Annonce
Dansk Sportsfiskerforbund har foreslået, at man etablerer et stenrev et sted ud for stranden ved Vejlby Fed for at øge biodiversiteten og kystbeskytte. Det kræver bare opbakning fra lokale aktører, og den er i øjeblikket på et meget lille punkt.
RisskovLIV

Fra badestrand til mudderpøl? - Planer om et stenrev ud for Bellevue Strand bliver mødt med enorm skepsis

Danmarks Sportsfiskerforbund har foreslået, at man etablerer et stenrev ud for stranden ved Vejlby Fed, men både Digelaget og Grundejerforeningen Vejlby Fed forholder sig allerede nu kritisk til projektet.

Forestil dig, at du ligger i vandoverfladen på en varm sommerdag med snorklen i munden i vandet ud for Vejlby Fed. Bølgerne er små, og igennem dykkerbrillerne ser du er virvar af liv. Mellem stenene vrimler det nemlig med skrubber, rødspætter, torsk, muslinger og blæretang.

Sådan kan fremtiden se ud undervands ud for Vejlby Fed. Danmarks Sportsfiskerforbund har nemlig foreslået, at man lægger 4.000 kubikmeter granitsten i vandet og dermed etablerer et stenrev - dels for at skabe mere liv og biodiversitet på havbunden, dels som kystbeskyttelse.

På papiret lyder det som en god ide, og DTU Aqua står sågar klar med to millioner til at finansiere projektet, der netop skal teste, om man kan kombinere bedre kystbeskyttelse med øget biodiversitet.

Gratis er ofte godt, men både Digelaget Vejlby Fed og Grundejerforeningen Vejlby Fed har i øjeblikket så store betænkeligheder ved projektet, at det næsten allerede ligner en sunket skude.

- Holdningen til stenrevet er noget nær et no-go. DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund lægger op til, at man kan undvære strandfodring ved at lave et stenrev ud for kysten. Det vil de teste, men det er nok ikke vores baghave, der er det bedste sted at teste, mener formanden for Digelaget Vejlby Fed, Erik Holk Poulsen.

Det er på et uspecificeret sted langs kysten ud for Vejlby Fed, at Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår at skabe et stenrev.

Kan medføre lugtgener

Den indstilling baserer Digelagets formand på en rapport, som COWI har foretaget for laget. Heri peger konsulentfirmaet på flere mulige konsekvenser af et stenrev ud for Vejlby Fed. Det ene er, at bølgerne bliver mindre, da den kystbeskyttende del af projektet netop går ud på at reducere bølgerne.

Men uden bølger kan stranden, som velsagtens kan betragtes som blandt Danmarks allerbedste badestrande, ifølge COWI-rapporten blive fladere og potentielt ende med at ligne Skæring Strand. Samtidig forudses det også, at store mængder ålegræs, alger og tang kan rive sig løs fra et eventuel stenrev og drive ind på stranden.

COWI skriver blandt andet:

"Det kan medføre nedsat rekreativ værdi og kvalitet af badestranden på kyststrækningen samt lugtgener i forbindelse med forrådnelse af tang"

Et sådan scenarie ønsker Erik Holk Poulsen ikke.

- Der er for mange mulige gener ved projektet, og vi ønsker os ikke en strand med muddervand som set ved Skæring Strand. Det er heller ikke til at sige, om et stenrev vil forhindre alle former for sejlerliv langs kysten, for kan en kajak eller et rofartøj komme forbi? spørger Erik Holk Poulsen.

Han hæfter sig også ved, at selvom DTU Aqua vil betale for anlæggelsen af stenrevet, så er der endnu ingen, der er ansvarlig for at fjerne de 4.000 kubikmeter granitsten igen, hvis først skaden er sket, og revet viser sig at have en dårlig effekt på badestranden.

For mange ubekendte

Netop derfor kan Grundejerforeningen Vejlby Fed heller ikke støtte op om projektet. Der er simpelthen for mange ubekendte, mener Øjvind Serup, formand for Grundejerforeningen Vejlby Fed.

- Vi ved ikke, hvad stenrevet vil betyde for strømforholdene langs stranden, og vi ved heller ikke, om mængden af ålegræs vil blive stor. Der er for mange ubekendte, så vi er ikke for, før man får samlet flere erfaringer fra andre steder, siger Øjvind Serup, som ifølge eget udsagn har fået lutter negative tilbagemeldinger på forsøgsprojektet fra vejforeningerne langs vandet.

Dermed går Dansk Sportsfiskerforbund et større forklaringsarbejde i møde, hvis de skal nå at overtale de lokale, inden ansøgningsfristen til DTU Aquas forsøgsprojekt oprinder til februar.

