermøde til efteråret, så man kan blive klogere på, hvad beboerne i Risskov drømmer om at bruge Bellevue Bydelshus til. Ambitionen er, at man skal forene de eksisterende aktiviteter med nye.

Har du eksempelvis en frimærkeklub, et kor-ensemble eller en esports-forening, der mangler et sted at samles, så kan bydelshuset blive stedet. Tanken er nemlig at forsøge at skabe rum til så mange forskellige aktiviteter som muligt.

- Vi inviterer til borgermøde, fordi folk har mange forskellige behov, som vi ikke kender til endnu. Måske mangler dansegruppen eller frimærkesamlerne et sted at mødes den ene dag, mens bydelshuset den næste dag kan huse jazzkoncerter eller foredrag, fortæller Søren Schjødt, næstformand i idrætsklubben VRI og medlem af arbejdsgruppen, inden han fortsætter:

- Tanken er, at der skal være plads til fleksible løsninger. Måske har man den ene dag brug for et et lokale på 80 kvadratmeter, som efterfølgende kan deles op i fire og huse fire forskellige foreninger.

Sådan bliver det "nye" Bellevue bygget op. Håndboldhallen er selvfølgelig til idræt, men ellers har man ikke lagt sig fast på, hvilke funktioner bydelshuset skal rumme. Skitsen her viser blot, hvad det kunne være af funktioner, der kommer indenfor, når det hele efter planen står færdigt i 2025- Illustration: C.F. Møller

Men fleksibiliteten har grænser. Den lokale bowlingklub får svært ved at få en bowlingbane, men målet er at imødekomme så mange forskellige aktiviteter som muligt. Derfor understreger Søren Schjødt, at man endnu ikke har lagt sig fast på nogle faste aktiviteter, men fortsat brainstormer på, hvad det færdige bydelshus bør rumme.

En tiltrængt idrætshal indgår i projektet

En fast bestanddel af projektet vil dog være en ekstra idrætshal. Den er hårdt tiltrængt, for VRI bøvler i forvejen med pladsmangel til særligt indendørsidrætten.

- Vi har simpelthen for få kvadratmeter med vores to nuværende haller. Dels er der en begrænsning i antallet af tilbud inden for gymnastikken, mens vi på badminton og håndbold oplever flere årgange på ungdomsafdelingerne, hvor der helt er lukket for tilgang af nye medlemmer, siger Søren Schjødt.

Han forventer, at behovet for en ekstra hal kun vil vokse i takt med, at nyt byggeri og nye borgere dukker op i bydelen.

- Vi mangler allerede kapacitet, men der bliver bygget meget i øjeblikket, og det lægger ekstra pres på os. Det er humlen. Jeg aner ikke, hvordan vi skal kunne rumme tilflytterne, når vi i forvejen har for lidt, siger Søren Schjødt.

Det er anslået, at udvidelsen og opgraderingen af Bellevue kommer til at koste i omegnen af 100 mio. kr. Forventningen er, at en del af pengene kan hentes hjem i støtte fra forskellige fonde, men en lokal indsamling i Risskov indgår også som en anden kilde til finansieringen. Illustration: C.F. Møller

Kigger man på befolkningsprognosen fra Aarhus Kommune, ventes befolkningstallene i skoledistrikterne for Risskov Skole og Strandskolen at stige med 3.669 nye borgere mellem 2020 og 2030.

Nu er idræt noget, man kan dyrke i alle aldre, men det er måske særligt de forventede ekstra 600 børn mellem 6-15 år, der risikerer at ende med at stå som navne på ventelisten. Derfor kommer projektet for Bellevue Bydelshus og den ekstra idrætshal ikke ét sekund for tidligt.

- Skulle man starte helt fra bunden nu, skulle der tegnes og regnes, men det er så realistisk et projekt, at man er klar til at invitere til borgermøde. Det er ikke et luftkastel, og det er er godt, for det er nu, behovet er der, og man kan næsten sige, at det er fem år for sent, siger Søren Schjødt.

Rådmanden er positivt indstillet - men kan ikke love noget

Rabih Azad-Ahmad (R), rådmanden for Kultur og Borgerservice, er opmærksom på, at den aldrende Bellevuehals faciliteter har svært ved at holde trit med udviklingen i området.

- Jeg er fuldstændig enig i, at proppen er nået. Aarhus Nord mangler i sin helhed idrætsfaciliteter, så Risskov er klart et område, der skal kigges på, siger Rabih Azad-Ahmad.

Rådmanden kan dog ikke love, at Bellevue Bydelshus og de nye idrætsfaciliteter kan få finansiering fra Aarhus Kommune, selvom han er særdeles positivt indstillet over for projektet.

- Jeg synes, det er et spændende projekt med en god vision, men vi afsætter midler til en samlet pulje, hvorfra idrætsforeningerne kan søge. Derfor kan jeg ikke allerede nu sige, at Bellevue Bydelshus er et projekt, som jeg vil sætte penge af til.

Hvad vægter i højt, når I ser på disse ansøgninger?

- Vi vægter det eksempelvis på antallet af børn, manglende idrætsfaciliteter og lokalt engagement i projektet. Vi ser også på, hvor den nærmeste anden idrætsfacilitet ligger, og om der samarbejdes med andre, siger Rabih Azad-Ahmad.

Vi ser netop, at der kommer flere børn til området, idrætsfaciliteterne er under pres, og det er lokale, der har drevet værket. Er dette ikke netop sådan et projekt, man bør støtte?

- Du hører mig sige, at det er et projekt, der er relevant at arbejde med, men jeg kan ikke reservere penge til det. Jeg er meget enig i, at det er spændende, og derfor har vi også haft den i udvalget. Jeg synes faktisk, der skal sættes penge af, men mit håb er, at idræts- og foreningsområdet får et stort løft i de kommende budgetforhandlinger, så alle projekter kan realiseres.