Hidtil er det kun Aarhus Kommune, der har stået for dialogen, men Torben Tran Ankjærø, faglig rådgiver for Danmarks Sportsfiskerforbund, håber på at kunne mødes med både Digelaget og Grundejerforeningen Vejlby Fed før årsskiftet.

- Vi vil rigtig gerne have en god dialog og samarbejde med de lokale aktører. Vi er ikke ude på at lave noget, der giver en kvalitetsforringelse af stranden, så nogle gange er det også et spørgsmål om at mødes fysisk og få vendt tingene, siger Torben Tran Ankjærø.

Han foreslår eksempelvis, at ansvaret for at justere på stenrevet er noget, man kunne drøfte.

- Der er ikke så meget erfaring med stenrev som kystbeskyttelse i Danmark, så vi indhenter erfaringer fra udlandet. Jeg forstår godt, at de lokale er glade for stranden, det er jeg også selv som århusianer. Derfor skal projektet naturligvis tilgodese, at der også fremover vil være en attraktiv badestrand. Vi vil blandt andet gerne afklare, hvor ansvarslinjen skal ligge, hvis der mod forventning skal justeres på projektet efter anlæggelsen, siger Torben Tran Ankjærø.

Uden et fælles fodslag og opbakning fra lokalsamfundet er ideen om et stenrev ud for Vejlby Fed så godt som død, før den overhovedet er sat i vandet. Når DTU Aqua skal vælge det bedste sted at søsætte projektet, lægges der nemlig stor vægt på, at lokalsamfundet støtter op om projektet.

- Vi er kommet med et konkret forslag nu, og nu skal vi så have et eller flere møder med de lokale aktører, hvor vi må se, om vi kan finde et fælles fodslag, og hvor der er fordele for alle parter. Har vi ikke noget fælles fundament, bliver det meget svært at etablere et stenrev ud for Vejlby Fed, siger Torben Tran Ankjærø.

- Vi er kommet med en projektidé, og nu regner vi med få et eller flere møder med de lokale aktører, hvor vi håber, at vi kan finde et fælles fodslag, og hvor der er fordele for alle parter. Kan vi kombinere kystbeskyttelse og forbedring for de hårdt trængte fisk i bugten med nye dykkeroplevelser, ville det være fantastisk. Men har vi ikke noget fælles fundament, bliver det meget svært at etablere et stenrev ud for Vejlby Fed, siger Torben Tran Ankjærø.RisskovLIV

Forfatter udlægger forskellene på Risskov og Vejlby i ny bog: - Om 50 år vil vi se en mur mellem de to områder

RisskovLIV

McDonald's i Risskov er den første af sin slags i Danmark: Men godkendelsen af den nye restaurant skulle først forbi USA

RisskovLIV

Coca-Colas julelastbil kommer til Vejlby-Risskov

RisskovLIV

Om fordomme mellem Vejlby og Risskov

RisskovLIV

Nu får Risskov sit eget apotek

RisskovLIV

Dyster prognose: Trafikken på Lystrupvej vil kun blive værre - og løsningerne er svære at få øje på

RisskovLIV

Søren har en løsning på Lystrupvejs trafikkaos – men hvad forestiller Aarhus Kommune sig?

RisskovLIV

Slusemester Jens Peter redder dagligt Risskov fra oversvømmelse

Der er James Bond, Robin Hood og Pippi Langstrømpe, og så er der hverdagens helte som Jens Peter Petersen, der i al ubemærkethed redder Vejlby Fed fra oversvømmelse på ugentlig basis.

RisskovLIV

Eldorado for rotter i Risskov: Hanne og Mogens har fanget seks alene i år

Hanne Riis og Mogens Sørensen sad en dag denne sommer og nød en solskinsstund på terrassen til deres hus på Rolighedsvej, da en rotte pludselig sprang op, stirrede på dem og sprang videre på sin færd.

RisskovLIV

Vidste du det? Vejlby-Risskov var et skattely frem til 1970

Hvad har Vejlby-Risskov tilfælles med Barbados, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cypern og Schweiz?

RisskovLIV

Valget er ovre: Sådan stemte Vejlby-Risskov

RisskovLIV

Vejlby-Risskov har talt: Sådan stemte du og din nabo

RisskovLIV

Wich blev den store vinder: Sådan gik det kandidaterne fra Vejlby-Risskov til kommunalvalget

RisskovLIV

Hvad er den vigtigste udfordring at løse i Vejlby-Risskov? - Her giver de lokale kandidater sit bud

RisskovLIV

Polikerleden er stor: Byudviklingen i 8240 kommer til at flytte stemmer

RisskovLIV

Hvor sætter du dit kryds på tirsdag?

RisskovLIV

Fra badestrand til mudderpøl? - Planer om et stenrev ud for Bellevue Strand bliver mødt med enorm skepsis

RisskovLIV

Ny bokseklub er åbnet i Vejlby-Risskov: Vi tog en tur i ringen